Departementene

Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Veterinær

Regjeringen vil bedre veterinærtjenestene i distriktene

Nyhet 30.11.2023

Veterinærtjenestene i landbruket er under press flere steder i landet. Regjeringen foreslår nå målrettede tiltak for å bedre veterinærdekningen i distriktene.

Flom i Gudbrandsdalen

10 millioner kroner til opprydning av avfall etter flomhendelsene

Nyhet 24.11.2023

Flomhendelsene som rammet Sør-Norge høsten 2023 har ført til et stort behov for opprydning. Flomvannet førte med seg store mengder avfall som ligger igjen på både produksjonsarealer, kantsoner, våtmarksområder, verneområder og annen offentlig og privat eiendom. Noe av opprydningskostnadene vil bli dekket av etablerte ordninger, men mye av opprydningsarbeidet på privat grunn må løses på annen måte.