Forsvar

Internasjonal innsats

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner og til annen innsats ute. Her finner du artikler om Norges militære bidrag til internasjonale operasjoner og annen internasjonal innsats.

Illustrajonsbilde: Norske styrker i Irak

Forsvarets internasjonale innsats i 2023

I 2023 vil Forsvaret videreføre sin internasjonale innsats med hovedvekt på bidrag til NATOs kollektive forsvar. Se oversikten her.

Veteran

Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener.

Aktuelt nå

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte norsk personell som bidrar til opptrening av ukrainske styrker i Storbritannia

Besøkte norsk personell som trener ukrainske styrker

- Behovet for trening av ukrainske styrker er omfattende. Det norske personellet som bidrar til trening av ukrainske soldater, gjennom det britiske initiativet Operasjon Interflex, gjør en fantastisk jobb, som blir verdsatt av Ukraina og allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS

Europeiske styrker trekker seg ut av Mali

Norge har sluttet seg til fellesuttalelsen hvor det annonseres at den franske Barkhane-operasjonen og europeiske fellesstyrken Task Force Takuba har besluttet å trekke seg ut av Mali.

Siste nytt om temaet