Tema

Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Bildemontasje til revidert nasjonalbudsjett 2023

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa vil bruke 1,2 milliardar kroner meir på vedlikehald av riksvegar – ei rekordhøg satsing

Regjeringa foreslår styrking av drift og vedlikehald på riksvegar med 1,2 milliardar kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dette kjem i tillegg til styrkinga med ein milliard i statsbudsjettet for 2023. – Denne regjeringa fører ein ansvarleg vegpolitikk. Styrkinga vi no foreslår vil bidra til ei rekordhøg satsing på drift og vedlikehald, og viser at regjeringa prioriterer å ta vare på dei vegane vi har, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

To personer arbeider med et kart som viser transportnettet i Norge

Nasjonal transportplan 2025-2036

Transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag var på høring fram til 3. juli 2023

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gjennomført høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene til Nasjonal transportplan 2025–2036. Høringssvarene kan du lese her.

Hurdalsplattformen med detalj fra omslaget

Hurdalsplattformen - transport

Utdrag fra regjeringsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

Siste om transport og kommunikasjon

Flere saker om temaet

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo