Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor jobber vi for et giftfritt miljø.

Papirgjennvinning

Avfall er ein ressurs

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester.

Albatrossunge

Hindre plastforurensning

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende alvorlig og globalt miljøproblem. Plastavfall på avveier utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned.

Allværsjakke

Stanse miljøgifter

Vi er omgitt av mange ulike kjemiske stoffer. De fleste er nyttige og nødvendige, men en del er skadelige. Vi trenger streng regulering av kjemikalier for å beskytte miljøet og helsa vår.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

De nordiske miljø- og klimaministrene er samlet under Nordisk råds sesjon 2021.

Norden støtter global avtale om plastforurensning

11.11.2021: De nordiske klima- og miljøministerne er enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte til en ny global avtale om plastforurensning.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Handlingsplan

Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024

Handlingsplanen viser dei viktigaste sakene Noreg vil følgje opp fram mot 2024.

Veileder

Veileder til miljøinformasjonsloven

Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo