Statlig arbeidsgiverpolitikk

Reiseavtaler i og utenfor Norge

Her finner du informasjon om særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene har inngått særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. 


I statens personalhåndbok finner du:

arbeidsgiverportalen finner du:

Statens arbeidsgiverstøtte svarer på spørsmål fra statlige arbeidsgivere. Arbeidstakere bes kontakte egen arbeidsgiver ved spørsmål.