Statens reiseregulativ

Her finner du særavtalene for reiser innenlands og utenlands på statens regning, utenlandsregulativet, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser og reiseregningen.no

Ofte stilte spørsmål om arbeidsreiser

Lurer du på noe om reiser i arbeidssammenheng, anbefaler vi at du leser vår oversikt over ofte stilte spørsmål.

Innenlandsavtalen

Særavtale for reiser innenlands for statens regning gjelder fra 1. januar 2015.

Utenlandsavtalen

Særavtalen utløper 31. desember 2014, men vil løpe inntil videre, med de endringer som følger av § 10 (kompensasjonstillegget) og i vedlegget til avtalen. Se PM 2014-26 for informasjon om hvilke satser som er justert.

Aktuelt nå

Reiseregningen.no legges ned 31. desember 2014

Fra og med nyttår blir tjenesten www.reiseregningen.no borte fra regjeringen.no og det blir derfor ikke lenger mulig å fylle ut skjema for reiseregning på våre nettsider.

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Departementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands". Den gjelder fra 1. januar 2015.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59,