Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

forside rapport

Oppfølging av berekraftsmåla i Noreg

Rapport

Regjeringen rapporterer årlig til Stortinget om arbeidet med bærekraftsmålene. Formålet er å gi Stortinget grunnlag for å vurdere utviklingen av bærekraftsarbeidet i Norge.

Mål med mening

Stortingsmelding om bærekraftsmålene

Stortingsmeldingen Mål med mening er lagt frem. Meldingen handler om Norges arbeid med bærekraftsmålene frem mot 2030

Voluntary National Review 2021 Norway

Statusrapport om bærekraftsmålene

Den andre frivillige rapporten med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene er nå levert til FN.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Relaterte tema