Departementene

Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Bildemontasje til revidert nasjonalbudsjett 2023

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa vil bruke 1,2 milliardar kroner meir på vedlikehald av riksvegar – ei rekordhøg satsing

Pressemelding 11.05.2023

Regjeringa foreslår styrking av drift og vedlikehald på riksvegar med 1,2 milliardar kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dette kjem i tillegg til styrkinga med ein milliard i statsbudsjettet for 2023. – Denne regjeringa fører ein ansvarleg vegpolitikk. Styrkinga vi no foreslår vil bidra til ei rekordhøg satsing på drift og vedlikehald, og viser at regjeringa prioriterer å ta vare på dei vegane vi har, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

To personer arbeider med et kart som viser transportnettet i Norge

Ny NTP

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Høring 03.04.2023

– Transportvirksomhetenes forslag til hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Forslagene er på høring fram til 3. juli.

Klima- og miljøminister Barth Eide og samferdselsminister Nygård foran en ferje

Ønsker krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter

Pressemelding 10.05.2023

- For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Både staten og mange fylkeskommuner har allerede erstattet gamle dieselferjer med nullutslippsalternativer, og vi ser en lovende utvikling for hurtigbåtene. Men utslippene må fortsatt ned, og derfor ønsker jeg å innføre krav til nullutslipp for både ferjer og hurtigbåter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Siste fra Samferdselsdepartementet

Flere saker fra departementet