Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftsliv i Norge

Et aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsena. Friluftsliv er også viktig for å øke forståelsen for verdien av natur i Norge.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker i Norge

Nasjonalparkene er det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca. 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge.

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven.

Aktuelt nå

Dokumenter

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

30.03.2021: Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområder

15.05.2020: Disse retningslinjene erstatter retningslinjene i brev 31. januar 2013 fra Klima- og miljødepartementet (da Miljøverndepartementet) om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområder.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo