Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Havn

Effektiv og sikker sjøtransport: Regjeringen ber om forslag til ny havne- og farvannslov

Et offentlig lovutvalg skal nå utarbeide et forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget ble oppnevnt i statsråd i dag, og skal ledes av advokat Kristin Bjella. - Regjeringen ønsker å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Førerløse biler kan bli lovlig på norske veier

– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Kjøretøyprodusenter og teknologimiljø gjør store og raske fremskritt for å utvikle førerløse kjøretøy. Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Les høringssvarene: Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok 29. februar 2016 "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS .

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo