Departementene

Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Nibio Svanhovd.

Regjeringer styrker aktiviteten ved NIBIO-Svanhovd

Nyhet 07.06.2023

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen i dag frem en aktivitets- og utviklingspakke for Øst-Finnmark. Bakgrunnen er effekten av sanksjonene som er innført mot Russland på næringslivet i området. Regjeringen øker bevilgningen til NIBIO-Svanhovd med 3 mill. kroner.

Bonde som mater storfe.

Dyrevelferdsmeldingen

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Meldingen gjelder alle dyr som er omfattet av dyrevelferdslova, inkludert akvatiske dyr.