Arbeidsmiljø og sikkerhet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Arbeids- og sosialdepartementet svarer ESA

20.01.2017: ESA har åpnet formell sak mot Norge om reglene om dekning av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien. Norge har nå svart på ESAs åpningsbrev.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Skal granske sikkerheten på sokkelen

16.01.2017: Det siste året har det vært flere alvorlige hendelser på norsk sokkel. Nå skal en arbeidsgruppe blant annet finne ut om det er en sammenheng mellom de mange hendelsene og de store kostnadskuttene som er tatt i bransjen i kjølvannet av oljeprisfallet.

Nett-tv

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med blomster og Marianne Berg med rapport om seniorer og arbeidslivet

Anniken Hauglie mottok rapport om aldersgrenser og tilpasninger i arbeidslivet

01.12.2016: Et partssammensatt utvalg har vurdert tilpasninger i arbeidslivet for eventuelt å kunne heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialministeren mottok rapporten 1. desember.

Flere saker om Arbeidsmiljø og sikkerhet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

Rapport

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

27.01.2016: Regjeringen la fram strategien mot arbeidslivslivskriminalitet 13. januar 2015. Strategien er utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Denne rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i strategien. Rapporten er oppdatert pr. 1. januar 2016.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.