Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor jobber vi for et giftfritt miljø.

Brukte klær til salgs hos Fretex

Tekstil og avfall

Arbeidet med å sikre ein meir berekraftig og sirkulær tekstilbransje får stadig meir merksemd både nasjonalt og internasjonalt.

Albatrossunge

Hindre plastforurensning

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende alvorlig og globalt miljøproblem. Plastavfall på avveier utgjør det største problemet.

Allværsjakke

Miljøgifter og helse- og miljøfarlige kjemikalier

De fleste kjemiske stoffer er nyttige og nødvendige, men mange er skadelige for helsa vår og miljøet.

Relaterte tema

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo