Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Illustrasjon av Arkeologisk museum

Nytt anskaffelsesregelverk

Viktig informasjon om det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017.

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Aktuelt nå

Høring

Unntak for ideelle organisasjoner

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner er sendt på høring.

Høring

Ny forskrift om elektronisk faktura

Utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser har blitt sendt på høring av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

KOFA

Klagenemda for offentlige anskaffelser

Til toppen