Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

A woman collects food in Deir Hafer, 60 km from Aleppo in Syria. WFP is working with the Syrian Arab Red Crescent to distribute food to the most vulnerable and ensure that families are aware of COVID-19 and safety measures. Credit: WFP/Khudr Alissa

Stor internasjonal innsats mot pandemien

Koronaviruset har spredt seg raskt til alle kontinenter og har fått stor innvirkning i svært mange land, spesielt i de med et stort innslag av sårbare grupper. Norge samarbeider med flere organisasjoner og partnere for å lindre både de kortvarige og langsiktige virkningene av koronapandemien

Utviklingsminister Ulstein sammen med Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og fredsprisvinner Dennis Mukwege. Foto: Per Bardalen Wiggen, UD

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Nye bistandstall for 2020.

Slik var norsk bistand i 2020

I 2020 lå norsk bistand på et rekordhøyt nivå på 39,5 milliarder kroner, noe som utgjør 1,11 prosent av bruttonasjonal-inntekt (BNI). Det historiske norske bidraget ble presentert da de foreløpige tallene for offisielt utviklingssamarbeid (ODA) for 2020 ble offentliggjort av organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Det er OECDs utviklingskomite (Dac) som er ansvarlig for presentasjonen.

Aktuelt nå

Rekordhøy norsk bistand

13.04.2021: I 2020 lå norsk bistand på et rekordhøyt nivå på 39,5 milliarder kroner, noe som utgjør 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). - Prosentmålet er en viktig måte å motivere flere land til å gjøre mer på bistandsfeltet, og det er viktig for å sikre langsiktighet slik at vi når målsettingene vi har satt oss. Fordi vi er i en pandemi er det norske bidraget viktigere enn noen sinne, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Bedre helse, bedre liv

09.03.2021: Regjeringen ønsker å bidra i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland. Arbeidet vil inngå i det helserettede utviklings­samarbeidet og bidra til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Strategien "Bedre helse, bedre liv - Innsats i norsk utviklingspolitikk for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer (2020-2024)" legger et løp for dette arbeidet.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Digital transformasjon og utviklingspolitikken

Formålet med meldingen er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklingspolitikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder.

Rapport

Kartlegging av og forslag til tiltak mot moderne slaveri

Norad har laget rapporten på bestilling fra Utenriksdepartemente. UDs bestilling begrenser kartleggingen til utviklingssamarbeidet. Derfor har ikke moderne slaveriinnsats i Norge blitt kartlagt.