Statens reiseregulativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Her finner du særavtalene for reiser innenlands og utenlands på statens regning, statens satser for reiser utland, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59,