Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Rapport som sammenligner barnevernet i fem land med Norge

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen sammenlignet barnevernssystemet i fem land med det norske systemet.

Helsetilsynets gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Helsetilsynet undersøkt barnevernets oppfølging av to jenter som bodde på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde.

Aktuelt fra departementet

Barn i vindu

Gi innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

11.02.2020: Barne- og familiedepartementet arbeider med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier, og vi vil gjerne ha dine innspill om utfordringer og løsninger på området.

Ringsaker kirke

20 millioner til middelalderkirker i stein

19.12.2019: Nå får 27 middelalderkirker i stein til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

Til toppen