Nærings- og fiskeridepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Pliktkommisjonen overleverer sin rapport

Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober. Se pressekonferansen i opptak.

Staten har solgt 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS AB

Staten har solgt 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS AB

Den 13. oktober 2016 solgte staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS for omlag 132 millioner norske kroner. Statens eierandel gikk ned fra 14,2 prosent til 11,5 prosent.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.