Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Bilde av ny stortingsmelding om offentlige innkjøp.

Ny stortingsmelding

Regjeringen har lagt frem ny stortingsmelding om offentlige innkjøp: "Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser".

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Jernbaneskinner inn i tåken.

Veiledning

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Veiledning til tidligere regelverk ligger også her.

Aktuelt nå

19. februar 2020

Vil gjøre det lettere for ideelle aktører å levere helse- og sosialtjenester

Regjeringen gjør endringer i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører.

25. februar 2020

Endringer i terskelverdiene

Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp enkelte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser. De nye terskelverdiene trådte i kraft 12. februar 2020.

Illustrasjonsfoto

Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

Uttalelser om regelverket

Brev og notater som kan være nyttig for bedre forståelse

Bilde av KOFA

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Til toppen