Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

12. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018.

Ein fiskebåt med måker etter seg i Nordsjøen

Opnar for kvotebytte også i 2018

Ordninga der fiskebåtar kan bytte kvotar seg imellom blir vidareført i 2018.

Dokumenter

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).