Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Dette er kulturminner og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Eit kulturmiljø er eit område der fleire kulturminne inngår i ein større samanheng.

Bryggen i Bergen

De norske verdensarvstedene

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Slåttedag i Gåradak Porsanger kommune.

Norges mål for kulturminner og kulturmiljø

Engasjement, bærekraft og mangfold er hovedtemaene for de nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken.

Kontakt

Kulturmiljø- og polaravdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo