Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Tastatur

Direkte skatter

Artikkel

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og eiendomsskatt.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Artikkel

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter.

Internasjonal avtale

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Artikkel

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Trygve Slagsvold Vedum

Norge vil innføre regler om skattlegging av multinasjonale konsern

Pressemelding 24.11.2023

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag for Stortinget om å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning. Dette begrenser flytting av overskudd og sikrer at store konserner betaler minst 15 prosent skatt. Reglene, som er utviklet i et utvidet OECD-samarbeid med over 140 land, vil gjelde i Norge fra 1. januar 2024.

Prop. 1 LS (2023–2024)

Skatter og avgifter 2024

Proposisjon 06.10.2023

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Prop. 2 LS (2023–2024)

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 

Proposisjon 06.10.2023

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Lovforslaget er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2024.

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo