Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

forside rapport

Statusrapport om bærekraftsmålene

Regjeringen har levert sin andre frivillige rapport til FN med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene. Rapporten vil bli presentert av regjeringen på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF) 14. juli.

Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Stortingsmelding om bærekraftsmålene

Stortingsmeldingen Mål med mening er lagt frem. Meldingen handler om Norges arbeid med bærekraftsmålene frem mot 2030

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

bærekrafts-bokser

Regjeringen har lagt frem statusrapport og stortingsmelding om bærekraftsmålene

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen Mål med mening og rapporten Voluntary National Review 2021.

Nikolai Astrup

2. juni 2021 ble den nasjonale bærekraftskonferansen avholdt

Målet med konferansen var å mobilisere hele landet til innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030.