Aktuelt nå

The norwegian ocean cluster

Næringsministeren starter sin havturné i Ålesund og Bergen

Startskuddet går denne uka, og ministeren besøker også Sykkylven, Stord og Austevoll. Havet har alltid vært viktig for Norge, og våre havnæringer har alltid betydd mye for sysselsetting og vekst

Bilete av fiskebåter

Følg saken her:

Et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med oppfølgingen av forslagene til Kvoteutvalget med et nytt kvotesystem.

Dokumenter

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).