Aktuelt nå

Bilete av fiskebåter

Nytt kvotesystem:

Oppfølging av Kvoteutvalget

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med oppfølgingen av forslagene, med sikte på å fremme en stortingsmelding for behandling i vårsesjonen 2019.

Næringsministeren, statsministeren og forskning- og høyere utdanningsministeren

Toppmøte om teknologi

Regjeringa inviterte toppleiarane i norsk næringsliv til Trondheim for å diskutere digitalisering og banebrytande teknologiar.

Dokumenter

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Til toppen