Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverete innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember. Sjå pressekonferansen i opptak her.

Næringsministeren overtar eierskapet i Posten

Eierskapet går fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.