Barne- og familiedepartementet

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Høring

Høring av fire forskrifter til ny barnevernslov

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet. Forskrift om samtaleprosess. Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner. Forskrift om sentre for foreldre og barn.

Høring

Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til ny barnevernslov på høring. Begge høringsnotatene gjelder forslag til forskrifter på institusjonsområdet.

Aktuelt fra departementet

Familie på tur

Regjeringa set ned ekspertgruppe for barn i fattige familiar

01.07.2022: Ei ny ekspertgruppe skal sjå på kva som fungerer for å gi barn som veks opp i fattigdom betre levekår og kva som førebyggjer at fattigdom går i arv.

Tekstilfabrikk

No trer openheitslova i kraft

01.07.2022: Den 1. juli trer openheitslova i kraft. Med lova får verksemder plikt til å utføre aktsemdsvurderingar for å stanse, førebygge og begrense negative konsekvensar på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.