Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Næringsminister Monica Mæland ser på roboter i Tyskland

Forenkling for næringslivet

Sparer 15 milliarder kroner hvert eneste år

Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er nådd.

Monica Mæland i møterom

Forskning og innovasjon

Deler ut tidenes pengepott

Forskningsrådet lyser ut 1 milliard kroner til bedrifter med gode ideer.

Dokumenter

Illustrasjon til statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).