Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

I år introduseres det tre nye miljøtiltak som bønder også kan søke tilskudd til for å gjøre gård og leiejord mer miljøvennlig.

Gjør gården mer miljøvennlig

11.02.2019: Jordbruket har et ansvar for å ivareta miljøhensyn og har over lang tid hatt ulike virkemidler som skal redusere miljøbelastninger og fremme miljøgoder. Bønder og alle landbruksforetak som vil gjøre gården eller leiejorda mer miljøvennlig kan søke om tilskudd hos Landbruksdirektoratet.

Veterinærer får gratis kurs om riktig antibiotikabruk

15.02.2019: Feil bruk av antibiotika kan føre til at resistente bakterier utvikler seg. Nå får veterinærer og veterinærstudenter et gratis nettkurs for å lære mer om riktig antibiotikabruk til dyr. Kurset er gratis, og det er mulig å melde seg på når som helst.

Dokumenter

Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

22.11.2018: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Høringsfristen er 31. januar 2019.

NOU 2018: 11

Ny fjellov

22.06.2018: Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningane. Formålet med lovforslaget er å fremje berekraftig forvaltning av ressursane i statsallmenningane.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2019

Til toppen