Forvaltning av statens grunn på Svalbard

Staten eier 98,75 pst. av grunnen på Svalbard. Statens eiendom forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hav og iskant

Om grunnforvaltningen på Svalbard

Statens eiendom på Svalbard forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet er stedlig representert i Longyearbyen med grunnforvaltere.

Fjelltopp

Ta kontakt

Har du spørsmål som gjelder grunnforvaltning på Svalbard kan du ta kontakt med vårt lokalkontor i Longyearbyen.

Hus på Svalbard

Bruk av statens grunn på Svalbard

Bruk av statens grunn på Svalbard krever samtykke og tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Aktuelt nå

Tildeling av hyttetomter 2022

Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier lyste i mars ut seks hyttetomter fordelt på områdene Todalen, Foxdalen og Vindodden på Svalbard. Tildelingen er nå klar.

Svalbard. Foto: Einar Storsul

Utlysning av hyttetomter på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet lyser nå ut seks fritidshyttetomter fordelt på områdene Todalen, Foxdalen og Vindodden på Svalbard. Utlysningen skjer som følge av Longyearbyen lokalstyrets vedtak av hyttedelplaner for Vindodden, Foxdalen, Todalen og Bjørndalen/Vestpynten.

Alternativ tekst her

Telegrafen på Hiorthamn

Svalbard byr på fantastisk natur, også nær Longyearbyen. En kort ski- eller scootertur ut fra Longyeardalens nordvendte skygger kommer man ut til Hiorthamn. Over på solsida på Hiorthamn åpner landskapet seg ut mot Isfjorden. På grunn av naturen og kulturmiljøet er Hiorthamn et flott bynært turområde som i dag benyttes av mange fastboende i Longyearbyen.

Dokumenter

Skal du leie grunn på Svalbard?

Ved søknad om overføring av leierett på Svalbard skal dette skjemaet med kontaktopplysninger om leietaker fylles ut og returneres til Nærings- og fiskeridepartementets kontor på Svalbard.