NOU 2023: 26

Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning

I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi.

Les dokumentet

Digitale vedlegg