Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Oljeinntektene og bruken av dem

Inntektene fra olje- og gassvirksomheten avsettes i Statens pensjonsfond utland. Handlingsregelen er en langsiktig rettesnor for bruk av fondets midler i norsk økonomi.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Finanspolitikkutvalget

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser (tidligere Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål) skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk.

Bilde av IMFs logo

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonalt økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer.

Nett-tv

bildecollage

Et budsjett som gir trygghet i en urolig tid

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen prioriterer forsvar og sikkerhet i forslaget til revidert budsjett, gjennom et historisk løft. Den viktigste oppgaven for regjeringen er å sikre trygghet for folk. Derfor styrkes forsvaret kraftig, og politiets budsjetter økes for blant annet å bekjempe gjengkriminalitet. Regjeringen fortsetter å sikre felles velferd og tjenester for folk over hele landet. Vi styrker sykehusene, og ventetidene skal ned.

Meld. St. 1 (2023-2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.