Departementene

Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Flom i kornåker.

Dei nye satsane ved produksjonssvikt i jordbruket er klare

Nyheit 28.09.2023

I august varsla regjeringa at ho vil foreslå at nye satsar ved produksjonssvikt i jordbruket skal tas i bruk allereie frå produksjonssesongen 2023. Dei nye satsane er no ferdigberekna av Landbruksdirektoratet.

Nett-tv

Se sendingen her

Presseinvitasjon:

Nye forslag til skogtiltak

Nyheit 21.09.2023

Regjeringa skal etablere ein meny av ulike tiltak som bidreg til å halde oppe eit mangfald av økosystem i god økologisk tilstand. Økosystemet skog er først ut, og nye innspel til tiltak vil presenterast fredag 29. september.