Klima og miljø

Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor jobber vi for et giftfritt miljø.

Brukte klær til salgs hos Fretex

Tekstil og avfall

Arbeidet med å sikre ein meir berekraftig og sirkulær tekstilbransje får stadig meir merksemd både nasjonalt og internasjonalt.

Albatrossunge

Hindre plastforurensning

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende alvorlig og globalt miljøproblem. Plastavfall på avveier utgjør det største problemet.

Allværsjakke

Miljøgifter og helse- og miljøfarlige kjemikalier

De fleste kjemiske stoffer er nyttige og nødvendige, men mange er skadelige for helsa vår og miljøet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nyhet

Kommunar får fleire verktøy for å redusere lokal luftforureining

08.06.2022

Regjeringa gjer det lettare for kommunar å setje i verk lokale tiltak for å betre luftkvaliteten i norske byar. Regelverket blir endra, så det blir meir brukarvennleg for kommunane.

Nyhet

Strengere krav til kildesortering av avfall

07.06.2022

Nye og strengere krav skal sikre at vi kildesorterer og materialgjenvinner mer av avfallet.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi

Noregs plaststrategi

10.08.2021

Regjeringa vil auke mengda plastavfall som kan attvinnast, hindre at plastavfall kjem på avvegar i naturen, ha gode tiltak for opprydding der det likevel skjer og fremme tiltak for meir berekraftig bruk av plastprodukt. Det kjem fram i regjeringas nye plaststrategi. Her kan du lese og laste ned heile strategien.

Handlingsplan

Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024

02.07.2021

Handlingsplanen viser dei viktigaste sakene Noreg vil følgje opp fram mot 2024.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo