Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenelig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet. Merk: Ny ordning for løyver og løyvemyndighet fra 2015.

Løyver og løyvemyndighet - ny ordning fra 2015

Fra 1.1. 2015 vil det bli endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og endringer i regelverket for yrkestransport:

Løyver: Informasjon, vilkår og regelverk

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende.

Lastebiler på veg

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Aktuelt nå

Yrkestransportloven: Regjeringen vil sikre likebehandling i kollektivtrafikken

I dag kan man ikke sanksjonere mot fylkeskommuner og andre offentlige oppdragsgivere som bryter anbudsreglene ved kjøp av kollektivtransport når dette skjer ved såkalte tjenestekontrakter. Dette vil regjeringen endre.

Felles ansvar for sikker transport

– Denne regjeringen har kommet med flere nye tiltak for å gjøre godstransporten på veiene våre mer sikker. Men transportbedriftene bidrar også mye de selv, og det fikk vi et godt innblikk i i dagens møte med representanter fra bransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om endring i vegtrafikkloven som gjør det mulig å holde tilbake kjøretøy til bøter og gebyrer er betalt.

Flere aktuelle saker om Yrkestransport

Dokumenter

Lovforslag om bruk av hjullås

Prop. 45 L (2014-2015)

Proposisjonen omhandler forslag om å utvide tilbakeholdsretten i kjøretøy etter brudd på vegtrafikklovginingen. Myndighet til å bruke tilbakehold foreslås gitt til statens vegvesens regionvegkontorer og tollvesenet, i tillegg til politiet. Det foreslås videre konkrete hjemler for bruk av sikringsutstyr for å immobilisere kjøretøy som er holdt tilbake, tatt i forvaring eller nektet brukt i medhold av vegtrafikkloven § 36, 36a, 36b og 37.

Finn dokument

Her kan du søke etter ulike dokumenter om yrkestransport.

Kontakt

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo