Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Nett-tv

Kunnskapsministeren mottar sluttrapporten for evalueringen av seksårsreformen

Varierte skoledager for seksåringene

Pressemelding 18.06.2024

Seksåringene trives på skolen og de møter engasjerte lærere som prioriterer variert undervisning, uteskole, lek, trygghet og vennskap. Samtidig er det variasjon i hvor stor grad lærerne legger til rette for lek i klasserommet, ifølge evalueringen av seksårsreformen som kunnskapsministeren mottok i dag.

Nett-tv

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

Nye reglar for opptak til høgare utdanning – vil ha folk raskare i gang med studiane

Pressemelding 05.04.2024

Regjeringa vil få folk raskare i gang med høgare utdanning, raskare ut i jobb og sikre rekruttering til viktige profesjonar. Derfor vil dei endre opptaksreglane.

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo