Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner. Her finner du artikler om Norges militære bidrag til internasjonale operasjoner.

Illustrajonsbilde: Norske styrker i Irak

Allierte styrker trekkes ut av Afghanistan

NATO har besluttet at alle allierte styrker skal trekkes ut av Afghanistan innen september 2021.

En Hercules C-130 på under oppdrag i Mali.

Militære bidrag til operasjoner ute i 2021

Forsvaret fortsetter sitt internasjonale engasjement til neste år på om lag samme nivå som i dag. Det vil bli gjort justeringer dersom de sikkerhetspolitiske og operative behovene endrer seg.

Bildet viser sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen, statsminister Erna Solberg, visekonstabel Maren Straum Lie og visekonstabel Iver Garli om bord på KNM Otto Sverdrup på Haakonsvern.

Norsk fregatt vil seile i amerikansk flåtegruppe

Regjeringen planlegger å stille med en fregatt til en amerikansk flåtegruppe i fire måneder sent 2021 og tidlig 2022. Fregatten vil inngå i US Navys samarbeidsprogram Cooperative Deployment.

Aktuelt nå

Stortingsmelding:

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid

Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken.

Statsministeren:

Redegjørelse om avslutningen av NATOs operasjon i Afghanistan

Statsminister Erna Solberg redegjorde for Stortinget 18. mai 2021 om avslutningen av NATOs operasjon i Afghanistan. Les redegjørelsen her.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Forsvarsbudsjettet

Det er eit stort behov for internasjonal innsats for fred og tryggleik, både i form av internasjonale operasjonar og kapasitetsbygging. Slik innsats kan inkludere tryggleikssektorreform for å betra eit land si evne til å vareta eigen tryggleik, men det kan òg omfatte freds- og stabiliseringsoperasjonar. Forsvaret vil halda oppe evna til internasjonal innsats i 2021.