Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Fly på bakken

Ny luftfartsstrategi planlegges lagt frem høsten 2022

Samferdselsdepartementet utarbeider for tiden en ny strategi for norsk luftfart. Innholdet i strategien blir til i nært samarbeid med berørte interessegrupper.

Hurdalsplattformen med detalj fra omslaget

Hurdalsplattformen - transport

Utdrag fra regjeringsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

Aktuelt nå

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.