Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Logoen til bærekraftsmålene

Se alle innspillene til handlingsplanen

KMD har fått inn svært mange innspill og takker alle som har bidratt. På denne siden vil alle innspill bli publisert

Statsminister Erna Solberg sparker bærekraftsballen i et fotballmål.

Statsminister Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

FNs generalsekretær utnevnte i 2016 statsminister Erna Solberg som en av to ledere av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021: Hvordan følger Norge opp bærekraftsmålene?

Verdensmålene for bærekraftig utvikling ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene gjelder for alle land, og alle har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er på oppnå velstand for alle på en måte som er forenlig med miljø- og klimahensyn.

Nikolai Astrup

Inviterer til nasjonal konferanse om berekraft

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til konferansen "Veien mot 2030". Målet er å mobilisere heile landet til ein felles innsats for å nå berekraftsmåla innan 2030