Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Bilde av ny stortingsmelding om offentlige innkjøp.

Ny stortingsmelding

Regjeringen har lagt frem ny stortingsmelding om offentlige innkjøp: "Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser".

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Aktuelt nå

Nyhet

Regjeringen etablerer eBevis

Regjeringen etablerer en digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse.

Nyhet

Ny forskrift om elektronisk faktura

Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trådte i kraft 2. april. Alle offentlige virksomheter som er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, skal nå kreve elektronisk faktura på elektronisk handelsformat (EHF).

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

Bilde av KOFA

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Til toppen