Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Grafikken viser de største mottakerne av norsk bistand i 2017.

Slik var norsk bistand i 2017

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2017 viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Statistikken viser også at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning.

Aktuelt nå

Vi trenger næringslivet i kampen mot fattigdom

20.03.2018: I Dagsavisen 28. februar skriver Ida Morén Strømsø i Spire at «norsk business ikke kan gå foran trengendes behov». Hun frykter at regjeringens ønske om å jobbe tettere sammen med norsk næringsliv i utviklingspolitikken vil føre til et profittjag som overkjører lokalbefolkningene. Utviklingsministeren svarer.

Bekymret for lite ressurser til palestinske flyktninger

09.03.2018: Det er avgjørende at FN har tilstrekkelige ressurser slik at palestinske flyktninger får skolegang og helsetilbud. At FNs medlemsland setter FN i stand til å utføre sine oppgaver er avgjørende for stabiliteten i Midtøsten, sa utenriks-minister Eriksen Søreide, da hun i dag møtte lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Oslo.

God utdanning krever mer enn bistandsoverføringer

01.03.2018: Mer enn 250 millioner barn i verden går ikke på skole. - Norge bruker rekordmye penger på utdanning i utviklingspolitikken. Men det holder ikke med økte bevilgninger hvis vi skal sikre kvalitet i utdanningen. Det har vi erfart i vårt eget land, skriver utviklingsminister Nikolai Astrup i en artikkel.

Alle saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Statusrapport for oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.