Aktuelt nå

The norwegian ocean cluster

Norge tar internasjonal hav-rolle

Norge tar en ledende rolle når FNs "Global Compact" skal satse på havet. Norge skal være både hovedsponsor og hovedsamarbeidsland i arbeidet med å få renere og rikere hav globalt.

Fiskeriminister Per Sandberg og fisker Helene Kristoffersen

Vil ha bedre foreldrepermisjon for fiskekvinner

Regjeringen vil gjøre det lettere for kvinnelige fiskere å ta ut foreldrepermisjon.

Dokumenter

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringa legg til rette for meir innovasjon og utvikling i næringslivet

Et cruiseskip ligger til kai i Tromsø på vinteren

Stortingsmelding om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).