Utviklingssamarbeid

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Bistandsstatistikken for 2015

Hvor og hvordan brukes bistandsbudsjettet?

I 2015 var den norske bistanden 34,5 milliarder kroner. Dette var en økning på om lag 2,4 milliarder fra 2014. Bistanden i 2015 tilsvarte 1,05 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI).

Aktuelt nå

Bidrar med 2,7 milliarder kroner til Verdensbank-fond

20.12.2016: Verdensbanken trapper opp kampen mot fattigdom. Fra juli 2017 til juni 2020 vil Norge bidra til dette arbeidet med 2,7 milliarder kroner til Verdensbankens fond for de fattigste landene (International Development Association - IDA).

Sivilt samfunns rolle i bistanden

09.12.2016: Vi skal ha store forventninger til resultatene fra norsk bistand kanalisert gjennom sivilsamfunnet. Det er betimelig at Norads resultatrapport i år tar for seg resultatene fra dette samarbeidet noe som gir oss en kjærkommen anledning til se nærmere på hva som virker, og hva vi kan gjøre annerledes for å sikre best mulige resultater, sa utenriksministeren da han åpnet årets Norad-konferanse.

Innspillsmøte til stortings-melding om utvikling

10.11.2016: Hvordan få mest mulig bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon ut av de 37 milliardene som er til rådighet på Norges bistandsbudsjett?

Flere saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Sammendrag av rapport:

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.