Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.
Nett-tv Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Se sendingen her

Ny Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram 19. mars 2021. Her kan du lese den og se regjeringens presentasjon. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Barnetegning av by og transport

Les Nasjonal transportplan 2022-2033

Meld. St. 20 (2020–2021)

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede målet for sektoren: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Regjeringen vil utvikle alle transportformene videre. Planen skal bidra til en enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

Dokumenter

Meld. St. 20 (2020–2021)

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Samferdselsbudsjettet 2021

I forslaget til statsbudsjettet for 2021, foreslår regjeringen å bevilge 80,1 milliard kroner til samferdsel. Her kan du lese samferdselsbudsjettet for neste år.

Aktuelt fra departementet

Knut Arild Hareide holder innlegg

En ambisiøs og troverdig transportplan

- Vi lever i en tid med store endringer. Nasjonal transportplan 2022–2033 skal løse mange av de transportutfordringene vi allerede kjenner, og samtidig gi oss fleksibilitet til å møte ukjente utfordringer. Dette er en ambisiøs plan, som i milliarder er større enn noen gang, men den er også realistisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tegning av transportformer

Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikter

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene fordelt etter fylker.