Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

bilde av studenter

Utvalg vil legge om hele systemet for opptak til universiteter og høyskoler

Pressemelding 01.12.2022

Fjern alle tilleggspoengene, ta bort muligheten for å forbedre karakterer etter videregående og innfør i stedet en felles standardisert opptaksprøve. Dette er blant forslagene fra utvalget som har sett på helheten i reglene for å bli tatt opp på universiteter og høyskoler. Målet er et enklere, mer forståelig og mer rettferdig system.

Logo for null mobbing

Læringsmiljø og mobbing

Artikkel 11.06.2021

Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Bilde av elever som skriver

Skole og videregående opplæring

Tema

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

illustrasjonsbilde horisont-strategi

Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Oversiktsside

I dag er det 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsintrusjoner underlagt andre departementer.

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo