Pressekontakter / Kommunikasjonsenheten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet. Enheten hjelper også til med å finne rette avdeling eller saksbehandler for bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.