Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Landbruk på Hadeland.

Historisk høy utbetaling til norske bønder

Nyhet 14.02.2024

Landbruksdirektoratet utbetaler denne uka nærmere 17 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til norske bønder.

Reineier og rein på vidda.

Klimatilpasning i reindriften

Nyhet 13.02.2024

I Reindriftsavtalen 2023/2024 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak og virkemidler for klimatilpasning i reindriften. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av representanter oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund og av Landbruks- og matdepartementet.