Ubåter

Norge har operert ubåter i over hundre år. Ubåten er en fleksibel kapasitet i hele spekteret av operasjoner til havs, og betraktes som en kapasitet som er av vesentlig betydning for opprettholdelsen av en krigsforebyggende terskel. Norge har omfattende ansvarsområder og interesser til havs.

Ula-klasse ubåt, KNM Utsira, og Fridtjof Nansen-klasse fregatt, KNM Thor Heyerdahl, i en fjord nær Bergen under øvelse Dynamic Mongoose februar 2014.

Organiseringen av ubåtprogrammet

Ubåtprogrammet er et investeringsprogram i Forsvarsdepartementet, som ledes av Avdeling for investeringer.

Aktuelt nå

Markerer tysk-norsk samarbeid om forsvar og sikkerhet

I dag markeres det tysk-norske samarbeidet om ubåter, missiler og industri ved verftet thyssenkrupp Marine Systems (tKMS) i Kiel i Tyskland. Kontraktene ble undertegnet 8. juli og var en milepæl i det bilaterale materiellsamarbeidet.

Enighet om ubåtkontrakt

Norge og Tyskland inngikk i 2017 et strategisk, maritimt materiellsamarbeid innrettet mot felles anskaffelse av identiske ubåter og sjømålsmissiler. Det er nå enighet mellom Norge og Tysklands anskaffelsesorganisasjoner og verftet ThyssenKrupp Marine Systems om kontrakten for nye, identiske ubåter. Det er også enighet om felles anskaffelse av missiler, samt utvikling av Future Naval Strike Missile.

Tyskland valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet. Samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av, og omfattende samarbeid rundt, identiske ubåter.