Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 780 milliarder kroner årlig. Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. I tillegg inneholder regelverket bestemmelser om å ivareta viktige samfunnshensyn, som for eksempel klima, miljø og anstendige arbeidsforhold.

Tverrsnitt av bygget

Norgesmodellen

Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

Et illustrasjonsbilde av en bok

Regelverk

Lenker til nytt og tidligere anskaffelsesregelverk, forarbeider mv.

Menneske som går over hengebro

Veiledning

DFØ veileder om offentlige anskaffelser. Tidligere veiledning fra nærings- og fiskeridepartementet ligger også her.

Relaterte tema