Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Bilde av ny stortingsmelding om offentlige innkjøp.

Ny stortingsmelding

Regjeringen har lagt frem ny stortingsmelding om offentlige innkjøp: "Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser".

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Aktuelt nå

Nyhet

Buss-selskaper unntas fra offentlige innkjøpsregler

Leverandører av offentlig busstransport unntas fra anskaffelsesregelverket, ifølge et nytt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Veileder til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Forsvarsdepartementet har utarbeidet en veileder til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

Bilde av KOFA

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Til toppen