Forskrift om melding om reindrift

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2023 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18 annet ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov