Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU).

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Metodeutvalget

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser (tidligere Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål) skal gi faglige råd knyttet til en bærekraftig finanspolitikk og Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Bilde av IMFs logo

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonalt økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer.

Aktuelt nå

Nett-tv

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Et budsjett for å skape mer og inkludere flere

Vi går mot lysere tider, men usikkerheten er fortsatt stor og krisen rammer skjevt. I revidert budsjett legger regjeringen derfor vekt på tiltak som skal redusere langtidsvirkningene av krisen og hjelpe dem som fortsatt er hardt rammet. Med forslaget til revidert nasjonalbudsjett styrker og fornyer regjeringen sin strategi for å ta Norge trygt ut av koronakrisen.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett

Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjettet 2021

Finansdepartementet offentliggjør enkelte nøkkeltall før revidert budsjett legges frem kl. 10:45 for å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.