Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Flypassasjerer

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

Vil du vite mer om hvordan transportsektoren i Europa gjenåpnes etter pandemien eller hvordan EU vil oppnå grønn mobilitet? Hold deg oppdatert om disse og andre saker gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel.

Aktuelt fra departementet

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ansvarsfordeling i Jonas Gahr Støres regjering

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00.

""

Samferdselsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober. På denne siden finner du samferdselsbudsjettet og aktuell informasjon fra Samferdselsdepartementet og andre departement.

Siste nytt