Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2019.

Ved utleggstrekk i lønn mv. eller under gjeldsordning, har skyldneren rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble nærmere regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som kan avsettes til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. Forskriften kan leses her.

I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene skal justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Med virkning fra 1. juli 2019, justeres satsene slik (kr pr. mnd.):

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2019) Tidligere sats (2018)
Enslig skylder 8 874 8 658
Gift/samboende skyldner 7 513 7 330
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 15 028 14 661

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2019) Tidligere sats (2018)
Barn 0-5 år                                                  2 840 2 771
Barn 6-10 år 3 767 3 675
Barn 11 år og mer 4 756 4 640

Forskriften om livsoppholdssatser er ikke gitt tilbakevirkende kraft og gjelder således bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014.

I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1. juli 2014, gjelder fortsatt departementets rundskriv Q08/2010.

Dette gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder "til enhver tid", eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning). I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering så lenge ordningen løper.

Satsene i forskrift skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 og forskriftens § 5 justeres slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2018) i parentes):

Barnets alder

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

219
(215)

318
(312)

400
(390)

460
(450)

Samværsklasse 2

727
(712)

1 052
(1 034)  

1 323
(1 293)

1 525 
(1 490)

Samværsklasse 3

1 014 (993)  

1 468
(1 442)

1 846
(1 803)

2 127
(2 078)  

Samværsklasse 4

1 273
(1 246)

1 843
(1 810)

2 317
(2 263)  

2 670
(2 609)

 

Til toppen