Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene, vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Halvdanshaugen

Arkeologiske kulturminne

Dei arkeologiske spora og andre kulturminne fortel om dei menneska som har levd før oss og om korleis dagens samfunn har vokse fram.

Aktuelt nå

Norge nytt medlem av Unescos verdensarvkomité

14.11.2017: Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité. - Dette er en stor begivenhet for oss. Verdensarvkomiteen er en viktig komité i FN-systemet, og verdensarvlisten har stor betydning for å sikre verdens kultur- og naturarv for framtiden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge er kandidat til Unescos verdensarvkomité

28.04.2017: Verdensarvkomiteen har ansvaret for å følge opp det daglige arbeidet med konvensjonen. Komiteen har 21 medlemmer. Oppgavene omfatter det å overvåke tilstanden til og forvalte områdene som står på verdensarvlista, vurdere om noen land har behov for råd eller assistanse, beslutte tiltak for å sikre verdensarv som er truet og vedta hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlista.

Gågate

Små og mellomstore byer og byregioner inviteres til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

07.04.2017: Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene. Søknadsfrist 29.mai 2017.

Alle saker om Kulturminner og kulturmiljø

Dokumenter

Rundskriv T-1/17

Tilskotsordningar for 2018

07.11.2017: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Plan for prioriteringer i arbeidet med å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene 2017-2026

18.05.2017: Det følger av kulturminnemeldingen at Klima- og miljødepartementet har som ambisjon å bidra til å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene. Dette dokumentet har som formål å være en plan for prioriteringer i dette arbeidet.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet kulturminner og kulturmiljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.