Antall norske regjeringspolitikere 1814 -

Oversikten viser veksten i antallet norske regjeringspolitikere siden 1814. I antallet regjeringsmedlemmer er statsministeren inkludert.

Jonas Gahr Støres regjering 2021 -
  Medlemmer Statssekretærer   Politiske rådgivere Sum
14.10.2021 19 35   12 66
29.10.2021 19 46   19 84
03.01.2022 19 48   19 86
18.03.2024 20 54   20 94
 
Erna Solbergs regjering 2013 - 2021
   Medlemmer  Statssekretærer   Politiske rådgivere Sum
16.10.2013 18 39       14 71
31.10.2013 18 43      17 78
17.01.2018 20 45   21 86
22.01.2019 22 49   21 92
01.06.2021 20 46   20 86
           

Jens Stoltenbergs andre regjering 2005 - 2013

   Medlemmer   Statssekretærer

 

Politiske rådgivere 

Sum

17.10.2005 19 18

 

19

37 

28.10.2005 19 42

 

19 

80 

08.06.2009 19 46

 

19

84

20.10.2009 20 36  

  9

65

23.11.2009 20 44  

18 

82 

05.03.2012 19 44  

21 

84

09.09.2013 20 46  

20

86

           
Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001 - 2005
  Medlemmer Statssekretærer   Politiske rådgivere

Sum 

19.10.2001 19 22     5

 46

16.11.2001 19 35   21

75

17.10.2005 19 33   22

74 

           
Jens Stoltenbergs første regjering 2000 - 2001
  Medlemmer Statssekretærer   Politiske rådgivere

Sum

17.03.2000 19 13     2

34 

11.05.2000 19 31   18

68

19.10.2001 19 34   22

75 

           

Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997 - 2000

  Medlemmer Statssekretærer   Politiske rådgivere

Sum 

17.10.1997 19 13     2

34

28.11.1997 19 30   25

74 

17.03.2000 19 33   28

80

           
Thorbjørn Jaglands regjering 1996 - 1997
  Medlemmer Statssekretærer   Politiske rådgivere

Sum

25.10.1996 19   9     1

29 

29.11.1996 19 29   25

73 

17.10.1997 19 26   26

71 

           
Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1990 - 1996
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og
sekretærer
Politiske rådgivere

Sum

03.11.1990 19   7   1  

 27

30.11.1990 19 21 19  

 59

30.06.1992 19 25 22  

 66

01.07.1992 19 25   22

 66

25.10.1996 19 28   28

 75

           
Jan P. Syses regjering 1989 - 1990
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og
sekretærer
 

Sum

16.10.1989 19 10   1  

31 

31.10.1089 19 21 11  

56 

03.11.1990 19 23 18  

66 

           
Gro Harlem Brundtlands andre regjering 1986 - 1989
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og sekretærer  

Sum

09.05.1986 18 12   3   

34 

31.05.1986 18 21 11  

53 

16.10.1989 17 22 14  

58

           
Kåre Willlochs regjering 1981 - 1986
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og sekretærer  

Sum 

14.10.1981 17 19   4  

41 

31.10.1981 17 19 11  

47 

17.06.1983 18 19 13  

54

09.05.1986 18 22 16  

61 

           
Gro Harlem Brundtlands første regjering 1981
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og sekretærer  

Sum 

04.02.1981 17 20 12  

50 

14.10.1981 17 20 17  

55 

           
Odvar Nordlis regjering 1976 - 1981
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og sekretærer  

Sum 

15.01.1976 17 15   7  

39 

22.02.1976 17 19 14  

51 

04.02.1981 17 20 15  

54 

           
Trygve Brattelis andre regjering 1973 - 1976
  Medlemmer Statssekretærer Personlige rådgivere og sekretærer  

Sum

16.10.1973 15   3    

18

31.10.1973 15 14   6  

35 

15.01.1976 16 17 12  

46 

           
Lars Korvalds regjering 1972 - 1973
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

18.10.1972 15       

15 

31.10.1972 15 11   1  

27 

16.10.1973 15 14   6  

35 

           
Trygve Brattelis første regjering 1971 - 1972
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

17.03.1971 15      

15 

26.03.1971 15 12   5  

32 

18.10.1972 15 16   9  

40 

           
Per Bortens regjering 1965 - 1971
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

12.10.1965 15      

15 

29.10.1965 15   5    

20

17.03.1971 15 14   3  

32 

           
Einar Gerhardsens fjerde regjering 1963 - 1965
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

25.09.1963 15   5    

20 

27.09.1963 15   6   2  

23 

12.10.1965 15 12   7  

34 

           
John Lyngs regjering 1963
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

28.08.1963 15   9    

24 

25.09.1963 15   9    

24 

           
Einar Gerhardsens tredje regjering 1955 - 1963
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

22.01.1955 13   8    

21 

28.08.1963 15   7   4  

26 

           
Oscar Torps regjering 1951 - 1955
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

19.11.1951 13     9    

 22

22.01.1955 13 11    

24

           
Einar Gerhardsens andre regjering 1945 - 1951
  Medlemmer Statssekretærer Personlige sekretærer  

Sum 

05.11.1945 14   1    

15 

1946 14   4   5  

23

11.07.1947 14   8    

22 

19.11.1951 13   9    

22 

           
Einar Gerhardsens første regjering 1945
  Medlemmer Statsminister-sekretærer    

Sum 

25.06.1945 15      

15

28.06.1945 15   2    

 17

05.11.1945 15   2    

17 

           
Johan Nygaardsvolds regjering 1935 - 1945

 

Medlemmer Statsminister-sekretær    

Sum 

20.03.1935

  9      

  9

02.10.1939

11 1    

12 

25.06.1945

12 1    

13 

           
Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering 1933 - 1935
  Medlemmer  

 

03.03.1933   9  

 

20.03.1935   9  

 

       
Jens Hundseids regjering 1932 - 1933
  Medlemmer  

 

14.03.1932   9  

 

03.03.1933   9  

 

       

Peder Kolstads regjering 1931 - 1932

  Medlemmer  

 

12.05.1931   9  

 

14.03.1932   9  

 

       
Johan Ludwig Mowinckels andre regjering 1928 - 1931
  Medlemmer  

 

15.02.1928   9  

 

12.05.1931   9  

 

       
Christopher Hornsruds regjering 1928
  Medlemmer  

 

28.01.1928   9  

 

15.02.1928   9  

 

       
Ivar Lykkes regjering 1926 - 1928
  Medlemmer  

 

05.03.1926   9  

 

28.01.1928   8  

 

       
Johan Ludwig Mowinckels første regjering 1924 - 1926

 

Medlemmer  

 

25.07.1924

  9  

 

05.03.1926

  9  

 

       
Abraham Berges regjering 1923 - 1924
  Medlemmer  

 

30.05.1923   9  

 

25.07.1924   9  

 

       
Otto B. Halvorsens andre regjering 1923
  Medlemmer  

 

06.03.1923   9  

 

30.05.1923   9  

 

       

Otto Blehrs andre regjering 1921 - 1923

  Medlemmer  

 

22.06.1921   9  

 

06.03.1923   9  

 

       
Otto B. Halvorsens første regjering 1920 - 1921
  Medlemmer  

 

21.06.1920 10  

 

22.06.1921 10  

 

       
Gunnar Knudsens andre regjering 1913 - 1920
  Medlemmer  

 

31.01.1913   9  

 

21.06.1920   9  

 

       
Jens Bratlies regjering 1912 - 1913
  Medlemmer  

 

20.02.1912   8  

 

31.01.1913   8  

 

       
Wollert Konows regjering 1910 - 1912
  Medlemmer  

 

02.02.1910   8  

 

20.02.1912   9  

 

       
Gunnar Knudsens første regjering 1908 - 1910
  Medlemmer  

 

19.03.1908   8  

 

02.02.1910   8  

 

       
Jørgen Løvlands regjering 1907 - 1908
  Medlemmer  

 

23.10.1907   8  

 

19.03.1908   8  

 

       
Christian Michelsens regjering 1905 - 1907
  Medlemmer  

 

11.03.1905 10  

 

07.06.1905 10  

 

27.11.1905   9  

 

23.10.1907   8  

 

       

Francis Hagerups andre regjering 1903 - 1905

  Medlemmer  

 

22.10.1903 10  

 

11.03.1905 10  

 

       
Otto Blehrs første regjering 1902 - 1903
  Medlemmer  

 

21.04.1902 10  

 

22.10.1893   9  

 

       
Johannes Steens andre regjering 1898 - 1902
  Medlemmer  

 

17.02.1898 10  

 

21.04.1902 10  

 

       
Francis Hagerups første regjering 1895 - 1898
  Medlemmer  

 

14.10.1895 10  

 

17.02.1898 10  

 

       
Emil Stangs andre regjering 1893 - 1895
  Medlemmer  

 

02.05.1893 10  

 

14.10.1895 10  

 

       
Johannes Steens første regjering 1891 - 1893
  Medlemmer  

 

06.03.1891   9  

 

02.05.1893 10  

 

       
Emil Stangs første regjering 1889 - 1891
  Medlemmer  

 

13.07.1889 10  

 

06.03.1891 10  

 

       
Johan Sverdrups regjering 1884 - 1889
  Medlemmer  

 

26.06.1884   9  

 

13.07.1889 10  

 

       
Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet 1884
  Medlemmer  

 

03.04.1884 10  

 

26.06.1884 10  

 

       
Christian Selmers ministerium 1880 - 1884
  Medlemmer  

 

11.10.1880 10  

 

03.04.1884 10  

 

       
Frederik Stangs ministerium 1861 - 1880
  Medlemmer  

 

17.12.1861 10  

 


11.10.1880
11  

 

       

Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet 1858 - 1861

  Medlemmer  

 

16.12.1858 10  

 

17.12.1861   5  

 

       
Vogt-ministeriet 1856 - 1858
  Medlemmer  

 

17.06.1856 10  

 

16.12.1858   9  

 

       
Løvenskiold/Vogt-ministeriet 1855 - 1856
  Medlemmer  

 

08.03.1844   9  

 

17.06.1856 10  

 

       

Det andre Wedel-ministeriet 1836 - 1844

  Medlemmer  

 

19.09.1836   8  

 

08.03.1844   9  

 

       
Det første Wedel-ministeriet 1814 - 1836

 

Medlemmer  

 

18.11.1814

11  

 

19.09.1836

  8  

 

       
Regjeringsrådet/Statsrådet 1814
  Medlemmer  

 

02.03.1814   7  

 

11.11.1814   7