Utdanning

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av studenter under utdanning

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfagløftet

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Aktuelt nå

bilde av helsestudent

Utdanningar for framtida

05.09.2017: Ny overordna rammeplan for helse- og sosialfagutdanningane sikrar at studentane blir betre førebudde på det som møter dei i arbeidslivet. No startar arbeidet med å utvikle retningslinjer for den einskilde utdanninga. Desse skal ta omsyn til den røyndommen som finst i helse- og velferdstenestene.

Faksimile

Innsats for kompetanse, omstilling og inkludering

23.01.2017: Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Økt kompetanse, omstilling, inkludering og demokratisk medborgerskap er blant de prioriterte temaene.

bilde av elever

Rekordmange får tilbud om videreutdanning

04.05.2017: 6 000 lærer fra hele landet får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten av. Det er det høyeste antallet noen sinne.

Alle saker om Utdanning

Dokumenter

bilde av elever

Nye regler mot mobbing

Lovproposisjonen inneholder forslag om nye regler om skolemiljø i opplæringsloven. Forslaget innebærer en ny aktivitetsplikt til erstatning for dagens handlings- og vedtaksplikt, samt en skjerpet aktivitetsplikt.

bilde av elever

Mer koding og teknologi inn i skolen

I dag la regjeringen frem en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring. – Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole, sier statsminister Erna Solberg.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.