Aktuelt nå

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

Oppdrettsnæringen:

Nytt vekstsystem i havbruk på høring

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten.

Invitasjon:

innspill til regjeringens havstrategi

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig havstrategi. Strategien skal legges frem våren 2017.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2016

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.