Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Aktuelt nå

Nyhet

Anbefalinger for flere klimavennlige investeringer

30.06.2022: Et ekspertutvalg har vurdert dagens rammevilkår og marked for klimavennlige investeringer. Rapporten har en rekke tiltak som kan bidra til flere klimavennlige investeringer som nytter mest for flest.

Nyhet

Vil innføre tiltak for å sikre bærekraftige hav

27.06.2022: Denne uken deltar Norge på FNs havkonferanse i Lisboa for å bidra til at den kritiske tilstanden i havet bedres. Norge vil gå foran i arbeidet med bærekraftig forvaltning av havet, blant annet ved å utarbeide forslag til en egen lov som skal gjøre at vi kan verne viktige deler av havet også i de virkelig store havområdene utenfor 12 nautiske mil.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

07.04.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at korallrev og typisk høgmyr (tidligere sentrisk høgmyr) gjøres til utvalgt naturtype.

Høring

Forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfoldet

11.03.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kunnskapsoppbygging av arter og naturtyper.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 57 11
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo