Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Illustrasjonsbilde for stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Stortingsmelding om offentlige innkjøp

Regjeringens stortingsmelding om offentlige innkjøp: "Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser".

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Koronavirus

8. september 2020

Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter

Regjeringen har vedtatt nye regler som åpner for en mer forenklet og fleksibel ordning for betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Dette er for å hjelpe aktører i næringslivet som har likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen.

12. november 2020

Fem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Da er det viktig med god anskaffelsespraksis. Derfor har representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere samarbeidet om å lage fem kjøreregler for offentlige anskaffelser.

6. mai 2020

Ny rapport om store kontrakter i offentlige anskaffelser

En ny utredning har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta. - Det er rom for forbedringer når det gjelder kunnskap om markedet og oppdeling av store anskaffelser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).