Utdanning

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfag

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Aktuelt nå

Bilde av jenteføtter med sko

Regjeringen vil ha forbud mot ansettelse av overgrepsdømte i videregående skole

31.10.2018: Regjeringen foreslår lovendringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Forslaget innebærer at personer som er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, ikke vil få jobbe i videregående skoler og folkehøyskoler.

Bilde av lærer som snakker med elev

10 millioner til å rekruttere flere lærere

31.10.2018: Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til tiltak som kan få flere dyktige studenter til å søke seg til lærerutdanningen for trinn 1-7. Elleve høyskoler og universiteter får til sammen åtte millioner, og to millioner går til nasjonale tiltak.

Dokumenter

forelesning

Strategi:

Ønsker raskare digitalisering i høgare utdanning og forsking

Regjeringa legg fram ein strategi for digitalisering i høgare utdanning og forsking.

bilde av barn

Prop. 67 L (2017–2018):

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen