Om grunnforvaltningen på Svalbard

Statens eiendom på Svalbard forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet er stedlig representert i Longyearbyen med grunnforvaltere.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier all grunn i Longyearbyen og en rekke andre steder på Svalbard. Staten ved NFD eier til sammen 98,75 pst. av grunnen på Svalbard.

Grunneiendommen forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet er stedlig representert i Longyearbyen med eget lokalkontor og grunnforvaltere.

Statlig eid grunn på Svalbard skal forvaltes i tråd med de svalbardpolitiske målene.

Disse er:

  • En konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten.
  • Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd.
  • Bevaring av ro og stabilitet i området.
  • Bevaring av områdets særegne villmarksnatur.
  • Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen.

Statens grunneiendom omfatter også all grunn i og rundt Longyearbyen. Grunneiendommen var frem til 2015 eid av selskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK), og ble kjøpt av departementet i 2015. SNSK forvaltet grunneiendommen på vegne av departementet frem til 1. april 2020. Siden da har Nærings- og fiskeridepartementet forvaltet grunneiendommen direkte.  

Har du spørsmål om forvaltning av statens grunn kan du kontakte oss.