Artikkel IV konsultasjon

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører jevnlig for alle sine medlemsland vurderinger av den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken (Artikkel IV konsultasjoner). For Norge gjennomføres artikkel IV konsultasjonene hvert annet år. I de mellomliggende årene foretas en noe mindre omfattende vurdering av norsk økonomi.

Artikkel IV konsultasjon 2017

Halvårsbesøk 2016

Artikkel IV konsultasjon 2016

Artikkel IV konsultasjon 2015

Artikkel IV konsultasjon 2014

Artikkel IV konsultasjon 2013

Artikkel IV konsultasjon 2011

Artikkel IV konsultasjon 2009

Artikkel IV konsultasjon 2007

Artikkel IV konsultasjon 2006