Tro og livssyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Arbeidet med en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet. Kulturministeren ønsker å få flest mulig med på samtalen om fremtidens tros- og livssynspolitikk, og inviterer til å komme med innspill til et arbeid med ny lovgivning og med en stortingsmelding.

Illustrasjonsbilde: Bilde av løvestatue utenfor Stortinget og bilde av hendene til en prest som holder en bibel.

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Det arbeides nå med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen skal etter planen gjennomføres i 2017. Arbeidet har bakgrunn i regjeringsplattformen for regjeringen Solberg og vedtak i Kirkemøtet.

Aktuelt nå

Statssekretær Bård Folke Fredriksen taler ved gjenåpningen av Tjøtta.

Krigsgravplassane på Tjøtta vert gjenopna

Statssekretær Bård Folke Fredriksen opnar torsdag 27. oktober Tjøtta sovjetiske og Tjøtta internasjonale krigsgravplassar i Alstahaug kommune. Det har tatt sju år og kosta om lag 10 millionar kroner å finne namn på om lag 4000 av dei gravlagde, og å merke og ruste opp gravplassen.

Værdal kirke, Stjørdal

Statsbudsjettet 2017:

Fullføring av skillet mellom staten og Den norske kirke

Fra 1. januar 2017 blir Den norske kirke et eget rettssubjekt, skilt fra staten. Statskirkeordningen slik vi har kjent den siden reformasjonen i 1536, blir da avviklet. Det innebærer at den norske kirke får en rettslig selvstendighet, og at prestene ikke lenger vil være tilsatt i Kongens tjeneste.

Utvalg om søndagsåpne butikker

Det blir ingen endringer i lovverket som regulerer søndagshandelen. Regjeringen oppnevner et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget skal ledes av fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Utvalget får et bredt mandat og en bred sammensetning.

Flere saker om Tro og livssyn

Dokumenter

Rapport:

Det handler om verdensfreden!

En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet.

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Ressurser

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo