Respons - utenrikspolitikk for en ny tid

Konferansene skal i 2023 og 2024 løfte debatten om fremme av norske interesser, demokrati, sikkerhet og verdier i en verden preget av uro og uforutsigbarhet. Gjennom en serie konferanser over hele landet vil vi skape et forum for debatt og videreutvikling av norsk utenrikspolitikk. Vi vender oss mot forsknings-, næringslivs-, kultur- og teknologimiljøer rundt om i Norge for innspill til og diskusjon om noen av de store spørsmålene i vår tid.

Fotomontasje med EU-ledere, et helikopter og sikkerhetsrådet i FN

Se alle sendingene fra Respons-konferansene

Artikkel 24.01.2024

Her kan du se opptak fra alle arrangementene i konferanseserien «Respons – utenrikspolitikk for en ny tid».

Logoen til konferanseserien Respons med blå snakkebobler

Om Respons

Artikkel 18.12.2023

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en landsomfattende konferanseserie for en fremtidsrettet og inkluderende utenrikspolitikk.