Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Næringsminister Monica Mæland ser på roboter i Tyskland

Forenkling for næringslivet

Sparer 15 milliarder kroner hvert eneste år

Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er nådd.

Nett-tv

Monica Mæland i møterom

Offentlige anskaffelser

Høie og Mæland møter helsenæringen

Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten og næriingslivet samarbeide bedre om offentlig innkjøp? Se direkte stream her:

Dokumenter

Illustrasjon til statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).