Internasjonal innsats

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner og til annen innsats ute. Her finner du artikler om Norges militære bidrag til internasjonale operasjoner og annen internasjonal innsats.

Illustrajonsbilde: Norske styrker i Irak

Forsvarets internasjonale bidrag i 2024

I 2024 vil Forsvaret videreføre sine internasjonale bidrag med hovedvekt på bidrag til NATOs kollektive forsvar. Norge har gitt betydelig støtte til Ukraina etter invasjonen og vil fortsette med det i 2024 og årene som kommer. Se oversikten her.

Veteran

Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener.