Landbruks- og matdepartementet

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Tema og innsikt

Harving av åker.

Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern.

Ostegården lager hvitmuggoster på den gamle, originale måten med egen produsert kultur og under lave temperaturer slik at ostene modnes over lang tid. Ostegården har også fått tildelt spesialitet-merket for unik smak på ostene.

Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Middagstallerken.

Gylne Måltidsøyeblikk

«Gylne Måltidsøyeblikk» er et prosjekt som skal bidra til å øke mat- og måltidglede, og bedre mattilbudet for eldre som bor på institusjon og hjemme.

Dokumenter

Prop. 99 L (2018–2019):

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

I denne proposisjonen foreslås å forby hold av pelsdyr, men med en overgangsordning slik at eksisterende pelsprodusenter kan drive frem til 1. februar 2025.

Prop. 90 L (2018–2019):

Endringer i reindriftsloven

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i §§ 18 og 33 i reindriftsloven. Forslagene er en del av oppfølgingen av Meld. St. 32 (2016-2017) om reindriftspolitikken, som ble lagt fram for Stortinget i april 2017 og som Stortinget i hovedsak har sluttet seg til.

Aktuelt fra departementet

Skitur

Søk om støtte til friluftsaktivitetar

15.04.2019: Statskogmillionen er ei nasjonal støtteordning med små og mange støttebeløp som blir delt ut over heile landet, med ei samla utbetaling årleg på ein million kroner.

Veterinærinstituttet forsker på antibiotikaresistente bakterier.

No skal fleire antibiotikaresistente bakteriar bli meld inn

25.04.2019: No må veterinærar og laboratorium gje beskjed til Mattilsynet når dei finn antibiotikaresistente bakteriar og MRSA hjå dyr. Endringane gjeld frå 1. juni 2019

Til toppen