Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

Logoen til bærekraftsmålene

Bidra med innspill til handlingsplanen

Ønsker du å komme med innspill, gode eksempler eller melde deg på innspillsmøter til den nye handlingsplanen for bærekraft?

Statsminister Erna Solberg sparker bærekraftsballen i et fotballmål.

Statsminister Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

FNs generalsekretær utnevnte i 2016 statsminister Erna Solberg som en av to ledere av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

FN-bygningen i New York dekorert med symbolene for bærekraftsmålene.

2030-agendaen med bærekraftsmålene

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021: Hvordan følger Norge opp bærekraftsmålene?

Verdensmålene for bærekraftig utvikling ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene gjelder for alle land, og alle har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er på oppnå velstand for alle på en måte som er forenlig med miljø- og klimahensyn.

Nikolai Astrup

Inviterer til nasjonal konferanse om berekraft

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til konferansen "Veien mot 2030". Målet er å mobilisere heile landet til ein felles innsats for å nå berekraftsmåla innan 2030

Dokumenter

One year closer 2019

2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

Meld. St. 16 (2019–2020)

Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold

Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.