Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Grønt industriøft veikart

Grønt industriløft

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Hele Norge eksporterer logo

Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap i 71 selskaper.

Aktuelt fra departementet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

6. juli 2022

Høring knyttet til arbeidet med ny kvotemelding

Høringen som nå sendes ut gjelder fire sentrale tema i den kommende kvotemeldingen.

Klimavennlige investeringer - overlevering av rapport til næringsministeren

30. juni 2022

Anbefalinger for flere klimavennlige investeringer

Et ekspertutvalg har vurdert dagens rammevilkår og marked for klimavennlige investeringer. Rapporten har en rekke tiltak som kan bidra til flere klimavennlige investeringer som nytter mest for flest.

Næringsminister Jan Christian Vestre

29. juni 2022

10 grep for at Norge skal bli en ledende batterinasjon

Regjeringen la for kort tid siden frem veikartet for grønt industriløft og følger nå opp med en egen batteristrategi. Målet er klart: Norge skal være et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene.

Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre

23. juni 2022

Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe

Regjeringens veikart for grønt industriløft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Veikartet ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i Stavanger torsdag.

Portrettbilde av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

30. mai 2022

Historisk lovforslag om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner. Det foreslås særskilte regler for offshore og cruise.