Regjeringens medlemmer

Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Den er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (SP).

Regjeringen består av statsministeren og 19 statsråder. I listen nedenfor er regjeringens medlemmer oppført etter en rang. Det følger av rangrekkefølgen hvem som fungerer som statsministerens stedfortreder ved forfall. Rangordningen fastsettes ved kongelig resolusjon fremmet av Statsministerens kontor.