Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

800 millioner til produksjonssviktordningen

Nyhet 14.05.2024

Som følge av tørke, flom og store nedbørsmengder i 2023, var det svært mange som søkte om tilskudd ved produksjonssvikt. En stor andel av utbetalingene skjer i år. Bevilgingen til ordningen økes med 698 millioner kroner. Samlet prognose for utbetalingen i 2024 er på 800 millioner kroner.

Nett-tv

Pressekonferanse statens tilbud 2024

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret 2024: Regjeringen følger opp inntektsmålet for jordbruket

Nyhet 06.05.2024

Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en økonomisk ramme på 2.620 millioner kroner. Det gir jordbruket muligheter for en inntektsøkning på om lag 70.000 kroner per årsverk. Med det er gapet mot andre grupper redusert med 45.000 kroner, tilsvarende en tredel av beregnet inntektsgap.