Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Cecilie Myrseth (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Jan Christian Vestre med veikart for reiselivsnæringen i hånden, i Bergen

Satser på reiselivet med over 40 tiltak

Pressemelding 06.02.2024

Regjeringen staker ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv. Næringsministeren la i dag frem et veikart med en rekke tiltak som skal styrke reiselivsnæringen og bidra til å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål.

Nett-tv

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under fremleggelsen av kvotemeldingen

Regjeringen vil ha en mer rettferdig fordeling av fiskekvoter

Pressemelding 12.01.2024

Fredag 12. januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fram stortingsmeldingen ”Folk, fisk og fellesskap”, regjeringens kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

forside av veikartet

Grønt industriløft

Oversiktsside

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjett 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren legger frem eksportsatsing på helsenæringen

Pressemelding 06.02.2024

Fredag 9. februar legger næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem satsingen på eksport av helsenæring. Eksportsatsingen ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den tredje satsingen i eksportreformen Hele Norge eksporterer.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren lanserer måleverktøy for omstilling

Pressemelding 29.11.2023

Fredag 1. desember presenterer næringsminister Jan Christian Vestre «Omstillingstempen», et nytt verktøy for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet