Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Aktuelt nå

Nyhet

Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

17.12.2021: Tre store hydrogenprosjekter får nå til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing.

Nyhet

Matsvinn er redusert med ti prosent

08.12.2021: Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Resultatene så langt viser at det kastes om lag ti prosent mindre mat enn i 2015.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022.

Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S (2021–2022)

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 57 11
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo