Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner. Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på forsvarsministermøtet i NATO - her sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Klare for NATO-oppdrag i Litauen

Forsvarsministeren besøkte 24. mai soldatene som er klare for NATO-oppdraget i Litauen. Soldatene reiser til Litauen for å være en del av NATOs tiltak for kollektivt forsvar og avskrekking – Enhanced Forward Presence (EfP). Under NATO-toppmøtet i Warszawa i fjor ble det beslutte at NATO skal stille med en bataljonstridsgruppe i hver av landene i Polen, Latvia. Estland og Litauen. Til sammen vil alliansen stille med en styrke på rundt tusen personer i hvert land. Norge stiller med en mekanisert kompanistridsgruppe på om lag 200 personer, som vil være i Litauen i seks måneder.

Illustrasjonsbilde

Viderefører det norske militære bidraget i Afghanistan ut 2018

Norge viderefører et militært bidrag på om lag 50 personer til NATOs operasjon Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan for hele 2018.

Det vil være åpent skip med KNM Fridtjof Nansen ved Akershus Festning i Oslo.

Norsk fregatt leder NATOs maritime styrke i hele 2017

I hele 2017 vil det være en norsk fregatt som leder NATOs maritime styrke, SNMG1. - Dette er et meget substansielt norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Aktuelt nå

Ny hurtig reaksjonsstyrke

Mandag 30. november signerte sju forsvarsministre en avtale om å danne en hurtig reaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force. – Styrken vil bidra til bedre sikkerhet i Europa, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Dette er en oppfølging av den første JEF-avtalen vi signerte under NATO-toppmøtet i Wales i 2014.

Fortsetter styrkingen av NATO

– Alliert samhold og solidaritet er essensielt i den nye sikkerhetssituasjonen. Vi må fortsette å styrke vår evne til å forsvare alle NATOs medlemsland, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Pågående internasjonale operasjoner

På forsvaret.no kan du se en oversikt over de ulike bidragene av internasjonale operasjoner som Norge nå deltar i.

Flere saker om Internasjonale operasjoner

Dokumenter

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Det ble fredag 18. mars 2016 inngått revidert Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Prop. 1 S (2016–2017)

Her kan du lese forsvarsbudsjettet for 2017 med oversikt over planlagte internasjonale operasjoner.

Ressurser