Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Illustrasjon av ny lufthavn i Bodø

Avinor har vedtatt bygging av ny lufthavn: - En gledens dag for Bodø

– Jeg er svært fornøyd med at styret i Avinor nå har fattet vedtak om utbygging av ny lufthavn i Bodø. Flyttingen av lufthavna vil gi muligheter for en svært positiv byutvikling, som også vil styrke den regionale utviklingen. Dette er en etterlengtet dag for Bodø kommune og hele Nordland, og jeg gleder meg på deres vegne over denne litt tidlige julegaven, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Flypassasjerer

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Hold deg oppdatert om transportsektoren i Europa gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel -som blant annet gir en oversikt over aktuelle EU-høringer.