Vedtak i klagesaker

Vedtak etter konkurranseloven av 2004, offentlighetsloven og forvaltningsloven

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser.

Avgjørelser og vedtak etter konkurranseloven som treffes av Konkurransetilsynet kan påklages til Konkurranseklagenemnda. Tidligere var Nærings- og fiskeridepartementet klageinstans. Nedenfor følger vedtakene departementet har truffet.

Vedtaksbrevene publiseres i PDF-format.

Vedtaksdato

 

Klager

Vedtak
(saksbeskrivelse)

Bestemmelse

2017

 

 

 

 

20.01.17

 

Umoe Restaurants

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2016-6 — foretakssammenslutning
mellom Umoe Restaurants AS og Dolly Dimple's Norge AS

 

 2016

19.08.16

  AT Skog

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2016-03 - Foretakssammenslutning mellom AT Skog SA og NEG Skog AS

 

14.01.16

  Telenor ASA Telenor ASA - klage på avslag på innsynsbegjæring i Konkurransetilsynets sak 2014/289  

2015

10.07.15

  Orkla ASA Klage over Konkurransetilsynets avvisningsvedtak V27-2015
 

03.07.15

  Telenor ASA Klage på delvis avslag om partsinnsyn i sak hos Konkurransetilsynet - spørsmål om innsyn i interne notater i Konkurransetilsynets sak 2011/0077  

 2014  

 05.09.14

 

Telenor ASA

Klage over pålegg om å gi opplysninger etter konkurranseloven

krrl § 24

 05.09.14

 

SAS Group AB

Klage over pålegg om å gi opplysninger

krrl § 24

 29.04.14

 

 Kvernstad Kraft AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2013-28 avslag på anmodning om å gripe inn mot Hemne Kraftlag SA

krrl § 12 tredje ledd

 07.07.14

 

 Mona Sand og Singel AS

Klage over konkurransetilsynets avgjørelse A2013-10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens Vegvesen

krrl § 12 tredje ledd

2013

 18.12.13   ByTaxi AS

Klage over Konkurransetilsynets avslag på anmodning om å gripe inn mot TaxiDepot AS i sak A2013-22

krrl. § 12 tredje ledd
03.02.2014   Altor Fund III og TryghedsGruppen ved advokatfirmaet Wiersholm AS

Klage over delvis avslag på krav om partsinnsyn i Konkurransetilsynets sak 2013/732

fvl § 28
28.10.2013   Norgesgruppen ved advokatfirmaet Selmer

Avslag på klage over delvis avslag på begjæring om partsinnsyn (pdf)

fvl § 18b annet og tredje ledd
23.08.2013   Cargolink AS

Klage over delvis avslag på begjæring om innsyn i sak 2009/1033 (pdf)

offl § 13, jfr. fvl § 13 første ledd nr 2, krrl § 26 annet ledd
22.08.2013   Holship Norge AS

Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2013-18 (pdf)

krrl § 12 tredje ledd
10.07.2013   Breeze Tekstil AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2013-7- avslag på anmodning om å gripe inn mot Nor Tekstil AS og Sentralvaskeriene AS (pdf)

krrl § 12 tredje ledd
08.07.2013   Breeze Tekstil AS Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn (pdf) offl § 14 første ledd
08.07.2013   ICA Norge AS og Norgesgruppen ASA Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2013-6 - midlertidig pålegg om opphør av samarbeidsavtalen mellom ICA Norge AS og norgesgruppen ASA (pdf) krrl § 12 fjerde ledd
18.04.2013   PCB Sanering AS Klage over Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS (pdf) krrl § 12 tredje ledd
18.04.2013   Telenor ASA Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om partsinnsyn (pdf) fvl § 19 første ledd bokstav b
16.04.2013   TeleTaxi Asker og Bærum AS Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i rettsdokumenter (pdf) offl § 18
18.03.2013   Lemminkäinen Norge AS Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2012-16 hvor Scandinavian Repaving Recycling AS ikke godkjennes som kjøper av Lemminkäinen Norge AS sitt asfaltverk i Harstad (pdf) krrl § 16
11.03.2013   Linn Cecilie Moholt Klage over Konkurransetilsynets delvise avslag over begjæring om innsyn i sak 2009/876 (pdf) offl § 13 første ledd, jf. fvl § 13 første ledd nr. 2
2012
28.12.2012   Plantasjen Norge AS Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2012-18 om inngrep mot Plantasjen Norge AS sitt kjøp av Oddernes Gartneri AS (pdf) krrl § 20, jf. § 16
07.122012   Nets Norway AS Klage på Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn (pdf) fvl § 18a
03.08.2012   Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS Krav om dekning av saksomkostninger (pdf) fvl § 36 
04.05.2012   Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak V2007-9 – pålegg om opphør (pdf) krrl § 10, jf. § 10
11.04.2012   Jacob Mutabazi Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot NAF, Falck og Hedmark og Oppland Redningstjeneste AS (PDF) krrl § 12, tredje ledd
10.02.2012   Tine SA Avslag på klage over Konkurransetilsynets avslag på krav om dekning av saksomkostninger (pdf) fvl § 36

2011

19.09.2011   NRK/Forbrukerinspektørene Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i sak 2011/110, 2010/952, 2011/162 og 2011/211 (pdf) offl § 13 første ledd, jf. fvl § 13 første ledd nr. 2 og offl § 12 c
07.09.2011   Norsk Redaktørforening Klage over konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i sakslogg relatert til søknad om lempning (PDF) offl § 24 annet ledd første punktum og offl § 12 bokstav c
06.09.2011   Alf T. Nielsen AS Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2011-26 - klage på avslag om anmodning om å gripe inn mot Gullsmed Rørvik AS (PDF) krrl § 12 tredje ledd
22.06.2011   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Klage på vedtak V2011-1 om delvis dekning av saksomkostninger (PDF) fvl § 36
17.06.2011   Advokatfirmaet Wikborg Rein Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på begjæring om partsinnsyn (PDF) fvl § 13 første ledd bokstav b, offl § 24 annet ledd første pkt
31.05.2011   Advokatfirmaet Thommessen Klage på avslag på innsyn i Konkurransetilsynets sak 2008/1101 - Posten Norge AS (PDF) offl. § 14 første ledd, jf § 15 første ledd og § 20 første ledd bokstav b
25.05.2011   Herman J Berge Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2011-4 avslag på anmodning om å gripe inn mot Trygve Ebbing, Ola Mæle, Anders Kiær og Anne Ulvig (PDF) krrl § 12 tredje ledd
23.05.2011   Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Vedtak - Klage over Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i utgående dokument og dokumentoversikt (PDF) offl. § 32, jf. offl. § 24 annet ledd første punktum og offl. § 12 bokstav c
18.05.2011   Mjød Engros AS Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2011-13 avslag på anmodning om å gripe inn mot AS Vinmonopolet (PDF) krrl § 12 tredje ledd
05.05.2011     Krav om dekning av sakskostnader etter omgjøring av avslag på innsyn - Fjord Line AS (PDF) fvl § 36
03.5.2011   Wikborg Rein & Co Advokatfirma NIBE Industrier AB/ABK AS - Krav om dekning av saksomkostninger ved omgjøring av Konkurransetilsynets avvisningsvedtak (PDF)  
04.04.2011   Advokatfirmaet Thommessen Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse -  avslag på anmodning om å gripe inn mot  Figgjo AS og Porsgrunds Porselænsfabrik AS (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
31.03.2011   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Klage på avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2005/675 - klage nr. 2 (PDF) offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd andre pkt.
04.02.2011   Wikborg Rein & Co Advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets vedtak om ikke å behandle steg II i foretakssammenslutning mellom NIBE Industrier AB og ABK AS (PDF)  
26.01.2011   Advokatfirmaet Thommessen Krav fra Intervet International B.V. om dekning av sakskostnader – (PDF) fvl. § 36, annet ledd
12.01.2011   Odd Arne Helleberg Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2010-21 avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor (PDF) krrl. § 12, tredje ledd

2010

17.12.2010   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Klage på avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2005/675 (PDF) offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd andre pkt.
27.10.2010   Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning (PDF) offl. § 32, jf. § 24 annet ledd første pkt.
08.07.2010   Advokatfirmaet Haavind AS Vedtak i klageska - Konkurransetilsynets avgjørelse V2009-16 - Pharmaq AS (PDF) patentloven § 47 første ledd
14.04.2010   Øystein Daljord Forespørsel om innsyn i Konkurransetilsynets data i forbindelse med tilsynets undersøkelser av drivstoffmarkedet (PDF) fvl. § 13 bokstav d første ledd
08.04.2010   Sigurd Stridsklev Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2010-8 - Avslag på å gripe inn mot Tilsynsrådet for advokatvirskomhet for brudd på konkurranseloven § 10 (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
09.03.2010   Arntzen de Besche Advokatfirma Klage fra Nortura SA over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn - Forvalterrapporten  (PDF) fvl. § 18 bokstav a
03.03.2010   Langangen & Helset advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-44 Ugland IT Group AS (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
06.01.2010   Wikborg Rein & Co Advokatfirma Validus/Sunkost - klage på avvisning av krav om saksomkostninger
og krav om saksomkostninger i forbindelse med partsinnsyn (PDF)
fvl. § 36

2009

         
16.11.09   BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Klage over avslag på innsynsbegjæring i sakslogg relatert til lempingssøknad (PDF) offl. § 32, jf. § 24 annet ledd første pkt.
07.10.09   Knatten fruktgård Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-33 (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
07.10.09   Hartsang Advokatfirma DA Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-19 CyberBook AS (PDF) kkrl. § 12 jf. § 11
05.10.09   Benni’s Musikk Stovner Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-31 - Benni's Musikk (PDF) krrl. § 12, tredje ledd
29.06.09   Advokatfirmaet G-Partner AS Klage fra Advokatfirmaet G-Partner AS over Konkurransetilsynets avslag på innsyn i dokumenter innhentet i forbindelse med meldeplikt etter konkurranseloven § 24 (PDF) offl. § 32, jf. § 13 første ledd, jf. § 12 bokstav c
24.06.09   Viktor Haug Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-25 - påstått prissamarbeid ved hoteller i Molde (PDF) krrl. § 12 tredje ledd
22.06.09   Bergens Tidende v / Frode Buanes Klage på avslag på innsynsbegjæring i Konkurransetilsynets sak 2008/1036 (PDF) offl. § 32, jf. § 13 første ledd jf. § 12 bokstav c
17.06.09   Arntzen de Besche Advokatfirma Vedtak i sak om klage over Konkurransetilsynets avslag på innsyn i lempningssøknader (PDF) offl. § 32, jf. § 24 annet ledd første pkt.
09.06.09   Wikborg Rein & Co Advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets avslag partsinnsyn i sak 2008/864 - Validus AS - Sunkost ASA (PDF) fvl. § 28
08.06.09   Jan Halvorsen Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2009/21 - monopolstilling -Get AS (PDF) krrl § 12
17.04.09   DLA Piper Norway DA Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS (PDF) krrl. § 20 jf. § 16
27.03.09   Dagbladet Klage over avslag på begjæring om innsyn i dokument - Konkurransetilsynets sak 2008/1015 (PDF) offvl § 20 første ledd
26.03.09   Aftenposten Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2008/816 (PDF) offvl § 20 første ledd
16.03.09   Advokatfirma Komnæs, Braaten, Skard Vedtak Respo AS - klage over avslag på krav om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 (PDF) fvl. § 36
10.03.09   Advokatfirma Schjødt DA Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS (PDF) kkrl. § 12, jf. § 10
15.01.09  

Økland & Co DA Advokatfirma

Klage fra Biltema Norge AS på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-17 – avslag på anmodning om å gripe inn mot samarbeid mellom Respo MTS Norge AS og Golvimporten Entreprenad AB (PDF) krrl. § 12 tredje ledd

2008

18.12.08   Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen Klage på Konkurransetilsynets vedtak A2008-26 - konkurranseloven § 12
tredje ledd jf § 11 - klagen tas ikke til følge (PDF)
krrl. § 12 tredje ledd, jf. § 11
17.12.08   BNP Paribas Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning
om å gripe inn mot reduksjon i interbankgebyret for minibank (PDF)
krrl. § 12, jf. §§ 10 og 11
29.10.08   Advokatfirmaet Wikborg Rein & Co Klage over delvis avslag på innsyn i Konkurransetilsynets sak 2008/697 - foretakssammenslutningen Solvang ASA/Neu Gas Shipping Corporation Ltd (PDF) offl. § 9
03.09.08   Hartsang Advokatfirma DA Krav om dekning av sakskostnader i forbindelse med klage på Konkurransetilsynets avgjørelse i sak A2008-18 - Cyberbook – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur (PDF) fvl. § 36
26.08.08   Ullevål Begravelsesbyrå AS Avgjørelse A2008-03 - Ullevål Begravelsesbyrå - Oslo Nøytrale Byråvakt – klage på avslag på anmodning om inngrep (PDF)

kkrl. § 12, jf. § 10

14.08.08   Advokatfirmaet Hjort DA Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF) fvl. § 19 1.ledd bokstav b
25.07.08   Hartsang Advokatfirma Avgjørelse A2008-18 Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur - klage på avslag på anmodning om inngrep (PDF)

kkrl. § 12, jf. § 11

22.07.08   Aftenposten Klage på Konkurransetilsynets avslag på Aftenpostens begjæring om innsyn i Avtale mellom Prior Norge AS og Kiwi Norge AS (PDF) offvl. § 9, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 2
15.07.08   Den norske boligbørs AS Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 – Finn Eiendom AS (PDF)

kkrl. § 12 tredje ledd jf. § 10

23.05.08   Arntzen de Besche Advokatfirma Klage på Konkurransetilsynets avslag på partsinnsyn i varsel om inngrep mot foretakssammenslutning - Eurofins Danmark A/S - Lantmännen Analycen Nordic AB (PDF)

fvl. § 19 første ledd b

01.02.08  

Kvale & Co Advokatfirma ANS

Klage på Konkurransetilsynets vedtak A2007-28 fra G. Lambach AS mot Imperial Tobacco Group plc / Gunnar Stenberg AS (PDF)

krrl. § 12, tredje ledd

10.01.08   Terje Torp Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2007- 36 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot Universal Pictures Norway AS (PDF)

kkrl. § 12, jf. § 11

2007

20.12.07   Propan Produkter AS Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12, tredje ledd

06.12.07  

Cardinal Foods AS

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd b

26.11.07  

Advokatfirmaet Selmer DA v/advokat Are Herrem

Cardinal Foods As - HugaasGruppen AS - Klage over delvis avslag på innsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd b

13.11.07  

Aftenpostenv/Siri Gedde Dahl

Vedtak i klagesak vedrørende avslag på innsynsbegjæring (PDF)

offl. § 9 tredje ledd

09.11.07   Persontreff.no

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2000-34 - Avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12 tredje ledd

29.10.07   iReg.no ans Konkurransetilsynet avgjørelse A2007-15 - avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12 tredje ledd

28.09.07  

Advokatfirmaet Selmer DA

Klage over delvis avslag på partsinnsyn - Cardinal Foods AS - HugaasGruppen AS - Sak 2007/387 (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

24.09.07   Union Føreropplæring AS Konkurransetilsynet avgjørelse A2007-2 av 10. januar 2007  –  avslag på anmodning om inngrep (PDF)

krrl. § 12 tredje ledd, jf. § 10

17.09.07  

Arntzen de Besche AS på vegne av The Chimney Pot, Egg & Bacon, Dagslys, Grip Teknikk, Kamerautleie, Lydhodene, Megaphon og Krypton Film

Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-19 - avslag på anmodning om inngrep mot Norsk Filmstudio AS’ markedsadferd (PDF) krrl. § 12 jf. § 11
27.07.07  

Advokatfirmaet Freshfields Bruckhaus Deringer på vegne av Fjord Line AS

Klage over avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-46 Color Line AS-Fjord Line AS (PDF)

krrl. § 12, jf. § 11

26.07.07   Gull-Kroken ANS Klage over avslag på anmodning om pålegg av opphør av påstått ulovlig atferd - Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-17 (PDF)

krrl. § 12, jf. § 11

18.07.07  

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

Klage over avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS (PDF)

Krrl. § 12 jf. § 11

16.07.07  

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Solfaktor AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-55 - De internasjonale kortselskapenes bruk av ikke-diskrimineringsklausuler (PDF)

krrl § 12 tredje ledd

18.06.07

 

Advokatfirmaet Vogt & Wiig

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2007-1 - Forbud mot fusjon mellom Trøndertaxi As og Sør-Trøndelag Taxi AS (PDF)

krrl § 16
første ledd

30.04.07

 

BAHR, på vegne av Findus Norge AS

Findus Norge AS - Gro Industrier AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

13.02.07

 

BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma

Klage over avslag på begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-66 (PDF)

offl. § 5 første ledd, jf, § 2 tredje ledd

22.01.07

 

Kvale & Co Advokatforma ANS

Fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA – vedtak om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl § 36

22.01.07

 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA – vedtak om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl § 36

17.01.07

 

Falck Danmark A/S - Viking Redningstjeneste AS

Falck Danmark AS/Viking Redningstjeneste AS - Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2006-490 (PDF)

Krrl. § 20 jf. § 16

2006

01.12.06

 

 

Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-50 – konkurranse-loven § 12 jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Rom Eiendom AS (PDF)

krrl § 12, jf. §§11 og 10

29.11.06

 

Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma

National Oilwell Inc. og Varco International Inc. - Krav om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl § 36

15.11.06

 

Den norske boligbørs AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-37 om avslag på anmodning om å gi Finn Eiendom og aktører i eiendomsbransjen pålegg om opphør av påstått ulovlig samarbeid (PDF)

krrl § 12, jf § 10

13.11.06

 

Falck Danmark AS

Falck/Viking – klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

05.10.06

 

Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2006-223 om forbud mot fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA (PDF)

krrl § 20 fjerde ledd, jf. § 16

18.09.06  

Advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Ragn-Sells AS

Klage på avslag om anmodning om inngrep mot påstått ulovlig atferd - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-40 (PDF)

krrl § 12, jf, § 11

23.08.06

 

BAHR-Bugge, Arentz-Hansen, Rasmussen advokatfirma

Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets SSNIP-test i sak V2006-100 (PDF)

offl. § 5 første ledd, jf. § 2

27.07.06

 

Falck Danmark AS

Falck/Viking - klage over delvis avslag på partsinnsyn (PDF)

fvl. § 19 første ledd bokstav b

28.06.06

 

Vigdis Design

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-26 - The Sweather Shop (PDF)

krrl § 12 tredje ledd, jf. §§ 10 og 11

20.06.05   BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Vedtak i klagesak – Konkurransetilsynets vedtak V2005-7 Tilkjent dekning av kostnader - Nettbuss Sør AS (PDF) fvl. § 36

15.06.06

 

Line Merete Tomter FP21

Klage over avslag på begjæring om innsyn i Konkurransetilsynets sak 2004/375 (PDF)

offl. § 5 første ledd

14.06.06

 

Synnøve Finden ASA

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-4 - avslag på anmodning om å gi Tine BA pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl. § 12, jf. §§ 11 og 3

24.04.06

   

Medhold i klage på delvis avslag på begjæring om innsyn – vedtak om dekning av sakskostnader til Arntzen de Besche Advokatfirma (PDF)

fvl. § 36 jf. offl. § 9 femte ledd

06.04.06

 

Leersveen Holding

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-3 - avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl § 12, jf. §§ 10 og 11

29.03.06

 

Hovslager Svein Ivar Paulsen

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-42 - med avslag på anmodning om å gi Hammerfest staller pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl. § 12, jf. §§ 10 og 11

13.03.06

 

Den norske Boligbørs

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-33 med avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd fra Finn Eiendom AS (PDF)

krrl § 12, jf. §11

20.03.06

 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 (PDF)

krrl § 26 og offl. § 5 a

10.02.06

   

Omgjøring av Konkurransetilsynets/Fornyings- og administrasjonsdepartementets vedtak om inngrep mot Prior Norge BAs kjøp av Norgården AS (PDF)

krrl. § 21

10.02.06

   

Vedtak om utfyllende vilkår og gjennomføring av salg av Norgården AS’ aksjer i Eggprodukter AS, jf. kongelig resolusjon 10. februar 2006 om tillatelse for Prior Norge BA til å kjøpe Norgården AS (PDF)

krrl § 20, jf. 16

08.02.06

 

Jon-Egil Korsvold

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-18 – avslag på anmodning om pålegg om opphør for påstått konkurransebegrensende atferd fra Andøy Energi AS (PDF)

krrl § 12 jf. § 11

06.02.2006

 

Prior Norge BA

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2005-12 om inngrep mot Prior Norge BAs kjøp av Norgården AS (PDF)

krrl. § 20, jf. § 16

30.01.06

 

UPC Norge AS
Tele 2 Norge AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-22 – avslag på anmodning om inngrep mot Telenor Telecom Solution AS og A/L Norske Boligbyggelags landsforbund

krrl § 12 jf. § 11

2005

14.12.05

 

Haugesunds avis

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 (PDF)

offl. § 5a, fvl. § 13 første ledd nr. 2 og krrl § 27

09.12.05

 

Color Line AS

Klage over avslag på partsinnsyn i Konkurransetilsynets sak 2005/675 (PDF)

krrl § 27 første ledd

05.12.05

   

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS – vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 (PDF)

fvl § 36

23.11.05     Omstøyting av vedtak etter konkurranselova
Statkraft Holding AS sitt erverv av Trondheim Energiverk AS (PDF)
fvl § 35

08.11.05

 

National Oilwell Inc. og Varco International Inc

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2005-11 om inngrep mot foretakssammenslutningen mellom NOI og Varco International Inc. (PDF)

krrl. § 20, jf. § 16

27.09.05

 

Steinindustriens Landssammenslutning

Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse – A 2005-12 - Avslag på anmodning om å pålegge opphør av salg av gravminner gjennom de kirkelige fellesfond (PDF)

krrl § 12

09.05.05

 

Mesta AS

Klage vedrørende rett til innsyn i dokumenter vedrørende sak om foretakssammenslutning (PDF)

offl. § 5 a, jf, fvl. § 13

12.07.05

 

Merkantil Service AS

Klage over Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-7 - avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør av konkurransebegrensende bestemmelser i kjedeavtalen til Norgesgruppen ASA for Joker og Spar butikkene (PDF)

krrl § 12, jf §§ 10 og 11

12.07.05

   

NorBetong AS sitt erverv av deler av NCC Roads AS sin ferdigbetongvirksomhet – vedtak om dekning av saksomkostninger (PDF)

fvl. § 36

06.07.05

 

DVDSpesialisten

Klage over Konkurransetilsynets vedtak A2004 – 27 - avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør til Universal Pictures for påstått konkurransebegrensende atferd (PDF)

krrl § 12, jf. §§ 10 og 11

24.05.05

 

Swarco Norge AS

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2005-3 om i inngrep mot Swarco Norge AS' erverv av Peek Trafikk AS (PDF)

krrl § 20 tredje ledd, tredje punktum

18.04.05

   

Vedtak om dekning av saksomkostninger pga. oppheving av vedtak mot Nobø Electro AS sitt erverv av Siemens Electrical Heating AS - Nå Dimplex AS (PDF)

fvl. § 36

31.03.05

 

Ticketmaster New Venture Holding II AB og Narvesen

Vedtak i klagesak Ticketmaster New Venture Holding II AB – Ticnet AS (PDF)

krrl § 20, jf. § 16