Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Nett-tv

Samferdselsminister Nygård og lokfører i tog

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med lovnad om meir punktlege tog i dei komande åra

Samferdselsministeren kom med lovnaden om meir punktlege tog i Jernbanetalen 2024. Talen er den første i sitt slag. Les eller sjå talen i opptak her.

To personer arbeider med et kart som viser transportnettet i Norge

NTP 2025–2036

Ny Nasjonal transportplan i arbeid

Tema

Ny Nasjonal transportplan kommer til våren. Transportvirksomhetenes forslag til hvordan ressursene bør prioriteres, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med NTP. Forslagene var på høring fram til 3. juli. Oppdaterte prioriteringer kom 3. oktober.