Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenlig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

Lastebil

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Buss

Løyver: Informasjon, vilkår og regelverk

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende.

Lastebiler på veg

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Aktuelt nå

Arbeidsgruppe skal jobbe med alternativer til taksameter i drosje

– Regjeringen ønsker å stille teknologinøytrale krav som alternativ til taksameter i drosje. Dette vil både redusere etableringskostnadene og legge til rette for bedre konkurranse i næringen. Etter høringen om slike alternative løsninger i 2020, ble det avdekket flere problemstillinger som vi må se nærmere på. Derfor oppretter vi nå en arbeidsgruppe som vil jobbe videre med forslag til nytt regelverk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.