Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner. Her finner du artikler om Norges bidrag til internasjonale operasjoner.

Den norske leiren i Mali.

Mali: Viderefører rotasjonsordning og tilbyr transportfly til FN

Norge tilbyr å forlenge rotasjonsordningen for transportfly i FN-operasjonen MINUSMA i Mali med to år, til og med 2020. Norge tilbyr i den forbindelse å sende et transportfly for seks måneder i 2019.

Illustrasjonsbilde

Styrker det militære bidraget i Afghanistan i 2018

Regjeringen har besluttet å øke det norske militære bidraget til Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan med ti personer fra 2018.

Forsvarssjefen i Anbar

Militære bidrag i kampen mot ISIL i 2018

Norge vil fortsette å bidra i kampen mot terroristorganisasjonen ISIL. Fra mars 2018 vil Norge videreføre styrkebidrag fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker, og i tillegg stille med en kirurgisk enhet i kampen mot ISIL i Irak.

Aktuelt nå

Utval skal evaluere Libya-operasjonen

Regjeringa har satt ned eit uavhengig utval som skal evaluere den sivile og militære innsatsen under operasjonen i Libya i 2011.

Forsvarsministerens første NATO-møte

- NATO er grunnleggende for norsk sikkerhet. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at alliansen er enda mer relevant, sier Bakke-Jensen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2016–2017)

Her kan du lese forsvarsbudsjettet for 2017 med oversikt over planlagte internasjonale operasjoner.

Til toppen