Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
ntp_presentasjon

NTP 2025–2036

Ny Nasjonal transportplan lagt fram: Ein plan for vedlikehald og fornying i heile landet

Pressemelding 22.03.2024

Ny Nasjonal transportplan ble lagt fram 22. mars 2024. Meldingen presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet.

Nett-tv

Samferdselsminister Nygård og lokfører i tog

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med lovnad om meir punktlege tog i dei komande åra

Samferdselsministeren kom med lovnaden om meir punktlege tog i Jernbanetalen 2024. Talen er den første i sitt slag. Les eller sjå talen i opptak her.

Siste fra Samferdselsdepartementet

Aktuelt

Flere saker fra departementet