Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Illustrasjon av Arkeologisk museum

Nytt anskaffelsesregelverk

Viktig informasjon om det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017.

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Veiledning til eksisterende og tidligere regelverk ligger her. Veiledning til enkelte temaer ligger også i boksene under.

Aktuelt nå

Nyhet

Innspill til ny stortingsmelding

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Pressemelding

Vil ha fleire grøne innkjøp

Staten og kommunane skal ta omsyn til klima og miljø når dei kjøper varer og tenester. Ei ny forskriftsbestemming skal bidra til fleire grøne innkjøp.

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

KOFA

Klagenemda for offentlige anskaffelser