Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Nærings- og fiskeridepartementet

Iselin Nybø (V)

Næringsminister

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeri- og sjømatminister

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
koronavirus

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Den Norske Opera & Ballett i solnedgang

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap i 72 selskaper.

Aktuelt fra departementet

koronavirus

10. november 2020

Nye økonomiske tiltak

Regjeringen legger i dag frem forslag til nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.