Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Aktuelt fra departementet

Vold i nære relasjoner

Rapportering på opptrappingsplanen mot vald og overgrep

24.09.2020: Samla utgjer opptrappingsplanen mot vald og overgrep ei tverrdepartemental satsing på over éin milliard kroner i 2020. Ei samla oversikt over status på tiltaka viser at arbeidet er godt i gang.

Tre ungdommer i panelet

Nytt ungdomspanel skal gi innspel til fritidskort

21.09.2020: Ni ungdommar frå 14 til 17 år sit i det nye ungdomspanelet for arbeidet med fritidskortet. Dei skal gi råd til Barne- og familiedepartementet om korleis ei fritidskortordning kan nå målet om at fleire barn og unge får delta i organiserte fritidsaktivitetar.