Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.

Kravene har vært gjeldende for alle nye bybusser (busser klasse I) siden 13. februar 2004, uansett om de skal gå i rute eller ikke. For nye forstads- og ekspressbusser (busser i klasse II og III) som skal gå i rute, er det stilt krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede fra 1. januar 2010.

For turbusser, og for busser med inntil 23 passasjerplasser (busser i klasse A og B) er det ikke fastsatt særskilte krav til tilgjengelighet.

Det er opp til transportkjøper å stille krav til transportøren om ønsket standard på dette materiellet.