Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

12. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018.

Fiskeriminister Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland ved et møtebord.

Satsar på langsiktig omstilling

9,2 milliardar til forsking og innovasjon, nye "sløydsalar" for næringslivet og meir til havforsking er blant tiltaka som skal sikre og skape fleire arbeidsplassar.

Dokumenter

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).