Internasjonal innsats

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner og til annen innsats ute. Her finner du artikler om Norges militære bidrag til internasjonale operasjoner og annen internasjonal innsats.

Illustrajonsbilde: Norske styrker i Irak

Forsvarets internasjonale innsats i 2023

I 2023 vil Forsvaret videreføre sin internasjonale innsats med hovedvekt på bidrag til NATOs kollektive forsvar. Se oversikten her.

Veteran

Veteraner fra internasjonal tjeneste

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener.