Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Traktor og harv

Nytt tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

Nyhet 16.04.2024

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et nytt tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger. Nemnda har levert på bestillingen avtalepartene ga i fellesskap den 1. november om å utarbeide en totalkalkyle for aktive jordbruksbedrifter, i tillegg til det tradisjonelle sektorregnskapet.

Signert avtale.

Null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

Nyhet 08.04.2024

I jordbruket var det ett arbeidsskadedødsfall i 2023, mens det i femårsperioden før 2023 var fem arbeidsskadedødsfall per år i gjennomsnitt. For reindrifta finnes det ikke tilstrekkelig statistikk for dødsulykker. Utover dette er det ulykker som ikke fører til død, men som får alvorlige konsekvenser og skader for den enkelte. Det er derfor nødvendig at man jobber målrettet for å forebygge så mange ulykker som mulig.