Departementene

Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Fiskeri- og havministeren lanserer maritim likestillingsstrategi

Lanserer maritim likestillingsstrategi

Pressemelding 06.06.2023

Maritim sektor er en internasjonal næring hvor konkurransen er stor. Næringen skal gjennom en grønn og digital omstilling, og det er avgjørende å sikre rekruttering fra hele befolkningen. Regjeringen har derfor utarbeidet en ny strategi som skal bidra til at næringen skal kunne lykkes med nettopp dette.

Bildemontasje til revidert nasjonalbudsjett 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023

11. mai 2023 kl. 10.45 legger regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Grønt industriøft veikart

Grønt industriløft

Oversiktsside

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Illustrasjonsbilde av dame på et labroatorium

Hva staten eier

Artikkel

Staten har direkte eierskap i 70 selskaper.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Pressetreff med «Norges batteri-elite»

Pressemelding 15.03.2023

Norge melder seg på storslått europeisk batterisatsing. Næringsministeren inviterer de fem norske søkerbedriftene til en markering i Kongens gate 8 torsdag 16. mars kl 12.10.

Nett-tv

Se sendingen her

Stormøte om sirkulær økonomi

Pressemelding 31.01.2023

Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet