Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

Finansdepartementets ledelse

Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

E-post: Geir.Avitsland@fin.dep.no
Telefon: 22 24 45 53
Mobil: 480 99 683

Finansmarkedsavdelingen