Klima og miljø

Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftsliv i Norge

Et aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsena. Friluftsliv er også viktig for å øke forståelsen for verdien av natur i Norge.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker i Norge

Nasjonalparkene er det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca. 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge.

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven.

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

30.03.2021: Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområder

15.05.2020: Disse retningslinjene erstatter retningslinjene i brev 31. januar 2013 fra Klima- og miljødepartementet (da Miljøverndepartementet) om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområder.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo