Utdanning

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av studenter under utdanning

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfag

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde av lærer som snakker med elev

Flere vil bli lærere, men fremdeles få mannlige søkere

28.03.2019: Over 400 flere ble tatt opp til grunnskolelærerutdanning i 2018 enn i 2017, viser nye tall fra SSB. – Det er veldig gode nyheter, men det er fremdeles altfor få menn som søker seg til læreryrket, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Bilde av jenteføtter med sko

Regjeringen vil ha forbud mot ansettelse av overgrepsdømte i videregående skole

31.10.2018: Regjeringen foreslår lovendringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Forslaget innebærer at personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke vil få jobbe i videregående skoler og folkehøyskoler.

Dokumenter

Strategi:

Ønsker raskare digitalisering i høgare utdanning og forsking

Regjeringa legg fram ein strategi for digitalisering i høgare utdanning og forsking.

Prop. 67 L (2017–2018):

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen