Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Cecilie Myrseth (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Bilde av næringsministeren i panelsamtale i Kautokeino

Vil løfte frem samisk næringsliv med nytt veikart

Pressemelding 28.02.2024

Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utarbeide et veikart for samisk næringsliv. Målet er å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene.

Nett-tv

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under fremleggelsen av kvotemeldingen

Regjeringen vil ha en mer rettferdig fordeling av fiskekvoter

Pressemelding 12.01.2024

Fredag 12. januar la fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fram stortingsmeldingen ”Folk, fisk og fellesskap”, regjeringens kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

forside av veikartet

Grønt industriløft

Oversiktsside

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjett 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren lanserer eksportsatsning for vareproduksjon og design

Pressemelding 15.02.2024

Vareproduksjon og design er den nye nasjonale eksportsatsningen under «Hele Norge eksporterer», som regjeringen lanserte i 2022.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren lanserer måleverktøy for omstilling

Pressemelding 29.11.2023

Fredag 1. desember presenterer næringsminister Jan Christian Vestre «Omstillingstempen», et nytt verktøy for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet