Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Stortingsmelding:

Avvikling av trålernes plikter

– Pliktene er utdaterte. Regjeringen foreslår å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Stortingsmelding:

Skal bli best på reiseliv

Noreg har moglegheit til å bli verdas beste reisemål. I dag legg regjeringa fram ein plan for korleis ho skal trygge og skape fleire arbeidsplassar i reiselivet.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Utredning om ordninger for risikoavlastning for offentlige anskaffelser.