Mat, fiske og landbruk

Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Reindrift.

Beredskapen i reindriften får god attest

08.11.2022

En arbeidsgruppe med representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt og at det ikke er behov for omfattende endringer.

Samling av rein.

Nytt digitalt merkeregister for reindriften

14.09.2022

Landbruksdirektoratet lanserer i dag nytt merkeregister for reindriften. Det etableres en digital innsynsløsning til merkeregisteret som er tilpasset mobilbruk og fungerer også uten nett tilgang. Brukeren kan søke på navn på reineier, snitt i øret samt reinbeiteområde/distrikt.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

For budsjettåret 2023:

Prop. 1 S (2022–2023)

06.10.2022

Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652. Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 23. september 2022, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Støre)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2022/2023)

Prop. 104 S (2021–2022)

22.04.2022

Norske reindriftsamers landsforbund og staten ble 10. februar 2022 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 202. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 180 mill. kroner.