Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Næringsminister Monica Mæland ser på roboter i Tyskland

Forenkling for næringslivet

Sparer 15 milliarder kroner hvert eneste år

Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er nådd.

Nett-tv

Ber om innspel til stortingsmelding om helsenæringa

Nett-TV: Ber om innspel til stortingsmelding om helsenæringa

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland inviterte 11. august  til møte om den nye stortingsmeldinga om helsenæringa.

Dokumenter

Illustrasjon til statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).