Meld. St. 40 (2020–2021)

Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Regjeringen legger frem en plan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene. Meldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og regjeringens politikk på disse områdene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget