Respons - utenrikspolitikk for en ny tid

Konferansene skal i 2023 og 2024 løfte debatten om fremme av norske interesser, demokrati, sikkerhet og verdier i en verden preget av uro og uforutsigbarhet. Gjennom en serie konferanser over hele landet vil vi skape et forum for debatt og videreutvikling av norsk utenrikspolitikk. Vi vender oss mot forsknings-, næringslivs-, kultur- og teknologimiljøer rundt om i Norge for innspill til og diskusjon om noen av de store spørsmålene i vår tid.

Nett-tv

Åpningskonferansen blir i Marmorsalen i Sentralen, Oslo. Foto: Sentralen

Åpningskonferanse i Oslo

Artikkel 14.02.2023

Den første Respons-konferansen ble arrangert i Oslo 21. mars 2023.

Logoen til konferanseserien Respons med blå snakkebobler

Om Respons

Artikkel 14.02.2023

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en landsomfattende konferanseserie for en fremtidsrettet og inkluderende utenrikspolitikk.