Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Drosjebil

Drosjenæringen kan få nye og mer tidsmessige rammebetingelser

Regjeringen legger nå opp til å vurdere enkelte endringer i drosjereguleringen, blant annet at ny teknologi skal kunne tas i bruk for å beregne pris og at forbrukerne sikres bedre informasjon om priser på tjenestene.

Førerløse biler kan bli lovlig på norske veier

– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Les høringssvarene: Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok 29. februar 2016 "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS .

Konseptvalgutredning (KVU) E134 Gvammen–Vågsli

Statens vegvesen anbefaler at ny trasé mellom Gvammen og Vågsli går i en ny, innkortet korridor nord for dagens E134.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo