Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Karianne Oldernes Tung (Ap)

Digitaliserings- og forvaltningsminister

Departementet (DFD) har ansvar for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, statleg arbeidsgivarpolitikk, statleg bygg- og eigedomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvaltarane og arbeid med berekraftsmåla.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Vil sikre trygge, digitale tjenester

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen foreslår å styrke viktige digitale fellestjenester gjennom Altinn med 208 millioner kroner.

folk i en ring

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Digitaliseringsdepartementet (DFD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

skjerm med tall

Ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Regjeringa har starta arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal mellom anna stake ut kursen for vidare digitalisering av offentleg sektor, legge betre til rette for næringsretta digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er sterkare samordning og utvikling av ein heilskapleg politikk som går på tvers av offentleg og privat sektor. Strategien skal etter planen vere klar i 2024.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: +47 22 24 20 00
Adresse: Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 , Oslo