Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Norge dro hjem med rekordmange  medaljer (17) fra verdensmesterskapet i ost som  i London. I fjor vant Tingvollmeieriet VM med osten Kraftkar. Neste år skal Bergen stå for verdensmesterskapet i Ost.

Oste VM kommer til Norge

21.11.2017: Årets finale i World Cheese Award ble arrangert i London sist helg og Cornish Kern - Lynher Dairies, fra Storbritannia, ble kåret årets verdensmester. I år var det 3001 oster med i VM og rekorddeltagelse fra Norge med 17 norske osteprodusenter med tilsammen 40 oster.

Fenalår fra Norge har ventet i to år på å kunne sette EUs logo på de franske fenalårpakkene. Fra venstre Nina Hegdahl fagsjef for Beskyttede betegnelser, Jan Arve Mork fra Bjorli Spekemat, landbruks- og matminister Jon Georg Dale, leder for produsentsammenslutningen Fenalår fra Norge Per Berg, administrerende direktør Nina Sundqvist i Matmerk, Svein Andreassen i Grilstad og Tind Spekevarer, leder av Nortura Lkøttcompagniet Bente Avseth-Bakke.

Fenalår fra Norge i EUs mesterliga for mat

15.11.2017: – Dette er en merkedag for norsk landbruk og jeg gratulerer ambisiøse fenalårprodusenter som nå virkelig kan vise franske forbrukere at de er i eliteklassen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

12.10.2017: Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 29. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2018