Statens reiseregulativ

Her finner du særavtalene for reiser innenlands og utenlands på statens regning, statens satser for reiser utland, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser.

Ofte stilte spørsmål om reiser i arbeidssammenheng

Lurer du på noe om reiser i arbeidssammenheng, anbefaler vi at du leser vår oversikt over ofte stilte spørsmål.

Særavtale for reiser innenlands

Avtalen gjelder til og med 31. desember 2017. Fra 2017 gjelder endringer i enkelte satser for dekning av utgifter til måltider, se PM-2016-19.

Særavtale om reiser utenlands

Avtalen gjelder til og med 31. desember 2017. Fra 2017 gjelder en endring i satsen for kompensasjonstillegget, se PM-2016-19.

Aktuelt nå

Skjermbilde av e-læring

E-læringskurs i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge

Særavtalene er to avtaler som gjelder for statsansatte som er på reiser i arbeidssammenheng i Norge og i utlandet. Etter disse særavtalene dekker arbeidsgiver utgifter til reise, kost, transport og overnatting.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo