Vedtak i klagesaker

Vedtak etter konkurranseloven av 2004, offentlighetsloven og forvaltningsloven

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er overordnet organ og klageinstans for Konkurransetilsynets avgjørelser.

Avgjørelser etter konkurranseloven som treffes av Konkurransetilsynet med hjemmel i konkurranseloven §§ 12, 16, 23, 24 , 27 og 28 kan påklages til NFD. I saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning kan Kongen i statsråd etter krrl § 21 omgjøre Konkurransetilsynets vedtak om inngrep mot foretakssammenslutninger og omgjøre tilsynets vedtak etter krrl § 12.

Vedtaksbrevene publiseres i PDF-format.

Vedtaksdato

 

Klager

Vedtak
(saksbeskrivelse)

Bestemmelse

2017

 

 

 

 

20.01.17

 

Umoe Restaurants

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2016-6 — foretakssammenslutning
mellom Umoe Restaurants AS og Dolly Dimple's Norge AS

 

 2016

19.08.16

  AT Skog

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2016-03 - Foretakssammenslutning mellom AT Skog SA og NEG Skog AS

 

14.01.16

  Telenor ASA Telenor ASA - klage på avslag på innsynsbegjæring i Konkurransetilsynets sak 2014/289  

2015

10.07.15

  Orkla ASA Klage over Konkurransetilsynets avvisningsvedtak V27-2015
 

03.07.15

  Telenor ASA Klage på delvis avslag om partsinnsyn i sak hos Konkurransetilsynet - spørsmål om innsyn i interne notater i Konkurransetilsynets sak 2011/0077  

 2014  

 05.09.14

 

Telenor ASA

Klage over pålegg om å gi opplysninger etter konkurranseloven

krrl § 24

 05.09.14

 

SAS Group AB

Klage over pålegg om å gi opplysninger

krrl § 24

 29.04.14

 

 Kvernstad Kraft AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2013-28 avslag på anmodning om å gripe inn mot Hemne Kraftlag SA

krrl § 12 tredje ledd

 07.07.14

 

 Mona Sand og Singel AS

Klage over konkurransetilsynets avgjørelse A2013-10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens Vegvesen

krrl § 12 tredje ledd

2013

 18.12.13   ByTaxi AS

Klage over Konkurransetilsynets avslag på anmodning om å gripe inn mot TaxiDepot AS i sak A2013-22

krrl. § 12 tredje ledd
03.02.2014   Altor Fund III og TryghedsGruppen ved advokatfirmaet Wiersholm AS

Klage over delvis avslag på krav om partsinnsyn i Konkurransetilsynets sak 2013/732

fvl § 28
28.10.2013   Norgesgruppen ved advokatfirmaet Selmer

Avslag på klage over delvis avslag på begjæring om partsinnsyn (pdf)

fvl § 18b annet og tredje ledd
23.08.2013   Cargolink AS

Klage over delvis avslag på begjæring om innsyn i sak 2009/1033 (pdf)

offl § 13, jfr. fvl § 13 første ledd nr 2, krrl § 26 annet ledd
22.08.2013   Holship Norge AS

Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2013-18 (pdf)

krrl § 12 tredje ledd
10.07.2013   Breeze Tekstil AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2013-7- avslag på anmodning om å gripe inn mot Nor Tekstil AS og Sentralvaskeriene AS (pdf)

krrl § 12 tredje ledd
08.07.2013   Breeze Tekstil AS Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn (pdf) offl § 14 første ledd
08.07.2013   ICA Norge AS og Norgesgruppen ASA Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2013-6 - midlertidig pålegg om opphør av samarbeidsavtalen mellom ICA Norge AS og norgesgruppen ASA (pdf) krrl § 12 fjerde ledd
18.04.2013   PCB Sanering AS Klage over Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS (pdf) krrl § 12 tredje ledd
18.04.2013   Telenor ASA Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om partsinnsyn (pdf) fvl § 19 første ledd bokstav b
16.04.2013   TeleTaxi Asker og Bærum AS Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i rettsdokumenter (pdf) offl § 18
18.03.2013   Lemminkäinen Norge AS Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2012-16 hvor Scandinavian Repaving Recycling AS ikke godkjennes som kjøper av Lemminkäinen Norge AS sitt asfaltverk i Harstad (pdf) krrl § 16
11.03.2013   Linn Cecilie Moholt Klage over Konkurransetilsynets delvise avslag over begjæring om innsyn i sak 2009/876 (pdf) offl § 13 første ledd, jf. fvl § 13 første ledd nr. 2
2012
28.12.2012   Plantasjen Norge AS Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2012-18 om inngrep mot Plantasjen Norge AS sitt kjøp av Oddernes Gartneri AS (pdf) krrl § 20, jf. § 16
07.122012   Nets Norway AS Klage på Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn (pdf) fvl § 18a
03.08.2012   Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS Krav om dekning av saksomkostninger (pdf) fvl § 36 
04.05.2012   Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak V2007-9 – pålegg om opphør (pdf) krrl § 10, jf. § 10
11.04.2012   Jacob Mutabazi Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot NAF, Falck og Hedmark og Oppland Redningstjeneste AS (PDF) krrl § 12, tredje ledd
10.02.2012   Tine SA Avslag på klage over Konkurransetilsynets avslag på krav om dekning av saksomkostninger (pdf) fvl § 36

2011

19.09.2011   NRK/Forbrukerinspektørene Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i sak 2011/110, 2010/952, 2011/162 og 2011/211 (pdf) offl § 13 første ledd, jf. fvl § 13 første ledd nr. 2 og offl § 12 c
07.09.2011   Norsk Redaktørforening Klage over konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i sakslogg relatert til søknad om lempning (PDF) offl § 24 annet ledd første punktum og offl § 12 bokstav c
06.09.2011   Alf T. Nielsen AS Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2011-26 - klage på avslag om anmodning om å gripe inn mot Gullsmed Rørvik AS (PDF) krrl § 12 tredje ledd
22.06.2011   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Klage på vedtak V2011-1 om delvis dekning av saksomkostninger (PDF) fvl § 36
17.06.2011   Advokatfirmaet Wikborg Rein Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på begjæring om partsinnsyn (PDF) fvl § 13 første ledd bokstav b, offl § 24 annet ledd første pkt
31.05.2011   Advokatfirmaet Thommessen Klage på avslag på innsyn i Konkurransetilsynets sak 2008/1101 - Posten Norge AS (PDF) offl. § 14 første ledd, jf § 15 første ledd og § 20 første ledd bokstav b
25.05.2011   Herman J Berge Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2011-4 avslag på anmodning om å gripe inn mot Trygve Ebbing, Ola Mæle, Anders Kiær og Anne Ulvig (PDF) krrl § 12 tredje ledd
23.05.2011   Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Vedtak - Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i utgående dokument og dokumentoversikt (PDF) offl. § 32, jf. offl. § 24 annet ledd første punktum og offl. § 12 bokstav c
18.05.2011   Mjød Engros AS Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2011-13 avslag på anmodning om å gripe inn mot AS Vinmonopolet (PDF) krrl § 12 tredje ledd
05.05.2011     Krav om dekning av sakskostnader etter omgjøring av avslag på innsyn - Fjord Line AS (PDF) fvl § 36
03.5.2011   Wikborg Rein & Co Advokatfirma NIBE Industrier AB/ABK AS - Krav om dekning av saksomkostninger ved omgjøring av Konkurransetilsynets avvisningsvedtak (PDF)  
04.04.2011   Advokatfirmaet Thommessen Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse -  avslag på anmodning om å gripe inn mot  Figgjo AS og Porsgrunds Porselænsfabrik AS (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
31.03.2011   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Klage på avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2005/675 - klage nr. 2 (PDF) offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd andre pkt.
04.02.2011   Wikborg Rein & Co Advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets vedtak om ikke å behandle steg II i foretakssammenslutning mellom NIBE Industrier AB og ABK AS (PDF)  
26.01.2011   Advokatfirmaet Thommessen Krav fra Intervet International B.V. om dekning av sakskostnader – (PDF) fvl. § 36, annet ledd
12.01.2011   Odd Arne Helleberg Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2010-21 avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor (PDF) krrl. § 12, tredje ledd

2010

17.12.2010   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Klage på avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2005/675 (PDF) offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd andre pkt.
27.10.2010   Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning (PDF) offl. § 32, jf. § 24 annet ledd første pkt.
08.07.2010   Advokatfirmaet Haavind AS Vedtak i klageska - Konkurransetilsynets avgjørelse V2009-16 - Pharmaq AS (PDF) patentloven § 47 første ledd
14.04.2010   Øystein Daljord Forespørsel om innsyn i Konkurransetilsynets data i forbindelse med tilsynets undersøkelser av drivstoffmarkedet (PDF) fvl. § 13 bokstav d første ledd
08.04.2010   Sigurd Stridsklev Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2010-8 - Avslag på å gripe inn mot Tilsynsrådet for advokatvirskomhet for brudd på konkurranseloven § 10 (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
09.03.2010   Arntzen de Besche Advokatfirma Klage fra Nortura SA over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn - Forvalterrapporten  (PDF) fvl. § 18 bokstav a
03.03.2010   Langangen & Helset advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-44 Ugland IT Group AS (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
06.01.2010   Wikborg Rein & Co Advokatfirma Validus/Sunkost - klage på avvisning av krav om saksomkostninger
og krav om saksomkostninger i forbindelse med partsinnsyn (PDF)
fvl. § 36

2009

         
16.11.09   BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Klage over avslag på innsynsbegjæring i sakslogg relatert til lempingssøknad (PDF) offl. § 32, jf. § 24 annet ledd første pkt.
07.10.09   Knatten fruktgård Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-33 (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
07.10.09   Hartsang Advokatfirma DA Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-19 CyberBook AS (PDF) kkrl. § 12 jf. § 11
05.10.09   Benni’s Musikk Stovner Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-31 - Benni's Musikk (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
29.06.09   Advokatfirmaet G-Partner AS Klage fra Advokatfirmaet G-Partner AS over Konkurransetilsynets avslag på innsyn i dokumenter innhentet i forbindelse med meldeplikt etter konkurranseloven § 24 (PDF) offl. § 32, jf. § 13 første ledd, jf. § 12 bokstav c
24.06.09   Viktor Haug Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-25 - påstått prissamarbeid ved hoteller i Molde (PDF) krrl. § 12 tredje ledd
22.06.09   Bergens Tidende v / Frode Buanes Klage på avslag på innsynsbegjæring i Konkurransetilsynets sak 2008/1036 (PDF) offl. § 32, jf. § 13 første ledd jf. § 12 bokstav c
17.06.09   Arntzen de Besche Advokatfirma Vedtak i sak om klage over Konkurransetilsynets avslag på innsyn i lempningssøknader (PDF) offl. § 32, jf. § 24 annet ledd første pkt.
09.06.09   Wikborg Rein & Co Advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets avslag partsinnsyn i sak 2008/864 - Validus AS - Sunkost ASA (PDF) fvl. § 28
08.06.09   Jan Halvorsen Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009/21 - monopolstilling -Get AS (PDF) krrl § 12
17.04.09   DLA Piper Norway DA Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS (PDF) krrl. § 20 jf. § 16
27.03.09   Dagbladet Klage over avslag på begjæring om innsyn i dokument - Konkurransetilsynets sak 2008/1015 (PDF) offvl § 20 første ledd
26.03.09   Aftenposten Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2008/816 (PDF) offvl § 20 første ledd
16.03.09   Advokatfirma Komnæs, Braaten, Skard Vedtak Respo AS - klage over avslag på krav om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 (PDF) fvl. § 36
10.03.09   Advokatfirma Schjødt DA Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS (PDF) kkrl. § 12, jf. § 10
15.01.09  

Økland & Co DA Advokatfirma

Klage fra Biltema Norge AS på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-17 – avslag på anmodning om å gripe inn mot samarbeid mellom Respo MTS Norge AS og Golvimporten Entreprenad AB (PDF) krrl. § 12 tredje ledd

2008

18.12.08   Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen Klage på Konkurransetilsynets vedtak A2008-26 - konkurranseloven § 12
tredje ledd jf § 11 - klagen tas ikke til følge (PDF)
krrl. § 12 tredje ledd, jf. § 11
17.12.08   BNP Paribas Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning
om å gripe inn mot reduksjon i interbankgebyret for minibank (PDF)
krrl. § 12, jf. §§ 10 og 11
29.10.08   Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co Klage over delvis avslag på innsyn i Konkurransetilsynets sak 2008/697 - foretakssammenslutningen Solvang ASA/Neu Gas Shipping Corporation Ltd (PDF) offl. § 9
03.09.08   Hartsang Advokatfirma DA Krav om dekning av sakskostnader i forbindelse med klage på Konkurransetilsynets avgjørelse i sak A2008-18 - Cyberbook – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur (PDF) fvl. § 36
26.08.08   Ullevål Begravelsesbyrå AS Avgjørelse A2008-03 - Ullevål Begravelsesbyrå - Oslo Nøytrale Byråvakt – klage på avslag på anmodning om inngrep (PDF)

kkrl. § 12, jf. § 10

14.08.08   Advokatfirmaet Hjort DA Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF) fvl. § 19 1.ledd bokstav b
25.07.08   Hartsang Advokatfirma Avgjørelse A2008-18 Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur - klage på avslag på anmodning om inngrep (PDF)

kkrl. § 12, jf. § 11

22.07.08   Aftenposten Klage på Konkurransetilsynets avslag på Aftenpostens begjæring om innsyn i Avtale mellom Prior Norge AS og Kiwi Norge AS (PDF) offvl. § 9, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 2
15.07.08   Den norske boligbørs AS Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 – Finn Eiendom AS (PDF)

kkrl. § 12 tredje ledd jf. § 10

23.05.08   Arntzen de Besche Advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets avslag på partsinnsyn i varsel om inngrep mot foretakssammenslutning - Eurofins Danmark A/S - Lantmännen Analycen Nordic AB (PDF)

fvl. § 19 første ledd b

01.02.08  

Kvale & Co Advokatfirma ANS

Klage på Konkurransetilsynets vedtak A2007-28 fra G. Lambach AS mot Imperial Tobacco Group plc / Gunnar Stenberg AS (PDF)

krrl. § 12, tredje ledd

10.01.08   Terje Torp Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2007- 36 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot Universal Pictures Norway AS (PDF)

kkrl. § 12, jf. § 11

2007

20.12.07   Propan Produkter AS Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12, tredje ledd

06.12.07  

Cardinal Foods AS

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd b

26.11.07  

Advokatfirmaet Selmer DA v/advokat Are Herrem

Cardinal Foods As - HugaasGruppen AS - Klage over delvis avslag på innsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd b

13.11.07  

Aftenpostenv/Siri Gedde Dahl

Vedtak i klagesak vedrørende avslag på innsynsbegjæring (PDF)

offl. § 9 tredje ledd

09.11.07   Persontreff.no

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2000-34 - Avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12 tredje ledd

29.10.07   iReg.no ans Konkurransetilsynet avgjørelse A2007-15 - avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12 tredje ledd

28.09.07  

Advokatfirmaet Selmer DA

Klage over delvis avslag på partsinnsyn - Cardinal Foods AS - HugaasGruppen AS - Sak 2007/387 (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

24.09.07   Union Føreropplæring AS Konkurransetilsynet avgjørelse A2007-2 av 10. januar 2007  –  avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12 tredje ledd, jf. § 10

17.09.07  

Arntzen de Besche AS på vegne av The Chimney Pot, Egg & Bacon, Dagslys, Grip Teknikk, Kamerautleie, Lydhodene, Megaphon og Krypton Film

Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-19 - avslag på anmodning om inngrep mot Norsk Filmstudio AS’ markedsadferd (PDF) krrl. § 12 jf. § 11
27.07.07  

Advokatfirmaet Freshfields Bruckhaus Deringer på vegne av Fjord Line AS

Klage over avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-46 Color Line AS-Fjord Line AS (PDF)

krrl. § 12, jf. § 11

26.07.07   Gull-Kroken ANS Klage over avslag på anmodning om pålegg av opphør av påstått ulovlig atferd - Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-17 (PDF)

krrl. § 12, jf. § 11

18.07.07  

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

Klage over avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS (PDF)

Krrl. § 12 jf. § 11

16.07.07  

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Solfaktor AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-55 - De internasjonale kortselskapenes bruk av ikke-diskrimineringsklausuler (PDF)

krrl § 12 tredje ledd

18.06.07

 

Advokatfirmaet Vogt & Wiig

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2007-1 - Forbud mot fusjon mellom Trøndertaxi As og Sør-Trøndelag Taxi AS (PDF)

krrl § 16
første ledd

30.04.07

 

BAHR, på vegne av Findus Norge AS

Findus Norge AS - Gro Industrier AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

13.02.07

 

BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma

Klage over avslag på begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-66 (PDF)

offl. § 5 første ledd, jf, § 2 tredje ledd

22.01.07

 

Kvale & Co Advokatforma ANS

Fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA – vedtak om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl § 36

22.01.07

 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA – vedtak om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl § 36

17.01.07

 

Falck Danmark A/S - Viking Redningstjeneste AS

Falck Danmark AS/Viking Redningstjeneste AS - Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2006-490 (PDF)

Krrl. § 20 jf. § 16

2006

01.12.06

 

 

Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-50 – konkurranse-loven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Rom Eiendom AS (PDF)

krrl § 12, jf. §§11 og 10

29.11.06

 

Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma

National Oilwell Inc. og Varco International Inc. - Krav om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl § 36

15.11.06

 

Den norske boligbørs AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-37 om avslag på anmodning om å gi Finn Eiendom og aktører i eiendomsbransjen pålegg om opphør av påstått ulovlig samarbeid (PDF)

krrl § 12, jf § 10

13.11.06

 

Falck Danmark AS

Falck/Viking – klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

05.10.06

 

Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2006-223 om forbud mot fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA (PDF)

krrl § 20 fjerde ledd, jf. § 16

18.09.06  

Advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Ragn-Sells AS

Klage på avslag om anmodning om inngrep mot påstått ulovlig atferd - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-40 (PDF)

krrl § 12, jf, § 11

23.08.06

 

BAHR-Bugge, Arentz-Hansen, Rasmussen advokatfirma

Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets SSNIP-test i sak V2006-100 (PDF)

offl. § 5 første ledd, jf. § 2

27.07.06

 

Falck Danmark AS

Falck/Viking - klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

28.06.06

 

Vigdis Design

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-26 - The Sweather Shop (PDF)

krrl § 12 tredje ledd, jf. §§ 10 og 11

20.06.05   BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Vedtak i klagesak – Konkurransetilsynets vedtak V2005-7 Tilkjent dekning av kostnader - Nettbuss Sør AS (PDF) fvl. § 36

15.06.06

 

Line Merete Tomter FP21

Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2004/375 (PDF)

offl. § 5 første ledd

14.06.06

 

Synnøve Finden ASA

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-4 - avslag på anmodning om å gi Tine BA pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl. § 12, jf. §§ 11 og 3

24.04.06

   

Medhold i klage på delvis avslag på begjæring om innsyn – vedtak om dekning av sakskostnader til Arntzen de Besche Advokatfirma (PDF)

fvl. § 36 jf. offl. § 9 femte ledd

06.04.06

 

Leersveen Holding

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-3 - avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl § 12, jf. §§ 10 og 11

29.03.06

 

Hovslager Svein Ivar Paulsen

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-42 - med avslag på anmodning om å gi Hammerfest staller pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl. § 12, jf. §§ 10 og 11

13.03.06

 

Den norske Boligbørs

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-33 med avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd fra Finn Eiendom AS (PDF)

krrl § 12, jf. §11

20.03.06

 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 (PDF)

krrl § 26 og offl. § 5 a

10.02.06

   

Omgjøring av Konkurransetilsynets/Fornyings- og administrasjonsdepartementets vedtak om inngrep mot Prior Norge BAs kjøp av Norgården AS (PDF)

krrl. § 21

10.02.06

   

Vedtak om utfyllende vilkår og gjennomføring av salg av Norgården AS’ aksjer i Eggprodukter AS, jf. kongelig resolusjon 10. februar 2006 om tillatelse for Prior Norge BA til å kjøpe Norgården AS (PDF)

krrl § 20, jf. 16

08.02.06

 

Jon-Egil Korsvold

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-18 – avslag på anmodning om pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd fra Andøy Energi AS (PDF)

krrl § 12 jf. § 11

06.02.2006

 

Prior Norge BA

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2005-12 om inngrep mot Prior Norge BAs kjøp av Norgården AS (PDF)

krrl. § 20, jf. § 16

30.01.06

 

UPC Norge AS
Tele 2 Norge AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-22 – avslag på anmodning om inngrep mot Telenor Telecom Solution AS og A/L Norske Boligbyggelags landsforbund

krrl § 12 jf. § 11

2005

14.12.05

 

Haugesunds avis

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 (PDF)

offl. § 5a, fvl. § 13 første ledd nr. 2 og krrl § 27

09.12.05

 

Color Line AS

Klage over avslag på partsinnsyn i Konkurransetilsynets sak 2005/675 (PDF)

krrl § 27 første ledd

05.12.05

   

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS – vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 (PDF)

fvl § 36

23.11.05     Omstøyting av vedtak etter konkurranselova
Statkraft Holding AS sitt erverv av Trondheim Energiverk AS (PDF)
fvl § 35

08.11.05

 

National Oilwell Inc. og Varco International Inc

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2005-11 om inngrep mot foretakssammenslutningen mellom NOI og Varco International Inc. (PDF)

krrl. § 20, jf. § 16

27.09.05

 

Steinindustriens Landssammenslutning

Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse – A 2005-12 - Avslag på anmodning om å pålegge opphør av salg av gravminner gjennom de kirkelige fellesfond (PDF)

krrl § 12

09.05.05

 

Mesta AS

Klage vedrørende rett til innsyn i dokumenter vedrørende sak om foretakssammenslutning (PDF)

offl. § 5 a, jf, fvl. § 13

12.07.05

 

Merkantil Service AS

Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-7 - avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør av konkurransebegrensende bestemmelser i kjedeavtalen til Norgesgruppen ASA for Joker og Spar butikkene (PDF)

krrl § 12, jf §§ 10 og 11

12.07.05

   

NorBetong AS sitt erverv av deler av NCC Roads AS sin ferdigbetongvirksomhet – vedtak om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl. § 36

06.07.05

 

DVDSpesialisten

Klage over Konkurransetilsynets vedtak A2004 – 27 - avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør til Universal Pictures for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl § 12, jf. §§ 10 og 11

24.05.05

 

Swarco Norge AS

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2005-3 om i inngrep mot Swarco Norge AS' erverv av Peek Trafikk AS (PDF)

krrl § 20 tredje ledd, tredje punktum

18.04.05

   

Vedtak om dekning av saksomkostninger pga. oppheving av vedtak mot Nobø Electro AS sitt erverv av Siemens Electrical Heating AS - Nå Dimplex AS (PDF)

fvl. § 36

31.03.05

 

Ticketmaster New Venture Holding II AB og Narvesen

Vedtak i klagesak Ticketmaster New Venture Holding II AB – Ticnet AS (PDF)

krrl § 20, jf. § 16

Til toppen