Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Vei og veitrafikk

Ny NTP i arbeid - svar på deloppdrag har vært på høring

Ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Svarene på oppdragene som Samferdselsdepartementet har sendt ut var på høring fram til 1. juli og er nå publisert. – Disse svarene er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Drosjer

Løyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Her finner du informasjon om ulike løyver, vilkår og hvordan du søker.

Dokumenter

Ny NTP i arbeid

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har mellom anna lagt fram råd om korleis Samferdselsdepartementet bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet.

Ny NTP i arbeid

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene utgjør samlet virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP og var på høring fram til 1. juli 2020.

Aktuelt fra departementet

Ny Nasjonal transportplan 2022–2033: Samferdselsministeren møter fylker, storbyer og næringsliv i august

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Fredrikstad og Kirkenes: – Alle fylkene og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. Nå drar jeg ut og møter fylkene og byene for å diskutere prioriteringene deres. Jeg besøker også næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sier samferdselsministeren.

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide: Vi skal finne gode løsninger for elsparkesykler på kort og lang sikt

- Elsparkesykler gir en helt unik mobilitet, og er et godt supplement til kollektivtransporten. På kort tid har de blitt svært populære og antallet har økt raskt i flere av de store byene. Dette har imidlertid også medført store utfordringer i bybildet, særlig denne sommeren, skriver samferdselsministeren i dette innlegget.

Til toppen