Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Egg på brett.

Holdbarhetsmerking av egg

Nyhet 28.03.2023

Helse- og omsorgsministeren og landbruks- og matministeren vil ha en tilpasning til EU-forordning om holdbarhetsmerking av egg i Norge.

Rypejakt i Njardarheim

Åpner tilbud om 60 000 jaktdager for småviltjegere

Nyhet 13.03.2023

Nå legger Statskog ut sitt tilbud til småviltjegere over hele landet. 2000 nye jaktdager gjøres tilgjengelig etter kjøpet av AS Meraker Brug.

Nypløyd åker.

Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Kyr.

Dyrevelferd

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.