Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

Finansmarkedsavdelingen

E-post: Geir.Avitsland@fin.dep.no
Telefon: 22 24 45 53