Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Norwegen super prima.

Presseinvitasjon:

Grüne Woche 2019 Berlin

15.01.2019: Norge deltar fra 18. - 27. januar 2019 på Grüne Woche i Berlin. Regionene Nord Norge, Fjell Norge og Trøndelag skal i år representere Norge. Nær 80 utstillere fra de tre regionene skal servere nær 400 000 besøkende det beste Norge har å by på av lokal mat og reiselivsopplevelser.

Engeløya i Steigen kommune er en av Norges utvalgte kulturlandskap. Området er et kyst- og øylandskap med et aktivt jordbruk på strandflatene.

10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

15.01.2019: Norges kulturlandskap viser fram vår kulturhistorie, har et stort biologisk mangfold og tilbyr både nordmenn og tilreisende unike naturopplevelser. Norges særegne landskap kan bidra til at flere får øynene opp for Norge som en attraktivt reisedestinasjon.

Dokumenter

Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

22.11.2018: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Høringsfristen er 31. januar 2019.

NOU 2018: 11

Ny fjellov

22.06.2018: Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningane. Formålet med lovforslaget er å fremje berekraftig forvaltning av ressursane i statsallmenningane.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2019

Til toppen