Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Høring

Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

Departementet ber om merknader til forslag til ny forskrift om økonomiforvaltninga i Den norske kyrkja lokalt.

Rapport

Institusjonstilbudet i barnevernet - sluttrapport

Barne- og familiedepartementet (BFD) har sett behov for et helhetlig faglig kunnskapsgrunnlag for å vurdere og videreutvikle tilbudet i institusjonsbarnevernet. Det er bakgrunnen for igangsettelsen av dette utredningsoppdraget.

Aktuelt fra departementet

Ferie og fritid

Like mange sommaraktivitetar i år, men færre har deltatt

03.09.2020: Ei ny undersøking viser at frivillige organisasjonar, kommunar og fylkeskommunar har tilbydd like mange fritidsaktivitetar og sommarskular til barn og unge i sommar som i fjor, til trass for smittevernutfordringar. Likevel har færre barn deltatt i 2020 samanlikna med i fjor.

Nett-tv

Pressekonferanse for barn

Pressekonferanse for barn om korona

28.08.2020: Sommeren er over, skolen er i gang og korona-pandemien preger fortsatt livene våre. For å svare på nye spørsmål om korona-utviklingen, holder regjeringen en ny pressekonferanse for barn.