Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Parkerte elsparkesykler

Elsparkesykler: Tips om bruk og nye regler

Etter endringer i regelverket er elsparkesykler omklassifisert fra sykkel til motorvogn. Les mer om hvilke trafikkregler som gjelder.

Fly på bakken

Ny luftfartsstrategi planlegges lagt frem i 2022

Samferdselsdepartementet utarbeider for tiden en ny strategi for norsk luftfart. Innholdet i strategien blir til i nært samarbeid med berørte interessegrupper.

Hurdalsplattformen med detalj fra omslaget

Hurdalsplattformen - transport

Utdrag fra regjeringsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

Aktuelt nå

Starter gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, med mål om flere reisende og mer gods på bane. Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.