Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Forsker Wendy Waalen i samtale med Hanne Maren Blåfjelldal.

Forskning for moderne matproduksjon

21.06.2018: Teknologi og forskning var tema da statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fra Landbruks- og matdepartementet besøkte NIBIO Apelsvoll denne uka.

Ysteriet er drevet av Signe R. Dahlen og Anne Marie Sando med elitemelk fra Toppenhaug Samdrift.

Osteprodusent fra Buskerud deltar på Oste-VM

21.06.2018: Det startet med et enkelt ysteutstyr på grovkjøkkenet hjemme hos Osteprodusent Anne Marie Sando som holder til i Hokksund. I dag har Eiker Gårdsysteri et stort ostesortiment, og i november skal ysteriet konkurrere på Oste-VM i Bergen.

Dokumenter

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

12.10.2017: Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 29. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2018