Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Dokumenter

Gi innspill til ny Norges-modell for offentlige anskaffelser

Regjeringen skal lage en ny Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Her kan du komme med innspill til arbeidet.

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå