Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Landbruks- og maminister Geir Pollestad delte ut sertifikat til representanter fra Kazakhstan

Største frødeponeringen noensinne til Svalbard Globale frøhvelv

Nyhet 28.02.2024

I februar vil rundt 14.000 frø blir lagt inn i Svalbard Globale frøhvelv. Nå passer frøhvelvet på over 1,2 millioner frøkopier fra rundt 80 land.

Reindrift.

Bedre velferdsordninger- utreder egen rådgivningstjeneste

Nyhet 28.02.2024

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) vil utrede en egen rådgivertjeneste i reindriften. Partene er også enige om å styrke velferdsordningene, som for eksempel økt avløserstøtte ved sykdom og svangerskap.