Luftfart

Luftfart er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Næringen er  internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

Flypassasjer

Luftfarten i Norge

Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med krevende topografi og spredt bosetting. Luftfarten binder landet sammen, og knytter Norge sammen med resten av verden.

Skjerm

Fjernstyrte flytårn

Verdens største satsing på digitale tårn for styring av flytrafikk skjer i Norge, og 1. juni 2022 åpnet Avinors senter for fjernstyrte tårn i Bodø. Det vil erstatte fysiske tårn på 15 flyplasser med virtuelle og digitale arbeidsposisjoner. Teknologien er hovedsakelig utviklet i Norge.

Nett-tv

""

Nasjonal luftfartsstrategi

Stortingsmeldinga «Berekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi» tek for seg utfordringar og moglegheiter i for norsk luftfart i eit tiårsperspektiv. Strategien gir ein samla gjennomgang av regjeringa sin politikk på luftfartsområdet og inneheld mål, verkemiddel og tiltak for ein berekraftig luftfart når gjeld klima- og miljø, sosiale høve, geografi og økonomi.

Siste om luftfart

Flere saker om temaet