Utdanning

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av studenter under utdanning

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfag

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde skole

Skoleklare barn blir bedre ivaretatt

08.08.2018: No startar arbeidet med å utvikle retningslinjer for den einskilde utdanninga. Desse skal ta omsyn til den røyndommen som finst i helse- og velferdstenestene.

Bilde av studenter

143 studenter bestod forkurs i matematikk

06.08.2018: 143 studenter har bestått forkurset i matematikk, og kvalifiserer dermed for opptak til lærerutdanningen. De har gått fra karakteren tre i matematikk, til fire.

Dokumenter

forelesning

Strategi:

Ønsker raskare digitalisering i høgare utdanning og forsking

Regjeringa legg fram ein strategi for digitalisering i høgare utdanning og forsking.

bilde av barn

Prop. 67 L (2017–2018):

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo