Reindrift

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Rein med slede.

Landbruket og reindrifta har stor verdi for reiselivet

17.03.2017: I dag har regjeringa lagt fram ei melding til Stortinget om norsk reiselivsnæring. Meldinga peikar på at landbruket og reindrifta har stor verdi for reiselivet, og kan med sine ressursar levere eit variert innhald til det opplevingsbaserte reiselivet.

Ellinor Marita Jåma, leder Norske Reindriftsamers Landsforbund (t.v.) og statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli undertegner reindriftsavtale for 2017/2018.

Semje om ny reindriftsavtale

28.02.2017: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 28. februar samde om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018.

Rein på vidda.

Staten tilbyr reindriften 114,5 millioner kroner for reindriftsavtalen 2017/2018

16.02.2017: Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 114,5 millioner kroner. Dette er tilsvarende ramme som for inneværende avtale.

Flere saker om Reindrift

Dokumenter

Reindriftsavtale 1. juli 2017 – 30. juni 2018

28.02.2017: I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2017/2018, gjeldende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

05.04.2016: Endring av reindriftsloven § 60 hvor fylkesmannen får myndighet til å fastsette et øvre reintall per siidaandel.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet