Slik blir Norge styrt

Lurer du på hvordan Norge styres, hvordan regjeringen arbeider eller hvordan en lov blir til? Vet du hva et departement er og hva en statsråd gjør? Vi håper du finner svarene på disse sidene.

Se filmen:

Slik styres Norge

Norge er et monarki. Det betyr at kongen er statsoverhodet. I Norge deles makten mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Vi har laget en animasjonsfilm som skal gjøre dette enklere å forstå.

Se filmen:

Slik blir lover til

Norge er et land styrt av lover og regler, men hvordan blir disse til? Hvem er det som foreslår en ny lov? Hvem kan komme med innspill? Og hvem bestemmer til slutt om forslaget blir en lov eller ikke? Vi har laget en film hvor vi følger en lov fra start til slutt.

Portrettmaleri av Peder Anker

Er du interessert i historie?

Norges statsministre

Vet du hvem dette er? Eller lurer du på hvem som var statsminister når? Her finner du en tidslinje over statsministre fra 1814 og frem til i dag!

Om Regjeringen Solberg og tidligere regjeringer

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre (V). 22. januar 2019 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti (KrF). 24. januar 2020 gikk FrP ut av regjeringen.

Regjeringskonferanse på Statsministerens kontor 30. januar 2020.

Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Tidligere regjeringer og historie

Her finner du oversikt over regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.