Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

To hender med gule gummihansker som trykker på et digitalt panel på en gulvvaskemaskin

Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

02.07.2018: Forbrukere som kjøper hjelp fra renholdsvirksomheter til vask av huset må fra 1. juli benytte renholdsvirksomheter som er registrert og godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister.

Illustrasjonsbilde IA

Rapport 2018 fra faggruppen for IA-arbeidet

29.06.2018: Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006. Dette er noen av funnene i en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen til og med 2017.

Dokumenter

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2018

29.06.2018: Faggruppen har vurdert måloppnåelsen for IA-avtalen i sammenheng med øvrige utviklingstrekk i samfunnet.

Strategi

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

13.02.2017: Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Til toppen