Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner. Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år.

Norske bidrag i Afghanistan

ISAF-operasjonen avsluttes ved utgangen av 2014, og erstattes etter planen av en ny NATO-misjon (Resolute Support Mission). Norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.

Norske bidrag til bekjempelsen av ISIL i Irak

30. oktober offentliggjorde regjeringen at Norge vil tilby rundt 120 soldater til å delta i koalisjonsstyrken til Irak. Norge arbeider med å få på plass avtaler for de norske styrkene i dialog med koalisjonspartnere. Avklaringene rundt dette er ikke ferdigstilt. Det ser ut som om styrkene først kan bli deployert på nyåret.

Nordisk forsvarssamarbeid

Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2014. Sverige overtar ved nyttår formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO).

Aktuelt nå

På beredskap for NATO

I 2015 vil Telemark bataljon og flere andre støtteavdelinger i Brigade Nord stå på beredskap for NATOs hurtige reaksjonsstyrke, NRF. Norge stiller også med en fregatt, kystkorvetter og minerydderfartøy og F-16 kampfly, samt stabsoffiserer i flere hovedkvarter.

Norge med i EU-innsatsstyrke

I første halvår 2015 vil norske soldater stå på beredskap for EU gjennom svenskledede Nordic Battle Group.

Bistår Sverige med etablering av leir i Mali

Ingeniører fra Forsvaret skal støtte oppbyggingen av en svensk leir i FN-operasjonen i Mali. –Et godt eksempel på nordisk samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Flere aktuelle saker om Internasjonale operasjoner

Dokumenter

Ressurser