Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Nyhet

Norsk maritim sektor kan bli en grønn omstillingsvinner

21.03.2022: Det er behov for å øke innsatsen kraftig for å gjøre skipsfart grønnere og mer bærekraftig. En ny rapport viser at Norge har et stort potensiale for å lede an i denne omstillingen.

Nyhet

Enighet om global avtale mot plastforurensing

02.03.2022: Verdens land er enige om få på plass en internasjonal avtale mot plastforurensing. Enigheten understreker at det haster med tiltak på tvers av hele plastens livsløp. Ambisjonen er å ferdigstille avtalen i 2024. Vedtaket markerer et historisk skille i det globale arbeidet mot plastforurensning.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

07.04.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at korallrev og typisk høgmyr (tidligere sentrisk høgmyr) gjøres til utvalgt naturtype.

Høring

Forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfoldet

11.03.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kunnskapsoppbygging av arter og naturtyper.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 57 11
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo