Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftslivspolitikk

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker og andre verneområder

Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Grorudparken, Oslo. Foto: Marianne Gjørv.

Friluftsliv i nærmiljøet

Friluftsliv er et viktig tema i regjeringens folkehelsearbeid. Det skal være en lav terskel for å ta del i friluftsliv . Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig får et aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor prioritert. På den måten kan alle få økt livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i naturen.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Åpning av Haugerudparken i Oslo

26.04.2019: Lørdag 27. april kl. 13 blir det stor åpningsfest i Haugerudparken i Bydel Alna i Oslo. Den offisielle åpningen av parken foretas av klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen. I løpet av dagen blir det underholdning på scenen og masse aktiviteter i regi av frivillige i området.

El-sykler kan brukes i Oslomarka

12.04.2019: Klima- og miljødepartementet har i dag gitt en forskrift som sier at el-sykler kan brukes i Oslomarka. Dermed er det samme adgang til å bruke el-sykler i Marka som i utmark i resten av landet.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 42 L (2019–2020)

Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

I proposisjonen foreslår departementet å oppheve kravet i friluftsloven om at fylkesmannen må stadfeste kommunalt fastsatte adferdsregler. Videre foreslås det å klargjøre at departementet bare kan tildele fylkeskommunene oppgaver i form av forskrift, og ikke lengre gjennom retningslinjer.

Høringsfrist 04.03.2020

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov 10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen