Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner. Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år.

Justerer det militære bidraget til kampen mot ISIL i Irak

Regjeringen har besluttet at det norske militære bidraget i Irak videreføres, men flyttes til Anbar-provinsen i Vest-Irak. Bidraget skal trene og rådgi irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot ISIL.

Viderefører Norges bidrag til Afghanistan

Norge vil fortsette å trene og støtte afghansk spesialpoliti i Kabul i 2017, med om lag 50 personell. Den økonomiske støtten til de afghanske sikkerhetsstyrkene videreføres på dagens nivå, med 150 millioner kroner årlig i perioden 2018-2020.

Det vil være åpent skip med KNM Fridtjof Nansen ved Akershus Festning i Oslo.

Norsk fregatt leder NATOs maritime styrke i hele 2017

I hele 2017 vil det være en norsk fregatt som leder NATOs maritime styrke, SNMG1. - Dette er et meget substansielt norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Aktuelt nå

Ny hurtig reaksjonsstyrke

Mandag 30. november signerte sju forsvarsministre en avtale om å danne en hurtig reaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. – Styrken vil bidra til bedre sikkerhet i Europa, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Dette er en oppfølging av den første JEF-avtalen vi signerte under NATO-toppmøtet i Wales i 2014.

Vil styrke NATO

– Båndet mellom amerikanske og europeiske allierte er fortsatt sterkt. Forsvarsminister James Mattis bekreftet den sterke amerikanske forpliktelsen til NATO på sitt første ministermøte. Samtidig framførte han et tydelig og kjent amerikansk budskap om at europeiske allierte må styrke sine forsvarsbudsjetter betydelig. Nå vil vi jobbe videre for å tilpasse alliansen til dagens og fremtidens utfordringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter forsvarsministermøtet i Brussel 15. - 16. februar.

Pågående internasjonale operasjoner

På forsvaret.no kan du se en oversikt over de ulike bidragene av internasjonale operasjoner som Norge nå deltar i.

Flere saker om Internasjonale operasjoner

Dokumenter

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Det ble fredag 18. mars 2016 inngått revidert Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Prop. 1 S (2016–2017)

Her kan du lese forsvarsbudsjettet for 2017 med oversikt over planlagte internasjonale operasjoner.

Ressurser