Nyheter

IMFs Artikkel IV-konsultasjon for 2023 er ferdigbehandlet

IMFs delegasjon til Norge overleverte den 8. juni sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk til regjeringen. Den fullstendige rapporten er nå ferdigbehandlet av IMFs styre.

IMFs delegasjon ble ledet av Emil Stavrev.