Reiseavtaler i og utenfor Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har forhandlet frem særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning.

Gjeldende satser videreføres etter 31. desember 2017 mens forhandlinger om reiseavtalene for innland og utland  pågår.
Se personalmelding om forhandling av sentrale særavtaler 

I statens personalhåndbok finner du:

arbeidsgiverportalen finner du:

Difis veiledningstjeneste svarer på spørsmål fra statlige arbeidsgivere. Arbeidstakere bes kontakte egen arbeidsgiver ved spørsmål.