Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Forside: Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015–2020.

Vår tid med antibiotika løper ut

12.11.2018: I november hvert år arrangeres World Antibiotics Awareness Week for å øke global bevissthet om antibiotikaresistens (AMR) og rette oppmerksomheten på god praksis og fornuftig bruk av antibiotika både til dyr og mennesker.

Ostegården lager hvitmuggoster på den gamle, originale måten med egen produsert kultur og under lave temperaturer slik at ostene modnes over lang tid. Ostegården har også fått tildelt spesialitet-merket for unik smak på ostene.

Norsk ost er satt på verdenskartet: Over 40 prosent fikk VM-priser

12.11.2018: Over 40 prosent av de norske ostene som deltok i årets oste-VM fikk medalje. Norge stilte med 175 oster, og 74 av disse fikk medalje. 8 norske oster fikk utmerkelsen "Super Gold", hvorav 2 gikk helt til topps og tok gull og sølv i oste-VM. I tillegg fikk norske oster 14 gullmedalje, 19 sølvmedalje og 33 bronsemedalje i oste-VM, viser en samlet oversikt.

Dokumenter

NOU 2018: 11

Ny fjellov

22.06.2018: Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningane. Formålet med lovforslaget er å fremje berekraftig forvaltning av ressursane i statsallmenningane.

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2019

Til toppen