Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Ukraina, kart

Hva betyr sanksjonene mot Russland for norsk næringsliv?

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, innførte EU sanksjoner som den norske regjeringen umiddelbart varslet at Norge ville slutte seg til.

Hele Norge eksporterer logo

Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap i 71 selskaper.

Aktuelt fra departementet

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Styrkjer forskingsinnsatsen på vindkraft og havbruk til havs

– Havnæringane skal videreutviklast for å sikre berekraftig verdiskaping i framtida, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Næringsminister Jan Christian Vestre på talerstolen under dagligvareseminaret

10. mai 2022

Vil ta nye grep for mer rettferdig konkurranse i dagligvaremarkedet

Næringsminister Jan Christian Vestre varsler i forbindelse med dagligvareseminaret tirsdag 10. mai fire tiltak for å sikre bedre maktbalanse i dagligvaremarkedet og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne.