Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet Norges Stand på Grüne Woche, her sammen med Leon Bakkebø, finansieringsdirektør i Innovasjon Norge.

Bård Hoksrud åpnet Norges stand på Grüne Woche

18.01.2019: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet i dag den norske standen på Grüne Woche. På årets utstilling er 80 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra regionene Fjell Norge, Nord Norge og Trøndelag til stede på en verdens største mat- og forbruker messer i Berlin.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud ledet dialogseminaret for Næringsdelegasjonen i dag.

Ønsker å utvikle Norge til et attraktivt reisemål

17.01.2019: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har invitert med seg en bredt sammensatt Næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin denne uken. Delegasjonen har i dag diskutert hvordan opplevelser og aktiviteter fra landbruket og reindriften kan bidra til å utvikle Norge til et attraktiv reisemål.

Dokumenter

Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

22.11.2018: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Høringsfristen er 31. januar 2019.

NOU 2018: 11

Ny fjellov

22.06.2018: Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningane. Formålet med lovforslaget er å fremje berekraftig forvaltning av ressursane i statsallmenningane.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2019

Til toppen