Departementene

Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Samferdselsministeren mottar KVU-er fra etatslederne

KVU-er: Nord-Norge og Nord-Norgebanen

Samferdselsministeren har mottatt to utredninger om transportsystemet i Nord-Norge

Pressemelding 27.09.2023

Konseptvalgutredningene om transportløsninger i Nord-Norge og Nord-Norgebanen gir innsikt i behov, kostnader og samfunnsnytte, og hvilke virkninger ulike konsepter har for samfunnssikkerhet og beredskap, urfolks interesser og rettigheter, klima, natur og miljø, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statsråd Jon-Ivar Nygård og ordfører Terje Wikstrøm

Riksveg 94 til Hammerfest: Samferdselsministeren fyrte første salve

Pressemelding 04.08.2023

I dag fyrte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård første salve på Rv. 94 til Hammerfest. – Dette er ei etterlengta utbetring av trafikksikringa og framkomme på vegen her, særleg til vinterstid. Det er derfor med stor glede vi startar opp prosjektet i dag, seier samferdselsministeren.

To personer arbeider med et kart som viser transportnettet i Norge

Høringssvar publisert

Transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Høring 03.04.2023

– Transportvirksomhetenes forslag til hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Forslagene var på høring fram til 3. juli. Svar på høringen er publisert.

Siste fra Samferdselsdepartementet

Flere saker fra departementet