Meld. St. 30 (2023–2024)

Internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet og miljø i et endret Europa

Meldingen redegjør for Norges internasjonale atomsikkerhetssamarbeid og beskriver de resultater som er oppnådd og de grunnleggende endringene som har skjedd i samarbeidet med Ukraina og Russland de senere år. Siden tidlig 1990-tallet og frem til 2023 er det bevilget i underkant av 2,5 milliarder norske kroner. Meldingen skisserer veien videre for samarbeidet, inkludert støtte over Nansen-programmet til atomsikkerhetstiltak i Ukraina.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget