Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Aktuelt nå

Pliktsystemet:

Fiskeriministeren inviterer til folkemøte i Tromsø

Fiskeriminister Per Sandberg ønsker å diskutere og informere om pliktsystemet og inviterer til folkemøte i Tromsø torsdag 27. april.

Frihandel:

Gjenopptar forhandlinger med Kina

Kina og Norge gjenopptar forhandlingene om en frihandelsavtale senest etter sommeren.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.