Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Reinskav i gryte.

Årets reinkjøtt er nå i butikk

25.10.2018: Slaktesesongen for rein er godt i gang, og årets reinkjøtt er nå i butikkene. Det blir også meldt om god kvalitet og bra vekter. Det er blant de unge at forbruket av reinkjøtt har hatt den største økningen. Reinkjøtt er noe av det sunneste kjøttet du kan spise.

Fra dagens møte, fra venstre: Ande Niillas Utsi (styremedlem), Tom Lifjell (styremedlem), Bård Hoksrud, Ellinor Marita Jåma (leder), Lars Elias Bransfjell (styremedlem i NRLs ungdomsutvalg).

Møte med Norske Reindriftsamers Landsforbund

19.10.2018: Landbruks-og matminister Bård Hoksrud har i dag hatt møte med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)

Dokumenter

Reindrift: Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017)

05.04.2017: Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar:

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Til toppen