Gravferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

Informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til gravplasser, kremasjon og gravferd.

Gravplassrådgiver

Gravplassrådgiveren gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn. Dersom du som privatperson trenger en gravplass, må du kontakte kirkevergen eller gravferdsmyndighetene i den gjeldende kommunen.

Dokumenter

NOU 2014: 2 Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Kontakt

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo