Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Cecilie Myrseth (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.

Nett-tv

Næringsministeren under presentasjon av endringer i brukthandellova

Nå blir det enklere å handle med brukte varer

Pressemelding 05.04.2024

Regjeringen foreslår å avskaffe brukthandellova for de fleste varer. Fra 1. juli vil brukte klær, sportsutstyr og elektronikk ikke lenger være omfattet.

Nett-tv

Fiskeri- og havministeren under fremleggelsen av kvotemeldingen

Regjeringen vil ha en mer rettferdig fordeling av fiskekvoter

Pressemelding 12.01.2024

Fredag 12. januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fram stortingsmeldingen ”Folk, fisk og fellesskap”, regjeringens kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

forside av veikartet

Grønt industriløft

Oversiktsside

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjett 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren varsler endringer i brukthandellova

Pressemelding 22.03.2024

Næringsminister Jan Christian Vestre har vært tydelig på at dagens brukthandelsregelverk er gammeldags og gjør det for krevende å drive næringsvirksomhet med brukte varer. Nå foreslår regjeringen endringer.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren presenterer tiltak for å forenkle næringslivet

Pressemelding 21.03.2024

Næringsministeren vil gjøre det enda enklere å drive og jobbe i næringslivet. Nå inviterer Jan Christian Vestre til «Forenklingsfrokost» for å presentere tiltak og få innspill til ytterligere forenklinger for næringslivet.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet