Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Høring

Ny barnelov – Til barnets beste

Barne- og familiedepartementet sender på høring NOU 2020: 14 Ny barnelov. Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018, og leverte 4. desember 2020 sin utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov.

Høring

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven på høring. Forslagene omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.

Aktuelt fra departementet

Barn

Utgreiing om barnelova på høyring

14.01.2021: Regjeringa sender i dag utgreiinga NOU 2020: 14 Ny barnelov på høyring. Barnelovutvalet overleverte si utgreiing til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad 4. desember 2020.

Ungdom

Utvidar retten til ettervern i barnevernet

18.12.2020: Frå 1. januar 2021 blir aldersgrensa for rett til ettervern for unge med barnevernserfaring utvida frå 23 til 25 år.