Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftslivspolitikk

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker og andre verneområder

Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Grorudparken, Oslo. Foto: Marianne Gjørv.

Friluftsliv i nærmiljøet

Friluftsliv er et viktig tema i regjeringens folkehelsearbeid. Det skal være en lav terskel for å ta del i friluftsliv . Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig får et aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor prioritert. På den måten kan alle få økt livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i naturen.

Aktuelt nå

Ny utkikksbru opna i Sognefjellet

20.08.2018: Ei 52 meter lang og berre to centimeter tjukk gangbru vart i dag opna på Sognefjellet. Her er det utsikt innover mot Jotunheimen.

Ny handlingsplan for friluftsliv

24.07.2018: Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv.

Regjeringen vil videreutvikle Nasjonale Turiststier

12.10.2017: Regjeringen vil tilrettelegge de mest kjente turstiene bedre for turister. Klima- og miljødepartementet foreslår å bruke 10,5 millioner kroner til dette, en økning på 3 millioner fra 2017.

Alle saker om Friluftsliv

Dokumenter

Handlingsplan

Handlingsplan for friluftsliv

24.07.2018: Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten.

Rundskriv T-1/17

Tilskotsordningar for 2018

07.11.2017: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet friluftsliv. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen