Konkurransepolitikk

Konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, og fremmer innovasjon. Regjeringen vil i størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Konkurranseregler

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven inneholder regler for foretakenes virksomhet.

Regler om offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.

Aktuelt nå

Nytt anskaffelsesregelverk i 2017

09.12.2016: I dag er det besluttet at den nye anskaffelsesloven trer i kraft 1. januar 2017. De nye anskaffelsesforskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt.

AT Skogs oppkjøp av NEG Skog stoppes

24.08.2016: Nærings- og fiskeridepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys.

Konkurransekrim skal straffe seg

20.06.2016: Næringsminister Monica Mæland vil slå hardere ned på ulovlig samarbeid. Konkurransekriminalitet må straffes, også med fengsel.

Flere saker om Konkurransepolitikk

Dokumenter