Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

– Samferdselsbudsjettet for 2024 er historisk høgt, og vi skal leggje til rette for betre framkome i heile landet. Difor er hovudprioriteringane våre forbetra flyrutetilbod, utbygging av riksvegar, og byvekst- og belønningsavtaler, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Hurdalsplattformen med detalj fra omslaget

Hurdalsplattformen - transport

Utdrag fra regjeringsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

Siste om transport og kommunikasjon

Flere saker om temaet

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo