Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Logoen til bærekraftsmålene

Bidra med innspill til handlingsplanen

Ønsker du å komme med innspill, gode eksempler eller melde deg på innspillsmøter til den nye handlingsplanen for bærekraft?

Statsminister Erna Solberg sparker bærekraftsballen i et fotballmål.

Statsminister Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

FNs generalsekretær utnevnte i 2016 statsminister Erna Solberg som en av to ledere av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021: Hvordan følger Norge opp bærekraftsmålene?

Verdensmålene for bærekraftig utvikling ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene gjelder for alle land, og alle har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er på oppnå velstand for alle på en måte som er forenlig med miljø- og klimahensyn.

Nikolai Astrup

Inviterer til idédugnad for å nå berekraftsmåla

– Arbeidet med ein nasjonal handlingsplan for berekraftsmåla har starta. No ynskjer vi innspel til kva tiltak som kan bidra til at Noreg når berekraftsmåla innan 2030, seier berekraftsminister Nikolai Astrup.

Dokumenter

One year closer 2019

2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

Meld. St. 16 (2019–2020)

Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold

Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.