Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Nordisk ministermøte 2024

Nordisk ministerråd 2024: Samarbeid om beredskap

Nyhet 19.06.2024

Sverige har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2024. En deklarasjon for nordisk samarbeid om beredskap innen forsyningssikkerhet og skog ble undertegnet i dag på det årlige sommermøtet i Karlstad.

Ku på beite.

Tar grep for å få opp melkeproduksjonen

Nyhet 31.05.2024

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tine har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk. På bakgrunn av drøftingene har LMD bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til kroner 0 for 2024 slik at melkeprodusentene får muligheten til å øke produksjonen. Dette gjøres for å møte etterspørselen etter meieriprodukter i markedet.