Aktuelt nå

Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

- Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nå kan oppdrettere søke om vekst

Regjeringen tilbyr fem prosent oppdrettsvekst mot strenge miljøkrav. Oppdrettere som ønsker å utvide produksjonen i 2016 må søke innen 1. september i år.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Nærings- og fiskeridepartementets samleside.

Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Kommunikasjonsseksjonen
Adresse: Kongens gate 8 og Grubbegata 1, Postboks 8090 Dep 0032 Oslo