Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Fiskeri- og havminister

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.
Grønt industriøft veikart

Grønt industriløft

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Hele Norge eksporterer logo

Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Helse Sør-Øst

Hva staten eier

Staten har direkte eierskap i 70 selskaper.

Aktuelt fra departementet

Havbruksfondet: Sjekk hvor mye din kommune får

Havbruksfondet:

Sjekk hvor mye din kommune får

02.12.2022

Over 3 milliarder kroner utbetales snart til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får.

To statsråder på byggeplass

5. november

Nå kommer Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

Bjørnar Skjæran foran en merd

11. november

Regjeringen vil konsekvensvurdere områder for havbruk til havs

«Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvuredes for havbruk til havs. Dette ble slått fast i statsråd i dag.

Næringsminister Jan Christian Vestre

21. oktober

Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap

Staten eier over 70 selskaper i Norge. Nå legger regjeringen fram en ny eierskapsmelding som blant annet skal bidra til raskere grønn omstilling. Den nye meldingen skrur på både prinsippene, statens mål som eier, kategoriene, begrunnelsene og forventningene til selskapene staten er eier i.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

6. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Nærings- og fiskeridepartementet.