Forsvarssektorens personell

Forsvarssektorens personell er et begrep som dekker alle som har tjenestegjort eller jobbet i forsvarssektoren.

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte.

Frigjørings- og veterandagen 2014 ble markert på Akershus festning 8 mai. Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland mottok krigskorset med sverd for sin innsats i Bosnia i 1994

Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Illustrasjonsbilde

Holdning, etikk og ledelse

Å arbeide med holdninger, etikk og ledelse er en grunnleggende forutsetning for en moderne kompetanseorganisasjon. Her kan du lese mer om forsvars-sektorens verdigrunnlag, HEL og etisk råd for forsvarssektoren.