Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

""

Arbeidet med en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet med ny lovgivning og med en stortingsmelding.

Illustrasjonsbilde: Bilde av løvestatue utenfor Stortinget og bilde av hendene til en prest som holder en bibel.

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Det har i lengre tid vært arbeidet med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen ble gjennomført fra 1.01. 2017. I saksgangen under finner man aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

""

Utlysning: 5 mill. kroner i tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2019

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019, bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

Tildeling av 5 millionar kroner til dialogarbeid

Kulturdepartementet tildeler 5 millionar kroner til ulike prosjekt for dialogarbeid og tiltak som kan bidra til meir kunnskap om trus- og livssynspolitiske spørsmål. Pengane blei lyste ut i juni og departementet fekk 31 søknader.

Dokumenter

Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?

Utvalget for søndagsåpne butikker har vurdert gjeldende regulering av åpningstider på søn- og høytidsdager og foreslått endringer i helligdagsloven § 5. Høringsfristen var 25. april 2018.

Hurtigvalg

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen