Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Landbruks- og matministeren bistår med å redde rådyrkillinger.

Stor dugnad for å redde rådyrkillinger

Nyhet 06.06.2024

Hvert år tas et stort antall rådyrkillinger av slåmaskin i slåtten. Ved hjelp av droner med varmesøkende (termisk) kamera kan bøndene finne killingene i det høye gresset før de slår enga. Bonden får hjelp av frivillige som stiller opp for å bistå med å bære killingene vekk fra området. Nå er det rekordår for påmeldte frivillige, med doblet antall fra i fjor.

Ku på beite.

Tar grep for å få opp melkeproduksjonen

Nyhet 31.05.2024

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tine har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk. På bakgrunn av drøftingene har LMD bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til kroner 0 for 2024 slik at melkeprodusentene får muligheten til å øke produksjonen. Dette gjøres for å møte etterspørselen etter meieriprodukter i markedet.