Internasjonale operasjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner. Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år.

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2016

Regjeringen har gjort en helhetlig vurdering rundt norske militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2016.

Norske bidrag til bekjempelsen av ISIL i Irak

30. oktober offentliggjorde regjeringen at Norge vil tilby rundt 120 soldater til å delta i koalisjonsstyrken til Irak. Norge arbeider med å få på plass avtaler for de norske styrkene i dialog med koalisjonspartnere. Avklaringene rundt dette er ikke ferdigstilt. Det ser ut som om styrkene først kan bli deployert på nyåret.

- Norske bidrag er av høyeste kvalitet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde i dag et kort møte med SACEUR, General Breedlove - NATOs øverstkommanderende i Europa.

Aktuelt nå

Ny hurtig reaksjonsstyrke

Mandag 30. november signerte sju forsvarsministre en avtale om å danne en hurtig reaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. – Styrken vil bidra til bedre sikkerhet i Europa, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Dette er en oppfølging av den første JEF-avtalen vi signerte under NATO-toppmøtet i Wales i 2014.

Forsvarsministermøtet i NATO: – En sterk Allianse

– Vi står overfor en endret sikkerhetssituasjon som i stigende grad utfordrer NATO i alliansens nærområder, sier Ine Eriksen Søreide, som deltok på forsvarsministermøtet i Brussel 10. og 11. februar.

Flere saker om Internasjonale operasjoner

Dokumenter

Ressurser