Barne- og familiedepartementet

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Gutt i skoleklasse

Barn og unges rettigheter

Alle barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv, og de har rett til å medvirke i saker som angår dem.

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Jente med farge på hendene

Skal gjennomgå norske utanlandsadopsjonar

16.11.2022

- Målet er å avdekke moglege ulovlegheiter i praksisen, ta lærdom av eventuelle svakheiter ved systemet og å sikre at utanlandsadopsjonar i framtida er trygge og til barns beste, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Aktuelt fra departementet

Familie på tur

Regjeringen gir 20 millioner kroner ekstra til organisasjoner

19.11.2022

Økte priser på strøm og mat påvirker hverdagen til de som allerede har minst. For å komme situasjonen i møte vil regjeringen gi en ekstra støtte på 20 millioner til organisasjoner som hjelper folk i den vanskelige situasjonen de står i nå.

Jente med farge på hendene

Skal gjennomgå norske utanlandsadopsjonar

16.11.2022

- Målet er å avdekke moglege ulovlegheiter i praksisen, ta lærdom av eventuelle svakheiter ved systemet og å sikre at utanlandsadopsjonar i framtida er trygge og til barns beste, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).