Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde av statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna spiller spill sammen med barnehagebarn

Regjeringen vil ha mange flere barnehagelærere i barnehagen

Pressemelding 18.01.2023

Regjeringen ønsker at flere barn skal gå i barnehagen, og samtidig øke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Et godt barnehagetilbud betyr mye for barnas muligheter videre i livet, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Bilde av studenter

– Vi går tom for folk før vi går tom for penger

Nyhet 17.01.2023

Kunnskapsdepartementet gjennomfører nå innspillsmøter over hele landet til den kommende stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene. Først ute var Oppdal, 16. januar. Der møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe representanter fra universiteter og høyskoler, kommuner og helseforetak.

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo