Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Utviklingsminister Ulstein sammen med Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og fredsprisvinner Dennis Mukwege. Foto: Per Bardalen Wiggen, UD

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Norsk bistand 2018 i millioner kroner.

Slik var norsk bistand i 2018

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2018 viser at Norge ga 34,6 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,94 prosent av brutto nasjonalinntekt. Statistikken viser at Syria (en milliard) var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan (795 millioner) og Brasil (686 millioner).

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse

13.12.2019: – Jeg er svært fornøyd med at giverlandene nå bidrar så sterkt til verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein etter at påfyllingsforhandlingene av Verdensbankens fond for de fattigste landene og Afrikabankens afrikafond er ferdige.

Redegjørelse om utviklings-politiske prioriteringer

23.05.2019: - Jeg har i denne redegjørelsen valgt å vektlegge regjeringens nye initiativer. Sentralt for oss er kampen mot fattigdom og arbeidet med bærekraftsmålene der ingen skal utelates. Med det plasserer vi menneskeverd i sentrum for utviklingspolitikken, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein blant annet i sin redegjørelse.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Digital transformasjon og utviklingspolitikken

Formålet med meldingen er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklingspolitikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder.

Rapport

Kartlegging av og forslag til tiltak mot moderne slaveri

Norad har laget rapporten på bestilling fra Utenriksdepartemente. UDs bestilling begrenser kartleggingen til utviklingssamarbeidet. Derfor har ikke moderne slaveriinnsats i Norge blitt kartlagt.

Til toppen