Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Kveldsstund ved Nutevatn.

Opplev Norges naturperler i sommer

Nyhet 08.07.2024

Lite planer for sommeren? Statskog har turtips som gir gode friluftslivsopplevelser og tilbud på utleiehytter og gratis buer.

Rein i innhegning

Høyring av framlegg til endringar i reindriftsloven og tilhøyrande endringar i jordskiftelova

Nyheit 01.07.2024

Regjeringa har i dag sendt på høyring framlegg til endringar i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) og tilhøyrande endringar i lov 21. juni 2016 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigendoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova).