Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Grønt industriøft veikart

Grønt industriløft

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Hele Norge eksporterer logo

Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap i 71 selskaper.

Aktuelt fra departementet

Tre statsråder deltok på pressekonferanse

6. oktober 2022

Skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy

Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

6. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsminister Jan Christian Vestre

30. september 2022

Nå kommer hjelpen til de mest strømutsatte bedriftene

16. september la regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ordningene vil kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Næringsminister Jan Christian Vestre

29. juni 2022

10 grep for at Norge skal bli en ledende batterinasjon

Regjeringen la for kort tid siden frem veikartet for grønt industriløft og følger nå opp med en egen batteristrategi. Målet er klart: Norge skal være et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene.

Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre

23. juni 2022

Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe

Regjeringens veikart for grønt industriløft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Veikartet ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i Stavanger torsdag.