Avdelinger i Finansdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I Finansdepartementet er det ansatt omlag 290 personer fordelt på 7 avdelinger. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

For skjematisk oversikt, se organisasjonskartet for departementet