Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

A woman collects food in Deir Hafer, 60 km from Aleppo in Syria. WFP is working with the Syrian Arab Red Crescent to distribute food to the most vulnerable and ensure that families are aware of COVID-19 and safety measures. Credit: WFP/Khudr Alissa

Stor internasjonal innsats mot pandemien

Koronaviruset har spredt seg raskt til alle kontinenter og har fått stor innvirkning i svært mange land, spesielt i de med et stort innslag av sårbare grupper. Norge samarbeider med flere organisasjoner og partnere for å lindre både de kortvarige og langsiktige virkningene av koronapandemien

Utviklingsminister Ulstein sammen med Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og fredsprisvinner Dennis Mukwege. Foto: Per Bardalen Wiggen, UD

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

norad bistan 2019

Slik var norsk bistand i 2019

OECDs offisielle bistandsstatistikk viser at Norge ga rekordhøye 38,7 milliarder kroner i bistand i 2019. Det tilsvarer 1,02 prosent av brutto nasjonalinntekt. Statistikken viser at Syria var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan, Etiopia, Colombia og Palestina.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2021: Auka fokus på global helse

07.10.2020: - Koronapandemien og tiltaka som er sette i verk for å demme opp, har dramatiske konsekvensar i utviklingsland. Regjeringa gjer difor framlegg om å auke den internasjonale helseinnsatsen med 500 millionar kroner i budsjettet for 2021. Den samla løyvinga til global helse blir nær fire milliardar kroner, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Oversikt over bruken av norske bistandsmidler

15.07.2020: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har gitt en samlet oversikt over alle tilsagn om bistandsmidler regjeringen anser Norge for å være politisk bundet av, fordelt år for år for perioden 2021–2025 og fordelt på de enkelte budsjettkapitler og -poster, i et skriftlig svar til Anniken Huitfeldt (Ap).

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Digital transformasjon og utviklingspolitikken

Formålet med meldingen er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklingspolitikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder.

Rapport

Kartlegging av og forslag til tiltak mot moderne slaveri

Norad har laget rapporten på bestilling fra Utenriksdepartemente. UDs bestilling begrenser kartleggingen til utviklingssamarbeidet. Derfor har ikke moderne slaveriinnsats i Norge blitt kartlagt.