Reiseavtaler i og utenfor Norge

Her finner du informasjon om særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Særavtalene utløp 31. desember 2019.

Forhandlingene er ikke avsluttet. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2019 mens forhandlingene pågår.


I statens personalhåndbok finner du:

arbeidsgiverportalen finner du:

DFØs arbeidsgiverstøtte svarer på spørsmål fra statlige arbeidsgivere. Arbeidstakere bes kontakte egen arbeidsgiver ved spørsmål.