Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Illustrasjon av reisende

Innreise til Norge

Skal du ut å reise? Sjekk de nye innreisereglene fra 26. november. Reglene gjelder både norske borgere og utlendinger.

Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Flypassasjerer

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Hold deg oppdatert om transportsektoren i Europa gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel - og gjennom oversikten over aktuelle EU-høringer.

Aktuelt fra departementet

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal 2022

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene. Vi foreslår derfor å bevilge drøyt 1,5 milliarder kroner til å kompensere for reduserte inntekter i årets tre første måneder. Regjeringen følger koronasituasjonen nøye, og vil fortløpende vurdere behov for kompenserende tiltak for næringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå blir det krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser

- Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.