Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Grafikken viser de største mottakerne av norsk bistand i 2017.

Slik var norsk bistand i 2017

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2017 viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Statistikken viser også at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning.

Aktuelt nå

Støtte til program for land-bruksutvikling i Øst-Afrika

03.12.2018: Norge vil støtte arbeidet til Farm to Market Alliance (FtMA) i Øst-Afrika med 25 millioner kroner. Den norske støtten vil bli gitt gjennom Verdens matvareprogram (WFP). - Gjennom støtten til Farm to Market Alliance får tanzanianske bønder blant annet opplæring i metoder som gir bedre avlinger og tilgang til kommersielle markeder for produktene sine, sier utviklingsministeren.

Endringer i budsjettet - mer til prioriterte områder

23.11.2018: Nye overslag viser en nedgang på 200 millioner i ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge. Dette gir rom for å øke innsatsen på en rekke prioriterte områder i bistandsbudsjettet for 2018. - Menneskehandel og uanstendige arbeidsforhold må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor øker regjeringen innsatsen til å bekjempe moderne slaveri med 100 millioner kroner, sier utviklingsministeren.

En milliard til kvinners rettigheter og likestilling

08.10.2018: Regjeringen foreslår å bevilge minst én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling på bistandsbudsjettet i 2019. Dette er en økning på mer enn 68 millioner kroner. I tillegg til «kvinnemilliarden» kommer tiltak for bedre kvinne- og mødrehelse gjennom helsesatsingen og annen utviklingspolitisk innsats som styrker kvinners rettigheter.

Alle saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Statusrapport for oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen