Departementene

Barne- og familiedepartementet

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Gutt i skoleklasse

Barn og unges rettigheter

Alle barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv, og de har rett til å medvirke i saker som angår dem.

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine.