Nærings- og fiskeridepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Høringssvar om pliktkommisjonen

Høringsfristen for ekspertgruppens rapport om pliktsystemet er gått ut.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.