Konkurransepolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, og fremmer innovasjon. Regjeringen vil i størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Konkurranseregler

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven inneholder regler for foretakenes virksomhet. Reglene skal bidra til å opprettholde og stimulere konkurransen.

Regler om offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.

Aktuelt nå

AT Skogs oppkjøp av NEG Skog stoppes

24.08.2016: Nærings- og fiskeridepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys.

Enklere anskaffelsesregler

18.08.2016: Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres.

Konkurransekrim skal straffe seg

20.06.2016: Næringsminister Monica Mæland vil slå hardere ned på ulovlig samarbeid. Konkurransekriminalitet må straffes, også med fengsel.

Flere saker om Konkurransepolitikk

Dokumenter