Aktuelt nå

Styrker konkurransen i dagligvarebransjen

Konkurransen i dagligvaremarkedet er for dårlig. Nå kommer regjeringen med flere tiltak for å styrke konkurransen.

Ny rapport:

Ny kunnskapsstatus for havbruksvekst

Fiskeriministeren har mottat en viktig rapport som skal benyttes i det nye «trafikklyssystemet» for vekst i havbruket.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2016

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.