Slik blir Norge styrt

Lurer du på hvordan Norge styres, hvordan regjeringen arbeider eller hvordan en lov blir til? Vet du hva et departement er og hva en statsråd gjør? Vi håper du finner svarene på disse sidene.

Se filmen:

Slik styres Norge

Norge er et monarki. Det betyr at kongen er statsoverhodet. I Norge deles makten mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Vi har laget en animasjonsfilm som skal gjøre dette enklere å forstå.

Se filmen:

Slik blir lover til

Norge er et land styrt av lover og regler, men hvordan blir disse til? Hvem er det som foreslår en ny lov? Hvem kan komme med innspill? Og hvem bestemmer til slutt om forslaget blir en lov eller ikke? Vi har laget en film hvor vi følger en lov fra start til slutt.

Portrettmaleri av Peder Anker

Er du interessert i historie?

Norges statsministre

Vet du hvem dette er? Eller lurer du på hvem som var statsminister når? Her finner du en tidslinje over statsministre fra 1814 og frem til i dag!

Om Regjeringen Støre og tidligere regjeringer

Regjeringen Støre

Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Den er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (SP).

Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse.

Tidligere regjeringer og historie

Her finner du oversikt over regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.