Forvaltning av statens grunn på Svalbard

Staten eier 98,75 pst. av grunnen på Svalbard. Statens eiendom forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hav og iskant

Om grunnforvaltningen på Svalbard

Statens eiendom på Svalbard forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet er stedlig representert i Longyearbyen med grunnforvaltere.

Fjelltopp

Ta kontakt

Har du spørsmål som gjelder grunnforvaltning på Svalbard kan du ta kontakt med vårt lokalkontor i Longyearbyen.

Hus på Svalbard

Bruk av statens grunn på Svalbard

Bruk av statens grunn på Svalbard krever samtykke og tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Aktuelt nå

Svalbard

Delplan for Hotellneset er vedtatt

Longyearbyen lokalstyre som planmyndighet i Longyearbyen vedtok 21. februar 2023 delplan for Hotellneset. Vedtak av delplanen er et viktig steg i retning av å kunne utvikle Hotellneset.

Dokumenter

Skal du leie grunn på Svalbard?

Ved søknad om overføring av leierett på Svalbard skal dette skjemaet med kontaktopplysninger om leietaker fylles ut og returneres til Nærings- og fiskeridepartementets kontor på Svalbard.