Konkurransepolitikk

Konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, og fremmer innovasjon. Regjeringen vil i størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene.

Bilde av den norske opera.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 740 milliarder kroner årlig. Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. I tillegg inneholder regelverket bestemmelser om å ivareta viktige samfunnshensyn, som for eksempel klima, miljø og anstendige arbeidsforhold.

Bilde av den norske opera

Offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.

Dagligvarer i papirpose

Dagligvaremarkedet

Det fremgår av Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å sikre en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat gjennom bedre tilsyn, større åpenhet og mer rettferdig fordeling av verdiene i hele verdikjeden.

Kontakt

Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo