Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Forenkler landingsforskriften

- Etter å ha hørt på erfaringer med journalsystemet som fiskerinæringa skulle ta i bruk fra 1. januar i år, så er jeg kommet til at det er behov for å justere reglene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nett-tv

Nett-TV: Regjeringens havstrategi

Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Følg fremleggelsen på Nett-TV tirsdag 21. februar kl. 12.00.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.