Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

Norges FN-ambassadør, Mona Juul, holder innlegg i Sikkerhetsrådet.  Foto: FN

Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet

Artikkel 02.01.2023

Norges to år som medlem av FNs sikkerhetsråd i perioden 2021–2022 har særlig vært preget av pandemi og en brutal angrepskrig i Europa. Som valgt medlem har Norge hatt en tydelig stemme med et sterkt forsvar av folkeretten. Her er en oversikt over noe av arbeidet som har vært gjort og noen av resultatene Norge har oppnådd.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Tema

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Ukraina - med grenser til Russland og Hviterussland i nord, Polen i vest/nordvest, Slovakia og Ungarn i vest og Romania og Moldova i sørvest. Ill.: wikimedia commons

Sanksjoner etter Russlands aggresjon mot Ukraina

Artikkel 08.03.2023

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Sanksjonene er fortløpende blitt gjennomført i norsk rett. Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke, og de blir stadig strengere.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på Sortinget. Foto: Fra stortinget.no

Redegjørelse om EU- og EØS-spørsmål 17. november

Tale/innlegg 17.11.2022

Bakteppet for utenriksministerens redegjørelse var Russlands krig mot Ukraina: "I dag står norske studenter og ungdom i solidaritet med sine ukrainske medstudenter og det ukrainske folk. Og de står i solidaritet med modige russiske studenter som markerer avstand til krigen – selv om de risikerer øyeblikkelig innkalling og avreise til fronten."

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: +47 23 95 00 00
Pressevakt: +47 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo