Statistikk

 • Norske koalisjonsregjeringers varighet 1895-

  Oversikten omfatter regjeringer siden oktober 1895, da Francis Hagerups første regjering tiltrådte som første koalisjonsregjering etter at innføringen av parlamentarismen var innledet i 1884. Parlamentarisme innebærer at en regjering er avhengig av tillit fra et flertall på Stortinget.

 • Norske regjeringers varighet 1814-

  Oversikten omfatter både de til dels langvarige ministeriene 1814-1884, og de stortingsavhengige regjeringene siden 1884 – året da innføringen av parlamentarismen startet.

 • Menn og kvinner i norske regjeringer 1945-

  Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet.

 • Antall norske regjeringspolitikere 1814-

  Oversikten viser veksten i antallet norske regjeringspolitikere siden 1814. I antallet regjeringsmedlemmer er statsministeren inkludert.

 • Norges statsminister etter embetstid