Nærings- og fiskeridepartementet

Cecilie Myrseth (Ap)

Næringsminister

Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Fiskeri- og havministeren smilende med havet i bakgrunnen.

Regjeringen vil sikre bedre sameksistens i norske havområder

Pressemelding 26.06.2024

Regjeringen lanserer næringsplan for norske havområder. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss lanserer planen som inneholder ti overordnede prinsipper for forvaltning av arealbruk til havs.

Nett-tv

Næringsminister Cecilie Myrseth under fremleggelsen av statens eierrapport 2023

Rekordstort utbytte til felleskapet

Pressemelding 12.06.2024

Onsdag 12. juni kl. 09.30 inviterer næringsminister Cecilie Myrseth pressen til lansering av Statens eierrapport for 2023

forside av veikartet

Grønt industriløft

Oversiktsside

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjett 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Fiskeri- og havministeren inviterer til lansering av regjeringens næringsplan for havområdene

Pressemelding 24.06.2024

Onsdag 26. juni inviterer fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss til lansering av regjeringens næringsplan for norske havområder.

Nett-tv

Se sendingen her

Næringsministeren lanserer Statens eierrapport 2023

Pressemelding 07.06.2024

Onsdag 12. juni inviterer næringsminister Cecilie Myrseth pressen til lansering av Statens eierrapport for 2023

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet