Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Nypløyd åker.

Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Lam.

Dyrevelferd

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.

Finalistene til BU-prisen 2022 er Ystepikene fra Rogaland, lokalmat og frossenpizza fra Fæby bryggeri i Trøndelag og sort havre fra Tveter Gård i Viken.

Finalistene til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er klare

Nyhet 08.12.2022

Årets tre finalister til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er nå klare. Det er Ystepikene fra Rogaland, lokalmat og frossenpizza fra Fæby bryggeri i Trøndelag og sort havre fra Tveter Gård i Viken som skal konkurrere om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.