Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsministeren har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring, samfunnssikkerhet, Svalbard og polarområdene.

Tiltrådte: 14.10.2021
Født: 1993

E-post: postmottak@jd.dep.no

Emilie Enger Mehl (Sp) ble justis- og beredskapsminister 14. oktober 2021. Fra 2017 til 2021 satt hun på Stortinget for Hedmark. Der var hun medlem i justiskomiteen og i utenriks- og forsvarskomiteen. Enger Mehl tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017 og var advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden før hun ble valgt inn på Stortinget.

Hun ble født i Lørenskog i Akershus, men vokste opp i Hedmark, hvor hun blant annet har vært aktiv i Senterungdommen. Fra 2015 til 2017 var hun medlem av Hedmark Fylkesting.