Nærings- og fiskeridepartementet

Cecilie Myrseth (Ap)

Næringsminister

Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Undersøker om det er mogleg å heve kvikksølvet

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringa vil hente opp så mykje som mogleg av kvikksølvet frå ubåtvraket U-864 utanfor Fedje. Etter opphentinga skal ubåtvraket og den forureina sjøbotnen dekkjast til.

Bilde av næringsministeren sammen med utvalgsleder Halvard Fredriksen. De holder NOU-en sammen.

Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Pressemelding 16.05.2024

Anskaffelsesutvalget foreslår i ny delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

forside av veikartet

Grønt industriløft

Oversiktsside

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjett 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren varsler endringer i brukthandellova

Pressemelding 22.03.2024

Næringsminister Jan Christian Vestre har vært tydelig på at dagens brukthandelsregelverk er gammeldags og gjør det for krevende å drive næringsvirksomhet med brukte varer. Nå foreslår regjeringen endringer.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren presenterer tiltak for å forenkle næringslivet

Pressemelding 21.03.2024

Næringsministeren vil gjøre det enda enklere å drive og jobbe i næringslivet. Nå inviterer Jan Christian Vestre til «Forenklingsfrokost» for å presentere tiltak og få innspill til ytterligere forenklinger for næringslivet.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet