Konkurransepolitikk

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Norgesmodellen

Hurdalsplattformen slår fast at Regjeringen vil utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Det Ukrainske flagget vaier i vinden fra flaggstang.

8. mars 2021

Krigen i Ukraina og offentlige anskaffelser

En rekke oppdragsgivere står nå ovenfor flere utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser på grunn av krigføringen i Ukraina. På nettsidene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) finner du en kort veiledning som beskriver problemstillinger offentlige oppdragsgivere møter med tanke på eksisterende kontrakter og fremtidige konkurranser.