IMFs gjennomganger av norsk økonomi og finanssystem

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører jevnlig for alle sine medlemsland vurderinger av den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken (Artikkel IV-konsultasjoner) samt gjennomgang av finanssystemet (FSAP - Financial System Stability Assessment). Fra og med 2013 gjennomføres artikkel IV-konsultasjonene med Norge hvert år.

Artikkel IV-konsultasjon 2023

Artikkel IV-konsultasjon 2022

Artikkel IV-konsultasjon 2021

FSAP 2020 - Pressemelding fra Finansdepartementet

Artikkel IV-konsultasjon 2019

Artikkel IV-konsultasjon 2018

Artikkel IV-konsultasjon 2017

Halvårsbesøk 2016

Artikkel IV-konsultasjon 2016

Artikkel IV-konsultasjon 2015

FSAP 2015 - Pressemelding fra Finansdepartementet

Artikkel IV-konsultasjon 2014

Artikkel IV-konsultasjon 2013

Artikkel IV-konsultasjon 2011

Artikkel IV-konsultasjon 2009

Artikkel IV-konsultasjon 2007

Artikkel IV-konsultasjon 2006

FSAP 2005