Tema

Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

Bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt på Stortingets talerstol

Utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget 21. mars

Tale/innlegg 21.03.2023

– Utenrikspolitikk er ferskvare og ikke frysevare. Når verden endres, så endres også våre handlingsalternativer, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt under redegjørelsen.

Ukraina - med grenser til Russland og Hviterussland i nord, Polen i vest/nordvest, Slovakia og Ungarn i vest og Romania og Moldova i sørvest. Ill.: wikimedia commons

Sanksjoner etter Russlands aggresjon mot Ukraina

Artikkel 14.07.2023

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Sanksjonene er fortløpende blitt gjennomført i norsk rett. Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke, og de blir stadig strengere.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: +47 23 95 00 00
Pressevakt: +47 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten i UD
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo