Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenlig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

Lastebil

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Buss

Løyver: Informasjon, vilkår og regelverk

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende.

Lastebiler på veg

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Aktuelt nå

Høring - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje

Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender i fellesskap forslag til ny forskrift om kontrollutrustning i drosje på høring. Høringen omfatter også forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften, skatteforvaltningsforskriften, bokføringsforskriften, prisopplysningsforskriften og forskrift om måleenheter og måling. Høringsfrist er 22. desember 2021.

Siste nytt om temaet