Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Illustrasjon av Arkeologisk museum

Nytt anskaffelsesregelverk

Viktig informasjon om det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017.

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Aktuelt nå

Nyhet

Innspill til ny stortingsmelding

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Høring

Innføring av standardformat for ESPD

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag om å innføre krav om standardformat for ESPD på høring.

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i nytt og tidligere regelverk

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

KOFA

Klagenemda for offentlige anskaffelser