Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene, vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi sju verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Halvdanshaugen

Arkeologiske kulturminne

Dei arkeologiske spora og andre kulturminne fortel om dei menneska som har levd før oss og om korleis dagens samfunn har vokse fram.

Aktuelt nå

Meir pengar til fartøyvern

Regjeringa foreslår 40 millionar kroner ekstra til verneverdige fartøy neste år.

Vemork ble fredet i dag

Åstedet for tungtvannsaksjonen på Vemork på Rjukan er nå fredet. Med fredningen er også viktig norsk industrihistorie bevart for ettertiden.

Rjukan og Notodden er inne på verdensarvlisten

I dag vedtok Verdensarvkomiteen å innskrive Rjukan-Notodden industriarv på UNESCOs verdensarvliste.

Flere aktuelle saker om Kulturminner og kulturmiljø

Dokumenter

Stortingsmelding

Framtid med fotfeste

Kulturminnepolitikken

Hefte

Historier om skog, fjell og kulturlandskap

Dette heftet inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet kulturminner og kulturmiljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo