Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Lov om behandling av forbrukerklager

Prop. 55 L (2019–2020)

I proposisjonen forslår departementet en ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Endringer i pakkereiseloven

Prop. 48 L (2019–2020)

I proposisjonen foreslår departementet å innføre angrerett på pakkereiser kjøpt utenom faste forretningslokaler. Det forslås også å gjeninnføre plikt for pakkereisearrangør til å stille reisegaranti ved salg av kun transport.

Aktuelt fra departementet

Vold i nære relasjoner

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

24.03.2020: Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Nett-tv

Mor og barn

Koronautbruddet: Råd og tips til barn og familier

19.03.2020: Koronautbruddet har plutselig gjort hverdagen vår annerledes. Skoler og barnehager er stengt, mamma og pappa må kanskje ha hjemmekontor og mange sitter i karantene. Her er noen råd til foreldre og barn om hvordan du forholder deg til koronautbruddet.

Til toppen