Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Luftfoto Amazonas regnskog

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Illustrasjonsbilde

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Styrket klima- og miljøsatsing i revidert budsjett

14.05.2019: Regjeringen øker satsingen på klima og miljø med 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Det er økte satsinger innenfor transport, miljøteknologi og CO2-håndtering.

Enighet om sterkere globale kontroll med plastavfall

10.05.2019: Etter forslag fra Norge, ble det i dag vedtatt å skjerpe kontrollen med den internasjonale handelen med plastavfall under Baselkonvensjonen. I tillegg fikk Norge gjennomslag for å etablere et helt nytt partnerskap for plastavfall, som inkluderer myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høringsfrist 01.10.2019

Høring av endringer i rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Regjeringens oppdaterte havstrategi

Blå muligheter

Den oppdaterte havstrategien bygger videre på regjeringens havsatsing og staker ut kursen videre.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen