Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Internasjonal handel:

Lakseavtale med Kina

– Dette er et viktig steg fremover for å åpne for eksport av norsk laks til Kina, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskning og innovasjon

Deler ut tidenes pengepott

Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner til bedrifter med gode ideer.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).