Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstønad

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020

Prop. 1 S (2019–2020)

Barne- og familiedepartementets proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2020.

Følgeevaluering

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

Siden 1. april 2016 har kommunene Alta, Færder og Røyken deltatt i forsøk på barnevernsområdet. Gjennom forsøket har kommunene fått et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste oppgaver som er lagt til det statlige barnevernet.

Aktuelt fra departementet

Kreditt

Styrker samarbeidet om forbrukernes rettigheter

01.11.2019: Forbrukernes rettigheter skal bli bedre ivaretatt på tvers av landegrensene i EU/EØS. Regjeringen har lagt frem en proposisjon for Stortinget med forslag til lovendringer som skal styrke forbrukervernsamarbeidet.

Ung jente ser ut over byen

Lanseringsseminar

Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

23.10.2019: Barne- og familieministerens tale i forbindelse med lanseringen av UEVO-studien.

Til toppen