Aktuelt nå

Konferanse 7. september:

Framtidig utnyttelse av havets ressurser

Havet er viktig for å løse framtidens globale utfordringer. Norge har gode forutsetninger for å øke verdiskapingen fra marine organismer og ressurser.

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

Oppdrettsnæringen:

Nytt vekstsystem i havbruk på høring

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2016

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.

Rapport om offentlige anskaffelser

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.