Utdanning

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av studenter under utdanning

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfag

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Aktuelt nå

Bilde av studenter under utdanning

Vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning

23.03.2018: No startar arbeidet med å utvikle retningslinjer for den einskilde utdanninga. Desse skal ta omsyn til den røyndommen som finst i helse- og velferdstenestene.

""

Økt innsats for flere lærere

22.12.2017: Regjeringen bevilger 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningene. En del av dette er to pilotprosjekter som skal gi ukvalifiserte lærere i muligheten til å fullføre lærerutdanning ved siden av jobb.

Dokumenter

forelesning

Ønsker raskare digitalisering i høgare utdanning og forsking

Regjeringa legg fram ein strategi for digitalisering i høgare utdanning og forsking. – Teknologien må bli utnytta slik at studentane lærer meir, at studietilboda blir meir tilgjengelege, og at vi får enda betre og meir effektiv forsking. Denne strategien stakar ut kursen for arbeidet med digitalisering ved universiteta og høgskolane, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

bilde av elever

Mer koding og teknologi inn i skolen

I dag la regjeringen frem en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring. – Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole, sier statsminister Erna Solberg.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo