Nærings- og fiskeridepartementet

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Næringsminister

Harald T. Nesvik (Frp)

Fiskeriminister

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Tema og innsikt

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Havnæringene står for nesten 70 prosent av Norges eksportinntekter.

Fra Statkrafts anlegg i Lange Runde, Nederland

Hva eier staten?

Staten har direkte eierskap i 75 selskaper.

Kartleggingen av hva Storbritannias uttreden av EU vil bety for Norge er godt i gang. Foto: wikipedia.org

Ofte stilte spørsmål om brexit

Her finner du svar på mange spørsmål om brexit.

Dokumenter

Stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Lansert 10. april.

Stortingsmelding om helsenæringen

Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Lansert 5. april.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett

Betre tilsyn med daglegvaremarknaden

Regjeringa vil auke løyvingane til Konkurransetilsynet med 6,5 millionar kroner.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen i presserommet til Nærings-og fiskeridepartementet.

10. april 2019

500 milliarder som må brukes bedre

Lanserte stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Til toppen