Seniorrådgiver Cecilie Skjennald

Kommunikasjonsenheten

E-post: cskj@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 68
Mobil: 928 31 858