Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Tamrein.

Ministermøte om norsk-svenske reinbeiter

27.06.2018: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har etter møtet med sin svenske kollega forventninger om å finne løsninger i beitekonfliktene i Nord-Norge mellom norske og svenske reineiere.

Jon Georg Dale tok med statsminister Erna Solberg til Alta, der dei mellom anna vitjae reindriftsutøvar Nils Henrik Sara. Målet med turen var å belyse kultur, mat og aktivitetar knytt til reindrifta.

Reineigarar får færre avgifter

02.05.2018: – Reineigarar får ei avgiftslette når det gjeld kjøp av snøskuter og ATV på rundt 30 til 35 millionar kroner kvart år. Det vil redusere kostnadane for den enkelte reineigar og bidra til å gjere næringa meir lønnsam, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Reindrift: Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017)

05.04.2017: Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar:

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Til toppen