Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftsliv i Norge

Et aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsa. Friluftsliv er også viktig for å øke forståelsen for verdien av natur. Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker i Norge

Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Aktuelt nå

Felles løft for Oslofjorden

30.03.2021: Regjeringa ønsker at Oslofjorden skal vere rein, rik på liv og tilgjengeleg for alle. No legg regjeringa fram ein heilskapleg tiltaksplan for Oslofjorden med regjeringa sine viktigaste prioriteringar for å gjere miljøtilstanden i Oslofjorden betre.

Endringar i motorferdslelova

23.10.2020: Regjeringa foreslår endringar i motorferdslelova som mellom anna mjukar opp reglane for å køyre elektrisk båt på små vatn. Statens naturoppsyn får styrka moglegheit til å kontrollere lova meir effektivt.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Handlingsplan

Handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo