Forsvarssektorens personell

Forsvarssektorens personell er et begrep som dekker alle som har tjenestegjort eller jobbet i Forsvaret.

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte.

Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen verneplikt

Flere kvinner tar høyere utdannelse i Forsvaret

Nye tall viser at flere kvinner ønsker en karriere i Forsvaret. I 2018 var det 15,8 prosent kvinner som begynte på bachelorstudiet på Forsvarets høgskole. I år er kvinneandelen blant førsteårskadetter på 23,1 prosent.

Frigjørings- og veterandagen 2014 ble markert på Akershus festning 8 mai. Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland mottok krigskorset med sverd for sin innsats i Bosnia i 1994

Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Illustrasjonsbilde

Holdning, etikk og ledelse

Å arbeide med holdninger, etikk og ledelse er en grunnleggende forutsetning for en moderne kompetanseorganisasjon. Her kan du lese mer om forsvars-sektorens verdigrunnlag, HEL og etisk råd for forsvarssektoren.

Aktuelt nå

Forsvarsministeren får råd av Berit Svendsen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk denne uken overlevert en delrapport fra utvalget som ledes av Berit Svendsen om hvordan Forsvaret kan øke kompetansemangfoldet.

Utvalg skal se på hvordan Forsvaret kan bli bedre på rekruttering og kompetanseutvikling

Et endret trusselbilde, med skjerpede klartider og høyere krav til reaksjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet, stiller nye krav til forsvarets personell. Forsvarsdepartementet har derfor satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Forsvaret kan videreutvikle evnen til å rekruttere de beste og utvikle, bruke og avvikle kompetanse.