Konkurransepolitikk

Konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, og fremmer innovasjon. Regjeringen vil i størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene.

Bilde av den norske opera.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig.

Bilde av et fly som tar av.

Konkurranseregler

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven inneholder regler for foretakenes virksomhet.

Bilde av den norske opera

Offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Dokumenter samlet i en bunke

Gi innspill til ny Norges-modell for offentlige anskaffelser

Regjeringen skal lage en ny Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Her kan du komme med innspill til arbeidet.

Siste nytt om temaet

Hurtigvalg

Kontakt

Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo