Offentlige anskaffelser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Nytt anskaffelsesregelverk

Viktig informasjon om det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017.

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Veiledning

Veiledning til det nye anskaffelsesregelverket legges ut her. Veiledning til tidligere regelverk kan også finnes her.

Aktuelt nå

Nyhet

Ber om innspill til ny stortingsmelding

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Pressemelding

Vil ha fleire grøne innkjøp

Staten og kommunane skal ta omsyn til klima og miljø når dei kjøper varer og tenester. Ei ny forskriftsbestemming skal bidra til fleire grøne innkjøp.

Tidligere saker

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

KOFA

Klagenemda for offentlige anskaffelser