Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Voluntary National Review 2021 Norway

Statusrapport om bærekraftsmålene

Den andre frivillige rapporten med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene er nå levert til FN.

Mål med mening

Stortingsmelding om bærekraftsmålene

Stortingsmeldingen Mål med mening er lagt frem. Meldingen handler om Norges arbeid med bærekraftsmålene frem mot 2030

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

bærekrafts-bokser

Regjeringen etablerer Topplederforum for bærekraftsmålene

- Arbeidet med bærekraftsmålene handler om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må gjøre sammen. For å få utviklingen til å gå fort nok, er det nødvendig at toppledere engasjerer seg. Derfor etablerer jeg nå Topplederforum for bærekraftsmålene, sier kommunal- og distriktminister Bjørn Arild Gram (Sp).

bolig bærekraft

Utredning om sosial bærekraft og boligplanlegging

Flere kommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i planleggingen. En ny rapport ser på ulike tiltak kommunene kan ta i bruk for å få en mer variert boligsammensetning i nye boligprosjekter.