Barne- og familiedepartementet

Ida Lindtveit Røse (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Høring

Forslag til endringer i barnevernloven

Forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Høring

Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet. Forslagene innebærer endringer i barnevernsloven. Ytterligere høringsforslag om endringer i barnevernsloven kommer i nær fremtid, bl.a. om nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

Aktuelt fra departementet

Kirke

52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

29.05.2020: Regjeringa foreslår ei ekstraløyving på 52 millionar kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kyrkjer frå før 1850. Løyvinga er ein del av regjeringas innsats for å få Noreg ut av koronakrisa.

Skater

10 millionar kroner til barne- og ungdomsorganisasjonane

29.05.2020: Mange barne- og ungdomsorganisasjonar melder at dei har tapt store inntekter og har hatt auka utgifter på grunn av koronapandemien. No foreslår regjeringa å styrkje den nasjonale grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonane med 10 millionar kroner.

Til toppen