Aktuelt nå

Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna Solberg 01.009.15 frem regjeringens masterplan for marin forskning.

Vil skape globale vinnere av havets ressurser

- Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

To-Foto AS/Tommy Simonsen

Store Norske går inn for driftshvile

Styret i Store Norske tilrår driftshvile i Lunckefjell-gruven på Svalbard i løpet av 2016 fordi det nå ikke er økonomisk grunnlag for videre drift.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Nærings- og fiskeridepartementets samleside.

Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Kommunikasjonsseksjonen
Adresse: Kongens gate 8 og Grubbegata 1, Postboks 8090 Dep 0032 Oslo