Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Nett-tv

Flyplass, avgangshall

Ny nasjonal luftfartsstrategi lagt fram

Pressemelding 25.01.2023

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lagt fram ein ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Strategien vart presentert på eit møte med aktørane i bransjen.

Skogvei

2022 var et mørkt år for trafikksikkerheten

Pressemelding 01.01.2023

– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei. Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Flyvinge

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

Artikkel 25.01.2023

Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.