Departementene

Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

– Samferdselsbudsjettet for 2024 er historisk høgt, og vi skal leggje til rette for betre framkome i heile landet. Difor er hovudprioriteringane våre forbetra flyrutetilbod, utbygging av riksvegar, og byvekst- og belønningsavtaler, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

To personer arbeider med et kart som viser transportnettet i Norge

NTP 2025–2036

Ny Nasjonal transportplan i arbeid

Tema

Ny Nasjonal transportplan kommer til våren. Transportvirksomhetenes forslag til hvordan ressursene bør prioriteres, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med NTP. Forslagene var på høring fram til 3. juli. Oppdaterte prioriteringer kom 3. oktober.