Tale av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i anledning frigjørings- og veterandagen

(sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen,

Jeg vil først av alt takke for muligheten til å få komme hit til Bodø og delta på markeringen av denne viktige dagen sammen med dere. 

8. mai er både frigjøringsdagen og veterandagen. Det er en dag vi markerer med takknemlighet, stolthet og ydmykhet. Takknemlighet over at Norge er et fritt land. Stolthet over at våre viktigste verdier – fred, frihet og demokrati – vant frem. Og ydmykhet ovenfor den innsatsen dette har krevd fra de norske kvinner og menn som har kjempet – og fortsatt kjemper – for disse verdiene på vegne av oss alle.

8. mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner. Den 8. mai 1945 var fem år med krig og okkupasjon av Norge endelig over, og historiens mest omfattende konflikt gikk mot slutten. I Norge ble demokratiet, grunnloven og rettsstaten gjeninnført. I dag samles vi for å minnes og hedre de som har kjempet og de som har gitt sitt liv for vår fred og frihet.

8. mai har vært en merkedag i snart 80 år. Dagen har vært viktig å markere i hele denne perioden, men de siste årene har nok betydningen av denne dagen blitt styrket.

I februar 2022 inntraff en ufattelig hendelse, som ble møtt med sjokk og vantro. Vårt naboland Russland invaderte Ukraina. Det er igjen krig i Europa.

Krigen i Europa er en smertefull påminnelse om at ingenting av det som ble vunnet 8. mai 1945 kan tas for gitt. Frihet, fred og demokrati er ikke vunnet én gang for alle. Disse prinsippene er under konstant press, politisk og nå også militært – selv her i Europa.  Det er disse prinsippene våre soldater er klare til å forsvare, i ytterste fall gi sitt liv for. På våre vegne.

-----

Derfor er det i dag ekstra viktig å løfte frem veteranene. Minnene om deres innsats må bringes frem i lyset, også for kommende generasjoner.  

Regjeringen mener at alle som har gjort tjeneste for Norge kan kalle seg veteraner. De har alle valgt å gi noe for fellesskapet. På ulike måter, i inn- og utland, til vanns, til lands og i luften, har de gitt et bidrag til fred, frihet og selvstendighet.

Det koster mye å kjempe for fred. I ytterste konsekvens koster det liv. Det vet flere av dere som sitter her i dag bedre enn de fleste.

Medaljer er samfunnets fysiske og håndgripelige uttrykk for anerkjennelse og takknemlighet. Over hele landet i dag er det flere seremonier for overrekkelse av militære utmerkelser, og jeg vet at det også er noen medaljer som skal deles ut her i dag. 

-------

Vi står ved et sikkerhetspolitisk tidsskille.

Norge og våre allierte står i en situasjon preget av økt uforutsigbarhet, usikkerhet og ustabilitet.

Dette er forhold som trolig vil vedvare. Det er derfor avgjørende at vi investerer i vår nasjonale sikkerhet og forsvarsevne.

Regjeringens viktigste oppgave er å sikre trygghet til det norske folk. Derfor har regjeringen lagt frem en ny langtidsplan for Forsvaret med en historisk stor satsing og styrking av Forsvaret. Langtidsplanen er den viktigste for utviklingen av vår forsvarsevne på mange tiår.

Regjeringen har anbefalt å gjennomføre et betydelig forsvarsløft, og styrke forsvaret av Norge med 600 ekstra milliarder de neste 12 årene.

Gjennom den nye langtidsplanen vil regjeringen øke den nasjonale egenevnen. Vi vil øke Forsvarets kapasitet, fleksibilitet og evne til å forsvaret landet – sammen med våre allierte.

----

Bodø har alltid spilt en strategisk viktig rolle for det norske forsvaret, og i regjeringens langtidsplan for forsvaret blir denne posisjonen befestet gjennom forslaget om å videreutvikle Bodø flyplass både for alliert øving i fred og for mottak av større mengder allierte flystyrker i krise og krig. Nord-Norge er generelt svært viktig, både strategisk og i forsvarssammenheng.

Som justis- og beredskapsminister er jeg ansvarlig for den sivile delen av vår beredskap. Jeg er opptatt av totalberedskapsperspektivet, der sivil og militær sektor og offentlig og privat sektor samarbeidet tett for å skape det beste felles forsvaret for vår nasjon.

For bare noen uker siden ble Nordens største sivile fastlandsøvelse, øvelse Nord, gjennomført her i Bodø for 29. gang. Det er et godt eksempel på en beredskapsøvelse der ulike etater og instanser øver på å samvirke, for å være bedre rustet når krisen inntreffer.

Den kommende totalberedskapsmeldingen, som legges frem til høsten, vil rettes inn mot nettopp dette. Totalberedskapsmeldingen bygger på arbeidet til Totalberedskapskommisjonen, og er tett knyttet opp mot langtidsplanen for forsvaret.  Vår motstandskraft avhenger av at hele samfunnet involveres.

-----

På en dag som denne, når vi feirer vår frihet og vårt demokrati, er det viktig å huske at dette ikke kommer gratis. Den høyeste prisen er det veteranene som har betalt.

På vegne av regjeringen vil jeg takke alle veteraner, og alle som fortsetter å kjempe for en bedre verden.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin markering av denne viktige dagen. Gratulerer med dagen, alle sammen!