Barne- og familiedepartementet

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

6. oktober 2023 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2024.

Gutt i skoleklasse

Barn og unges rettigheter

Alle barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv, og de har rett til å medvirke i saker som angår dem.

Siste fra Barne- og familiedepartementet

Flere saker fra departementet