Forvaltning av statens grunn på Svalbard

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier og forvalter til sammen 98,75 prosent av grunnen på Svalbard. All bruk av statens grunn på øygruppen krever enten grunnleieavtale eller tillatelse fra NFD.

Nyttig informasjon

Sjøområdet Longyearbyen fra lufta

Tillatt bruk av eiendommene på Hotellneset og Sjøområdet

Artikkel

Bruken av eiendommene i Sjøområdet og på Hotellneset reguleres blant annet gjennom grunnleieavtaler som angir hva eiendommen kan brukes til og hvilke rettigheter og plikter utleier og leietaker av eiendommene har. Brudd på grunnleieavtalen kan medføre oppsigelse av grunnleieforholdet.

Spisshus

Et ryddig Longyearbyen

Artikkel

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker at Longyearbyen skal være en ryddig og trivelig by å bo i og forutsetter at utleid eiendom holdes ryddig og i ordentlig stand til enhver tid.

Gruve 2B

Ferdselsforbud i nedlagte gruveanlegg

Artikkel 31.01.2022

Mange av kulturminnene i og rundt Longyearbyen er knyttet til avviklet gruvevirksomhet og flere steder kan man se daganlegg i fjellsidene. For mange er det fristende å oppsøke slike kulturminner, men det kan være farlig og er derfor ikke tillatt.

Aktuelt

Hotellneset fra lufta

Delplan for Hotellneset er vedtatt

Artikkel 17.04.2023

Longyearbyen lokalstyre som planmyndighet i Longyearbyen vedtok 21. februar 2023 delplan for Hotellneset. Vedtak av delplanen er et viktig steg i retning av å kunne utvikle Hotellneset.

Hytter på Vestpynten Svalbard

Tildeling av hyttetomter 2022

Artikkel 10.06.2022

Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier lyste i mars ut seks hyttetomter fordelt på områdene Todalen, Foxdalen og Vindodden på Svalbard. Tildelingen er nå klar.

Adventdalen Svalbard

Utlysning av hyttetomter på Svalbard

Artikkel 07.03.2022

Nærings- og fiskeridepartementet lyser nå ut seks fritidshyttetomter fordelt på områdene Todalen, Foxdalen og Vindodden på Svalbard. Utlysningen skjer som følge av Longyearbyen lokalstyrets vedtak av hyttedelplaner for Vindodden, Foxdalen, Todalen og Bjørndalen/Vestpynten.

Kontakt

Svalbardkontoret - grunnforvaltning

Telefon: + 47 91 69 40 40 (Kl. 09.00-16.00)
Adresse: Postboks 69, 9171 Longyearbyen
Besøksadresse: Vei 227-2, 9170 Longyearbyen