Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Grafikken viser de største mottakerne av norsk bistand i 2017.

Slik var norsk bistand i 2017

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2017 viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Statistikken viser også at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning.

Aktuelt nå

Skatteparadis og korrupsjon hemmer utvikling

20.08.2018: Én krone i skatterelatert bistand til utviklingsland kan gi 100 kroner i økte skatteinntekter – gitt politisk vilje til gode valg i de enkelte landene, skriver utviklingsminister Nikolai Astrup og Mudassar Kapur, medlem av Stortingets finanskomité, i en artikkel om norsk utviklingsinnsats.

Frå Fredskorpset til Norec: Klar for framtida!

16.08.2018: Ei ny tid krev ei ny tilnærming til utvikling. No skiftar Fredskorpset namn for å bli godt skodd for framtida. Då Fredskorpset vart oppretta i 1963, opplevde Noreg etterlengta velstand og sysselsetjing etter krigen, skriv utviklingsminister Nikolai Astrup saman med Norecs direktør Jan Olav Baarøy.

Digital strategi for utviklingspolitikken

13.08.2018: – Verdensbanken slår fast at vi ikke vil nå bærekraftsmålene innen 2030 uten å ta i bruk ny teknologi i utviklingssamarbeidet. Dette er utgangspunktet for at regjeringen har utarbeidet en ny digital strategi for utviklingspolitikken, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Alle saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Statusrapport for oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen