Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner. Her finner du artikler om Norges bidrag til internasjonale operasjoner.

Den norske leiren i Mali.

Mali: Viderefører rotasjonsordning og tilbyr transportfly til FN

Norge tilbyr å forlenge rotasjonsordningen for transportfly i FN-operasjonen MINUSMA i Mali med to år, til og med 2020. Norge tilbyr i den forbindelse å sende et transportfly for seks måneder i 2019.

Illustrasjonsbilde

Styrker det militære bidraget i Afghanistan

Regjeringen har besluttet å øke det norske militære bidraget til Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan med ti personer fra 2018.

Det vil være åpent skip med KNM Fridtjof Nansen ved Akershus Festning i Oslo.

Norsk fregatt leder NATOs maritime styrke i hele 2017

I hele 2017 vil det være en norsk fregatt som leder NATOs maritime styrke, SNMG1. - Dette er et meget substansielt norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Aktuelt nå

Utval skal evaluere Libya-operasjonen

Regjeringa har satt ned eit uavhengig utval som skal evaluere den sivile og militære innsatsen under operasjonen i Libya i 2011.

Forsvarsministerens første NATO-møte

- NATO er grunnleggende for norsk sikkerhet. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at alliansen er enda mer relevant, sier Bakke-Jensen.

Pågående internasjonale operasjoner

På forsvaret.no kan du se en oversikt over de ulike bidragene av internasjonale operasjoner som Norge nå deltar i.

Flere saker om Internasjonale operasjoner

Dokumenter

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Det ble fredag 18. mars 2016 inngått revidert Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Prop. 1 S (2016–2017)

Her kan du lese forsvarsbudsjettet for 2017 med oversikt over planlagte internasjonale operasjoner.

Ressurser