Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Voluntary National Review 2021 Norway

Statusrapport om bærekraftsmålene

Den andre frivillige rapporten med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene er nå levert til FN.

Mål med mening

Stortingsmelding om bærekraftsmålene

Stortingsmeldingen Mål med mening er lagt frem. Meldingen handler om Norges arbeid med bærekraftsmålene frem mot 2030

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

bærekrafts-bokser

Fyrste møte i Toppleiarforum for berekraftmåla

Onsdag 1. juni samla Toppleiarforum for berekraftsmåla seg for fyrste gong. Toppleiarforum er ein arena for utvikling av felles kunnskapsgrunnlag, deling av beste praksis og drøfting av målkonfliktar, interessemotsetningar og dilemma.

bolig bærekraft

Utredning om sosial bærekraft og boligplanlegging

Flere kommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i planleggingen. En ny rapport ser på ulike tiltak kommunene kan ta i bruk for å få en mer variert boligsammensetning i nye boligprosjekter.